• Deň matiek v 2.triede Margarétky

     • Deň matiek plný spevu, tanca a gratulácií v 2. triede MŠ

      Postavím sa na stoličku, milo pozriem na mamičku.

      Pobozkám ju na líčka, tíško poviem

      ty mamička, zo všetkých si najkrajšia, môjmu srdcu najdrahšia.

     • Vždy môžeme urobiť viac

     • Minulý týždeň k nám opäť zavítali dievčatá z Odvážene a tak sme sa spolu s deťmi a našou náštevou prváčikov zo ZŠ Veľký Šariš hravou formou vzdelávali o nakladaní s biologickým odpadom. Vyrobili sme si další vermikompostér a našou úlohou bude starať sa o blaho kalifornských dážďoviek, ktoré budú spracovávať náš biologický odpad. Po akčných deťoch sme na rad prišli aj my, pani učiteľky, pani upratovačky aj pani kuchárky. Už vieme, ako a prečo správne triediť odpad. Síce sme roky v programe Zelená Škola no súhlasíme s tým, čo hovoria dievčatá z Odvážene - bezobalový obchod v Prešove: "vždy môžeme urobiť viac" a preto sa tešíme v pokračovaní tejto dobrodružnej cesty ku krajšej a zdravšej planéte.

     • Nech je každý deň dňom Zeme.

     • V piatok 22.apríla v areáli MŠ vyvrcholili oslavy dňa Zeme spoločným programom pre deti, rodičov a priateľov MŠ.  Malí a veľkí účastníci spolu založili a vysadili vyvýšené záhony, ktoré sme vytvorili z odpadových paliet darovaných od firmy SA-KO WOOD s pomocou p. školníka, p. učiteľa Demčáka  a oteckov  p. Poníka a p. Schwarca. O sadeničky a semienka do záhonov sa postarali ďalší rodičia. Ostatné interaktívne aktivity mali pod záštitou lektorky z bezobalového obchodu Odvážene. Rozprávka o dážďovke Danke nás naučila veľa o týchto malých tvoroch, ktorým sme spolu vytvorili „domček“ - vermikompostér a privítali ich ako nové obyvateľky MŠ, ktoré nám budú pomáhať so spracovaním bioodpadu. Náš záhradný kompostér okrem mena „Ďuro“, dostal aj nový „dych“, v podobe starostlivosti od lektorky Laury a ochotných rodičov. Dobrá oslava sa nezaobíde bez dobrého občerstvenia, o ktoré sa postarali naše p. kuchárky ochutnávkou nátierok a obchod Odvážene zdravými bezobalovými pochutinami. Bonusom bola možnosť zakúpiť si bezobalovú kozmetiku a drogériu. Naša planéta je jediná, ktorú máme a preto veríme, že sme Vás inšpirovali, aby ste sa do jej obnovy a ochrany zapojili spolu s nami. 

     • Pozývame Vás osláviť DEŇ ZEME spolu s nami!

     • Prispejte nám do vývýšených záhonov vlastnými sadenicami jahôd, papriky, kalerábov, semenami redkvičky, mrkvy či hrášku. Odovzdajte ich od stredy (20.4) do piatku ráno (22.4) p.učiteľkám. ĎAKUJEME a TEŠÍME SA NA VÁS! :-) 

     • Videoprojekt: Deti učia dospelých

     • Náš videoprojekt: Deti učia dospelých ako povedať !NIE! zbytočnému odpadu! má dnes svoju PRIEMIÉRU. Každá trieda si pre Vás pripravila jeden ľahko realizovateľný krok k MINIMALIZÁCII odpadu. Veríme, že sme Vás inšpirovali. Video si pozrite TU.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      Podľa bodu 9.písm. b) platného školského poriadku  "Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy od 6:00 do 8:00 a osobne ho odovzdá učiteľke". Žiadame Vás, aby ste neskorými príchodmi nenarušovali organizáciu materskej školy. Po 8:00 budú všetky  vchody pre vstup uzamknuté. Čas od 8:00-8:15 slúži na opustenie budovy MŠ. Ďakujeme

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov Občianskemu združeniu- Deťom Šariša, ktoré pomáha našej Materskej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

                                          Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

      1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Tlacivo_na_poukazanie_2__.pdf
      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
      6. Podávate si daňové priznanie sami:
      7. Riadne vyplňte daňové priznanie        
      8. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      9. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:  DEŤOM ŠARIŠA

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  M. R. Štefánika 23, 082 21 Veľký Šariš

       Právna forma: Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 42231809

      10. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      odhlásiť sa zo stravovania je možné iba deň vopred do 14.00 hod:

      telefonicky- 0944725536,  sms- 0944725536,  e-mailom: odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com

                         -  prihlásením sa na  edupage- jedálny lístok

      Odhlásiť dieťa zo stravy  po 14.00  hod predchádzajúceho dňa a v daný stravovací deň nie je možné.  V prípade choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 12:30 hod - 13:00 hod iba v daný deň. Strava bude zákonnému zástupcovi vydaná pri   vstupe pre zásobovanie podľa  platných  protipandemických opatrení (jednorázový obal alebo vlastný obedár). Ďakujem.

                                                                                                                      vedúca školskej jedálne

     • Pomoc pre UKRAJINU

     • Milí rodičia, 

      udalosti týkajúce sa nepokojov a bojov na Ukrajine sa nás všetkých veľmi dotýkajú.Obraciame sa na Vás rodičov, starých rodičov a príbuzných s prosbou o pomoc. Situácia je vážna a veľmi ťažká...

      Pomôžme aj my.Spoločne v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov sme sa rozhodli aj v našej MŠ zorganizovať zbierku toho, čo je momentálne potrebné.Od pondelka 7.3. 2022 do odvolania môžete priniesť potrebné veci (zoznam potrebných vecí viď. plagát ) do krúžkovej miestnosti - vstup bude ZVONKU vpravo od hl. vstupu  v čase od 14:30-16:00 hod.

      Zoznam potrieb nám dala Gréckokatolícka charita Prešov, prostredníctvom ktorej vyzbierané veci poputujú na Ukrajinu.

      Ďakujeme už teraz za Vašu ochotu a otvorené srdcia .

     • Karnevalovo :-)

     • Aj deti v 9. triede na Korpašskej ulici mali karneval. Užili si zábavu v športovo - zábavných hrách a karneval ukončili diskotékou :-)

     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prvákov!

      Zápis do 1. ročníka ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční 

      01. 04. 2022

      od 14:00 do 18:00 hod.

      (priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu)

      Ak dieťa dovŕši k 31. 08. 2022 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či sa uvažuje o pokračovaní v plnení predprimárneho vzdelávania (odklade školskej dochádzky).

     • Prevádzka MŠ počas jarných školských prázdnin (21.2.2022-25.2.2022

     • Vážení rodičia, Materská škola bude počas jarných školských prázdnin, tj. od 21.2.2022 do 25.02.2022  v  obmedzenej prevádzke. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v  triede č.5 (vstup zboku) pre vopred nahlásené deti z celej MŠ. Bude vytvorená stabilná skupina na celý týždeň. Deti, na ktoré sa vzťahuje karanténa a sú nahlásené v tomto týždni, môžu do MŠ nastúpiť až po ukončení karantény, t.j. v stredu.Odporúčame, aby ste deti pred nástupom do MŠ otestovali.

      Ďakujeme

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 4- Snežienky od 11. 02. 2022 do 15. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 9.2. a 10.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove  nariadil karanténu deťom z triedy č. 7-Púpavy                                          od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 3- Slnečnice  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č.6 - Nezábudky  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Čím chceš byť? povolanie HASIČ

     • Dnes potešil deti svojou návštevou HASIČ Tomáš. Motivačnou besiedkou sprostredkoval deťom svoju zaujímavú cestu za vysnívaným povolaním. Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité charakterové vlastnosti hasičov a deti zaujímalo aj to, či sa hasič môže báť ohňa. Videli sme video zo záchrannej akcie zvieratka a fotografie všetkého, čo sa skrýva v hasičskom aute. Vyskúšali sme si hasičskú výstroj a naučili sa dôležité telefónne číslo 150 na záchrannú zložku hasičov. ĎAKUJEME!