• SME ZELENÁ ŠKOLA

   • Čo je zelená škola?

    Environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy. Robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy.

    Cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. 

   • 7 hlavných TÉM

   • Problémov životného prostredia je veľa. Každá škola zapojená do programu si vyberá jednu prioritú tému (oblasť), v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu.

    ODPAD  -  POTRAVINY  -  VODA  -  ENERGIA  -  DOPRAVA A OVZDUŠIE  -  ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY                  

    Našou aktuálnou témou je ODPAD.

 •  FB skupina : Zelená škola Veľký Šariš Štvorlístok

   • Kolégium zelenej školy
   • Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Pozývame Vás pridať sa k nám.

   • Environmentálny akčný plán
   • Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, ktoré prebiehajú v spolupráci s rodičmi a celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo siedmich prioritných tém programu.

   • Eko kódex
   • Ekokódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.