• Pedagogickí zamestnanci:

    Dopoludňajšia zmena: 6:00 - 12:00

                                         7:00 -  13:00

    Popoludňajšia zmena: 10:00- 17:00

    Nepedagogickí zamestnanci: 

    školník:  7:00-14:00

    upratovačky:  6:00 - 14:00

                             7:00 - 15:00

                             9:00 - 17:00

    Školské stravovanie: 7:00- 15:00