• Pomocný vychovávateľ

   • Do výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“  sa zapojila aj naša Materská škola a boli sme úspešní. Budú nám poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 32 951 eur, ktoré budú slúžiť na pokrytie 2 pracovných miest od februára 2022 do augusta 2023.  Dvaja pomocní vychovávatelia, ako nepedagogickí zamestnanci,  budú pomáhať  pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    Program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

    Pomocný vychovávateľ v MŠ - Obrázok 1Pomocný vychovávateľ v MŠ - Obrázok 2