• Pedagogickí zamestnanci:

    Dopoludňajšia zmena: 6:15 - 12:30

    Popoludňajšia zmena: 9:45- 16:30

    Nepedagogickí zamestnanci: 

    školník:  8:00-12:00

    upratovačky:  6:15 - 14:15

                                7:00 -  15:00

                               8:45- 16:45

    Školské stravovanie: 7:00- 15:00