• Novinky

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

      Aj tohto roku tu máme "Zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Vaše staré mobily môžete vhadzovať do označených nádob v oboch hlavných vstupoch do 31.10.2022.

      Ak prinesiete viac ako 3kusy hláste to u Vašej pani učiteľky, pretože ste automaticky zaradený do súťaže o nový tablet a iné ceny.

      Každým mobilom, ktorému dáme šancu na recykláciu zvyšujeme aj šance našej MŠ na hlavnú výhru: – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole a enviromentálne divadielko. Tak smelo do toho!

     • Deň mobility v MŠ

      Aj naša škôlka zapojila do kampane Európskeho týždňa mobility a dnešný Deň 16 .september sme si užili. Deti spoznávali možnosti inej prepravy ako automobilovej. Mladšia skupina detí sa oboznámila s niektorými dopravnými značkami a zahrali sa na cyklistov a chodcov . Staršie deti vyrazili na prechádzku zo škôlky na konečnú zastávku MHD. Opakovali si pravidlá cestnej premávky pre chodcov a do škôlky sa odviezli autobusom MHD. Nezabudli sme ani na správne prechádzanie cez cestu, nastupovanie a vystupovanie z autobusu.

     • Otvárame

      • Tak ako všetky školy, aj u nás sa v pondelok 5. septembra 2022 otvárajú dvere vo všetkých triedach materskej školy. Prázdninový režim zberných tried v našej MŠ končí 2. septembra 2022.

      • Tešíme sa na Vás:)

     • Stretnutie rodičov

      Vážení rodičia novoprijatých detí z triedy č.2- margarétky a triedy č.7- púpavy

      Dňa 31.08.2022 o 15.30 hod. Vás pozývame na 1. stretnutie rodičov novoprijatých detí v triedach.

      Stretnutia rodičov ďalších tried sa uskutočnia v týždni od 5.septembra 2022. Presný termín sa dozviete u triednej učiteľky.

     • Nástup detí do materskej školy

      • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

       - veci na prezlečenie- vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie....

       -prezuvky- pevnú obuv, pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70 (nie jednorazovú podložku), vlhčené obrúsky, vlhčený toaletný papier, hrebeň

     • Informácia k poskytnutiu dotácií na stravu

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, kde si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa.

  • Partneri

   • Mesto Veľký Šariš
   • Zelená škola
   • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
   • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom