• Vráťme knihy do škôl

     • V mesiacoch marec-máj sa naša Materská škola  po 2. krát zapojila do  X. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl. Cieľom súťaže je podporovať čítanie a vytvárať pozitívny vzťah ku knihám medzi deťmi. Keďže detičky v MŠ ešte nevedia čítať, pani učiteľka prečíta deťom rozprávku a deti kreslia  obrázky, ktoré s ňou súvisia. Zapojili sme sa a boli úspešní. Vyhrali sme hlavnú 1.cenu- balík detských kníh, sladkostí a tablet pre školu. Vyhrali sme aj v kategórii Knižný anjel. Knižný anjel je osoba, učiteľ,  ktorý pomáha pri propagácii čítania kníh medzi deťmi. Stala sa ňou naša pani učiteľka z 8.triedy Tatiana Matejovská. Výhercom srdečne blahoželáme.

      Pozrite si práce našich šikovných detí, ktoré sa do súťaže zapojili.

     • Deň detí pokračuje

     • Oslava Dňa detí sa tiahla celým týždňom a zavŕšená bola  programom v piatok 4.júna. Deti sa už hneď zrána mohli vyšantiť na skákacom hrade , pri ktorom sa postupne vystriedali všetky triedy. Detská radosť a detský smiech sa rozliehali po celom dvore . Aby toho nebolo málo hneď po desiate sa mohli tešiť na prehliadku policajtov , ktorí im predstavili svoju prácu, ukázali zbrane a prostriedky, ktoré pri svojej práci používajú. Deti si mohli vyskúšať, že byť policajtom nie je žiadna sranda, pretože napríklad nosiť ťažkú nepriestrelnú vestu a prilbu nie je vôbec také ľahké .

      Veríme, že na tento deň budú deti ešte dlho spomínať a my sa už teraz tešíme na ďalší Deň detí.

     • Deň detí

     • 1. júna sa na našom školskom dvore rozliehal detský smiech a radosť ešte viac ako po iné dni. Naše kreatívne pani učiteľky a učitelia pripravili nádherný deň pre naše deti k ich sviatku Dňa detí. Rannú rozcvičku v si pre ne pripravil rytier Kund.

      Po rozcvičke nasledovali stanovištia kde deti plnili rôzne úlohy; od preliezania prekážok, hádzanie loptou, skákanie vo vreci (viac viď. foto).

      Po absolvovaní všetkých stanovíšť čakalo na deti viacero prekvapení. Za svoju snahu boli odmenení medailami . Najväčšou odmenou však pre nich bolo to, že sa im splnením úloh všetkých stanovíšť podarilo oslobodiť princeznú Alžbetku, ktorá sa tak mohla zasnubit s nebojácnym rytierom Svätobojom. Čerešničkou na záver bola spoločná diskotéka s rytierom Svätobojom a Alžbetkou. Deň detí, však nekončil 1. júnom ...

     • Turistická vychádzka na Šarišský hrad

     • Keď po žltej značke pôjdeš, k hradu Šariš iste dôjdeš“ V tomto duchu dnes naši predškoláci zo 6. a 7.triedy a ich mladší kamaráti absolvovali turistickú vychádzku, na jeden z najrozsiahlejších hradov Slovenska – hrad Šariš, ktorý je zároveň dominantou nášho malebného mestečka – Veľkého Šariša. Cieľom tejto jarnej turistickej vychádzky bolo zvládnuť dlhšiu trasu, poznávať vzdialenejšie prírodné prostredie v jarnom období a oboznámiť sa s historickými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí. Vydarené počasie, krásna okolitá príroda a dobrá nálada prispeli k nezabudnuteľným zážitkom, ktoré si budúci školáci odnášali domov, až z hradného vrchu.

     • Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022 - OSOBNE

     • V termíne od 19.5 do 21.5.2021 v čase 14:00-16:00hod budeme k dispozícii rodičom, ktorí potrebujú vytlačiť/doručiť tlačivá alebo majú záujem o  konzultácie k zápisu dieťaťa do našej MŠ. Nájdete nás pri bočnom vchode (od pieskoviska).

       

       

       

     • Prevádzka Materskej školy od 10.5.2021

     • Materská škola funguje pre deti vo všetkých triedach 1-8 v čase od 6.30 do 16:30 hod.

      Zákonný zástupca:

      Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťado materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.docx. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) zdôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcuje aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastalebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu

     • Prevádzka Materskej školy od 3.05. 2021

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že od 3.05.2021 budú v prevádzke všetky triedy t.j triedy: 1.2.3.4.5.6.7.8.

      Ak  bolo Vaše dieťa alebo deti v tomto týždni umiestnené v inej triede, od pondelka 3.mája 2021 bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v jeho kmeňovej triede.

      Zároveň na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. vyhlaska_197_od_29.03.2021.pdf

      Potrebné je čestné vyhlásenie - tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.docx

     • DOPRAVNÁ VÝCHOVA v našej materskej škole

     • V rámci ročného celku dopravnej výchovy sme sa v mesiaci apríl venovali téme KOLOBEŽKÁR. Deti si tak už od útleho veku môžu uvedomiť, akú veľkú zodpovednosť nesú za seba i za ostatných účastníkov premávky. Deti sa:

      Oboznámili s možnými nebezpečnými situáciami, o spôsobe ochrany pred nebezpečenstvom.

      Precvičili si vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po chodníku a na mieste vyhradenom pre kolobežkovanie.

      Oboznámili s používaním reflexných a ochranných prvkov pri týchto športových aktivitách.

      Nadobúdali pohybové zručnosti a schopnosti pri jazde na kolobežke.

      Pozrite sa ako to vyzeralo v praxi :-)

     • DEŇ ZEME 2021. ĎAKUJEME!

     • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli a darovali bylinky. Deti si tak doobeda mali možnosť vyskúšať posadiť svoju bylinku.

      Ďakujeme tiež všetkým, ktorí si našli čas, prišli poobede, priložili ruku k dielu a pomohli nám s výsadbou.

      Ďakujeme p. Korečkovi, za pomoc pri plánovaní a realizácii tejto našej malej záhrady.

      Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi za finančný príspevok, za ktorý sme mohli nakúpiť bylinky

      Ďakujeme p. Mochňackému za štvorlístok

      Sme radi, že spolu vytvárame príjemné prostredie pre deti

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      V rámci aktivity k dňu Zeme 2021  sme spolu s Vami vyzbierali úžasných 273kg elektroodpadu (z toho 40kg batérii)  a pre našu MŠ sme tak v rámci projektu RECYKLOHRY získali viac ako 1000bodov, ktoré vymeníme za odmeny pre triedy. ĎAKUJEME! Sme na našu škôlkarskú komunitu právom hrdí

     • Prihlásenie detí od 3.5.2021

     • NEPLATÍ PRE DETI, KTORÉ UŽ MŠ NAVŠTEVUJÚ!
      Vážení rodičia, týmto formulárom prihlásite Vaše dieťa od pondelka 3.5.2021. Prevádzka MŠ bude prebiehať vo všetkých ôsmych triedach.  Formulár vyplňte do piatku 30.04.2021 do 12:00hod. Prosím venujte pozornosť vyhláške hlavného hygienika ohľadom COVID-19.

      https://forms.gle/Z6RawqPvF5Bb2zZQ8

     • Oznam

     • Naďalej je platná vyhláška hlavného hygienika https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf 

      a na vstup do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní,

      výnimku má: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 

      osoba zaočkovaná (má o tom doklad): 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

      2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

      3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

     • Prevádzka Materskej školy od 26.04.2021

     • od pondelka 26.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 26. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      Predpokladáme, že od 3.5.2021 bude naša Materská škola plne funkčná vo všetkých triedach,

      budeme včas informovať

     • Prevádzka materskej školy od 19.04.2021

     • Vážení rodičia

      od pondelka 19.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 19. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu  od 12.apríla 2021 Vám oznamujeme, že Materská škola Veľký Šariš môže sprístupniť  5 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 12. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • Prihlasovanie detí na dochádzku do MŠ od 12.04.2021

     • Vážení rodičia, týmto dotazníkom https://forms.gle/p1MgwSut37PEQUAv5 prihlásite Vaše dieťa na dochádzku do MŠ od pondelka 12.04.2021. Naše kapacity nám dovoľujú prijať ďalšie deti, prednostne predškolákov. Prihlasovanie neplatí pre deti, ktoré toho času už MŠ navštevujú . Dotazník vyplňte najneskôr do piatka 09.04.2021 do 12:00hod.
      Od pondelka budú v prevádzke triedy:
       -4.trieda Snežienky
       -5. trieda Zvončeky
       -6. trieda Nezábudky
       -7. trieda Púpavy
       -8. trieda Divé Maky
      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na 0911215933. Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe e-mailov a telefonátov počas sviatkov  považujeme za dôležité pripomenúť, že prevádzka materskej školy bude  naďalej v obmedzenom režime . V platnosti je aj rozhodnutie ministra školstva Rozhodnutie_ministra.pdf

      Prevádzka materskej školy bude obnovená od 6.apríla 2021 a  výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať  v 4 triedach. Z tohto dôvodu do  MŠ môžeme prijať obmedzený počet detí a to len tie, ktorých rodičia prihlásili na  dochádzku do požadovaného termínu a boli spätne informovaní o zaradení svojho dieťaťa. Všetkým rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili do tohto termínu bolo vyhovené. 

      Pevne veríme, že už v krátkom čase  nám vývoj pandemickej sitácie umožní otvoriť ostatné triedy.

      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na  0911215933.

      Ďakujeme za porozumenie 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      nakoľko prihlasovanie cez formulár nie je možné, svoje dieťa prihlásite na dochádzku do MŠ po Veľkonočných sviatkoch prostredníctvom emailu - materskaskola.velkysaris@gmail.com

      Potrebné údaje:

      Meno a priezvisko dieťaťa,

      Kmeňová trieda

      Zvoľte deň nástupu - utorok 6.4. 2021 / streda 7.4.2021

      Telefónne číslo rodiča

      Email zašlite najneskôr do 31.3.2021 do 13:00hod kvôli zabezpečeniu stravy a personálu. Ďakujeme

     • Učíme sa z domu

     • Milé deti a vážení rodičia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 by sme Vám radi chceli spestriť, obohatiť i uľahčiť spoločné chvíle doma.  V sekcii UČÍME SA Z DOMU Vám ponúkame materiály a videá s námetmi na aktivity. Budeme veľmi radi ak sa ich zúčastnite a pošlete nám Vaše fotografie na email : materskaskola.velkysaris@gmail.com 

      Pre konzultácie a poradenstvo emailom alebo telefonicky je vám k dispozícii (denne, 7:30-15:30hod) šk.psychologička - 

      +421 951 479 813, psycholog.msvelkysaris@gmail.com 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu:

      deťom vo 4.triede od 15.03.2021- 28.3.2021

       deťom, ktoré boli od 15.03.2021  v VII.triede od 18.3.2021- 30.03.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho pediatra.