• Tešíme sa na Vás!

    Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa otvoria brány našej MŠ a všetci spolu vyrazíme na cestu školským rokom 2021/2022.
  • Novinky

     • Jesenná brigáda

      Milí rodičia, pozývame Vás pomôcť pri zveľaďovaní areálu našej materskej školy. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na ďalší týždeň Vás budeme informovať o priebehu a podmienkach účasti. Ďakujeme a tešíme sa na Vás :-)

     • Návšteva v knižnici

      Našim predškolákom sa v mestskej knižnici veľmi páčilo :-) „Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“– J. Kennedy

     • Predškoláci za bránami MŠ

      Deti z 2.triedy MARGARÉTKY sa spolu s pani učiteľkami vybrali na vychádzku, ktorú spojili s detskými hrami na ihrisku :-) Takto sa zabávali v areáli Kolkárne.

     • Prevádzka MŠ 14.09.2021

      Počas návštevy Svätého Otca v Prešove dňa 14.09.2021 budú na cestách rozsiahle obmedzenia. Všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a prešovskej župy budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Všetky tieto okolnosti spôsobia obmedzenú prevádzku aj v našej Materskej škole. Preto z organizačných a prevádzkových dôvodov nebude možné zabezpečiť plnoorganizovanú prevádzku MŠ. Žiadame rodičov, aby v tento deň 14.09.2021 boli v materskej škole iba tie deti, ktorých rodičia musia vykonávať prácu na pracovisku.

     • POZOR

      Dávame do pozornosti oznam rodičom, ktorí majú dieťa/ deti v pavilóne A- v triedach 5, 6, 7 a 8, že s platnosťou od dnešného dňa 02.09.2021 z bezpečnostných dôvodov bude možné pri vstupe do areálu použiť iba vstupnú bránu od mäsiarstva. Ak máte súbežne aj dieťa/deti v pavilóne C- dostanete inštrukcie od triednej učiteľky. Nakoľko sa termín stavebných prác predĺžil a prechod okolo lešenia nie je možný, museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu, ak nechceme obmedziť prevádzku. Žiadame Vás, milí rodičia o dodržiavanie bezpečnosti v areáli materskej školy a prosíme vás o trpezlivosť pri dokončení stavebných prác, ktoré by sa mali ukončiť najneskôr do 20.septembra 2021. Ďakujeme

     • Otvárame

      Ako všade inde, aj u nás sa vo štvrtok 2.septembra 2021 otvárajú brány vo všetkých triedach materskej školy. Aj ked sa deťom a rodičom po prázdinách bude isto ťažko lúčiť, prosíme Vás, aby ste sa v priestoroch školy nezdržiavali. Rozdelenie detí do tried a ostatné informácie nájdete vo Vašich emailových schránkach. Ak sa tak nestalo píšte na materskaskola.velkysaris@gmail.com. Do pozornosti dávame povinné tlačivá, ktoré nájdete tu - https://msvelkysaris.edupage.org/a/tlaciva. Tešíme sa na Vás :-)

  • Partneri

   • Mesto Veľký Šariš
   • Zelená škola
   • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
   • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom