• VIANOČNÁ BURZA

     • Milí rodičia, starí rodičia, priatelia MŠ  
      aj tento rok Vám prinášame tradičnú Vianočnú burzu, netradičným spôsobom - online. Kliknutím TU.
      Ponúkame Vám milé drobnosti vyrobené deťmi, p. učiteľkami a rodičmi, ktorých kúpou podporíte konkrétne triedy. Ponuku postupne doplňujeme a predané predmety aktualizujeme.
      Uvádzané ceny sú odporúčané dobrovoľné príspevky za produkt. Začiarknutím políčka a odoslaním formulára si produkty objednávate záväzne. Počet produktov je limitovaný. Objednávku si budete môcť vyzdvihnúť 16.12.2021 a 17.12.2021 od 14:00 do 16:00 hod v označenej miestnosti pri hlavnom vstupe. 

     • Oznam

     • Na základe zverejnených informácií MŠVVaŠ sa menia podmienky vstupu osôb vstupujúcich do priestorov MŠ.

      Oznam_podmienok_vstupu_do_priestorov_skoly.docx

       z uvedeného vyplýva, že: "Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa".

      Od pondelka 29.11.2021 bude riaditeľom poverená osoba ráno pred vstupom do MŠ  vykonávať kontrolu o očkovaní alebo prekonaní u osôb  vstupujúcich do priestorv MŠ. Osobe, ktorá nebude spĺňať požiadavku režimu  OP (očkovaný, prekonaný) nebude vstup do budovy MŠ umožnený.  V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali protipandemické opatrenia- R-O-R  (dezinfekcia rúk-  odstup 2m- respirátorom prekryté dýchacie cesty)

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (viď nižšie)

      Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_26.11.2021.docx

                                                                                                                   PaedDr.Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vyrábame eko

     • Začiatok novembra sa nesie v znamení sviatku Dušičiek. Snažíme sa nezabúdať na tých, ktorí už nie sú medzi nami a rozprávať o tom aj s našimi deťmi. Práve počas tohto sviatku navštevujeme cintoríny, zapaľujeme sviečky a nosíme vence na hroby, čo sa spája aj so vznikom množstva odpadu. Preto sme sa rozhodli skúsiť to s našimi deťmi "trochu inak" a vyrobiť "recyklované kahance". Ako? Tak, že sme použili zaváraninové sklíčka, ktoré si už každá trieda vymaľovala, dotvorila podľa svojho vkusu. Aj počas sviatkov ako sú dušičky je potrebné myslieť na znižovanie množstva odpadu. Preto sme si okrem kahancov vyrobili aj kamienkové sviečky . A ako to dopadlo? Poďte sa s nami pozrieť...

      ...byť eko je správna voľba ... dá sa to aj inak.

     • Nakladáme kapustu

     • Detičky z prvej triedy nezabúdajú na tradície a tiež na to, koľko veľa vitamínov na zimu je ukrytých v kyslej kapuste. Spolu s pánom školníkom sme si pripomenuli do teraz zaužívané nakladanie kapusty a to so všetkým, čo k tomu patrí.

     • Oznam

      • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                           od 19. 11. 2021 do 29. 11. 2021.

       - pre   triedu č.5  zvončeky                                                                          

      •   pre triedu č.6 nezábudky

      • Karanténa sa týka  detí, ktoré boli prítomné  v dňoch 16.11.2021 a 18.11.2021 v triedach č.5 a č.6 .

      • Výchovno- vzdelávací proces sa v triedach obnoví od 30.11.2021

       Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

       Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Deň MATERSKÝCH ŠKôL

     • Tento výnimočný deň sme chceli osláviť "Očami detí". Tancovačka, šantenie, športovanie, výroba vlastných farebných tričiek, karnevalových masiek, výroba sladkých náramkov, divadielko a kopec ďalších aktivít v tento výnimočný deň, z ktorého máme mnoho krásnych zážitkov.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Ako býva na jeseň, lístočky opadajú,vo vašom krásnom srdiečku, na minulosť spomínajú.

      Ako býva na jeseň, ten slávik krásne spieva,vo vašom vzácnom srdiečku, tá mladosť už odznieva.

      Október patril Vám , naši vzácni starí rodičia a preto si deti z MŠ Veľký Šariš pripravili básne, piesne a tance, aby rozveselili Vaše vzácne srdcia.

     • Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste najneskôr do 26.10.2021  u triednej učiteľky nahlásili dieťa/deti, ktoré budú  v dňoch 28.10. a 29.10. 2021, v čase vedľajších jesenných prázdnin navštevovať materskú školu. Počas týchto dní predpokladáme režim zberných tried- podľa počtu nahlásených detí.

     • Oznam - stravovanie

     • Vážení rodičia oznamujeme Vám, že na základe dodatku č.20/2021 k VZN 7/2020, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši sa  finančný príspevok na nákup potravín, ktorý sa uhrádzal v rozsahu 2. finančného pásma mení 3. finančné pásmo. Je potrebné odovzdať nový zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 27.10.2021. Zápisný lístok tu:  3.pasmo_Zapisny_listok_stravnika_2021_2022.doc

      Finančné pásma na nákup potravín podľa veku stravníkov-  financne_pasma_SJ.pdf

      V prípade otázok sa obráťte na vedúcu ŠJ- p. Szabóovú- t.č. 0944725536

     • "Nie je zebra ako zebra" - dopravná výchova

     • Dvor materskej školy sa dnes premenil na DOPRAVNÉ IHRISKO. S heslom "Nie je zebra ako zebra" sa deti najprv naučili veľa nového (maľovali zebry zvieratká i zebry prechody pre chodcov, riešili autičkové sudoku, zopakovali si význam semaforu i prechádzanie cez cestu, ošetrovali cestné úrazy) a potom sa podľa dopravných predpisov do sýtosti vozili na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách . Za svoju snahu získali i odmenu...ale o tej Vám už povedia oni samé.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                          od 16. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

      - pre  všetky deti z triedy č.7- púpavy                                                                                        

        - pre tie deti triedy č.3 - slnečnice, ktoré boli prítomné v MŠ dňa 15.10.2021

      Výchovno- vzdelávací proces sa v triede č.7 obnoví od 26.10.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

      Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Zapojte sa do aktivít ZELENEJ ŠKOLY

     • Milí rodičia, starí rodičia, srdečne vás pozývame zapojiť sa do programu Zelená škola , ktorým sa snažíme v našej MŠ upevňovať u detí povedomie o ochrane životného prostredia , a o znížení ekologickej stopy , ktorá je aktuálnym problémom našej spoločnosti. Budeme preto veľmi radi , ak sa zapojíte do programu našej Zelenej školy, kde aktuálne riešime tému: ODPAD . V odkaze pod textom nájdete formulár, v ktorom sa dozviete viac

      https://forms.gle/v4aZbsu1dsC287zu6

     • Návšteva zberného dvora 5.10.2021

     • Minulý týždeň si detičky opäť osviežili znalosti z recyklovania odpadu. Počas návštevy zberného dvora vo Veľkom Šariši našli odpovede na rôzne otázky: Kde končí všetok vytriedený odpad zo škôlky? Do ktorej smetnej nádoby patria plechovky? Čo sa stane s odpadom, ktorý nie je správne triedený? Čo najvzácnejšie ľudia vyhodili a nevedeli o tom ? Krátky kvíz deťom pripomenul, ako dlho trvá rozloženie odpadu z rôznych materiálov a tiež, aké dôležité je triediť ho. Ďakujeme p. Krížovi zo zberného dvora za túto možnosť.

     • Európsky týždeň športu

     • V dňoch 23.9. - 30.9.2021 sa naša MŠ svojimi športovými aktivitami zapojila do Európskeho týždňa športu. Približne 120 detí našej školy športovalo a súťažilo v atletike, vo futbale, v loptových hrách, zdolávali prekážkovú dráhu a trénovali  jazdu na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch .  Všetky deti  dostali za svoje športové výkony sladkú odmenu a medailu úspešného športovca.  

     • Oznam

     • Na základe informácií s RÚVZ v Prešove  majú deti z  triedy 8- vlčie maky dodržiavať karanténu do 10.10.2021. Výchovno- vzdelávací proces sa v 8.triede obnoví od pondelka 11.10.2021.

      Zároveň, Vás rodičia prosíme, sledujete zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte pediatra. 

      Pri nástupe do MŠ je potrebné, aby zákonný zástupca odovzdal  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej ochorením Covid- 19 deti z triedy 8- vlčie maky od pondelka 04.októbra 2021 ostávajú v karanténe na základe  dokumentu zverejneného MŠVVaŠ  kedy_ide_do_karanteny_ziak_a_zamestnanec.pdf. Viac informnácií poskytneme po komunikácii s RÚVZ. 

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     • Jesenná brigáda sa vydarila. ĎAKUJEME!

     • V pondelok 27.09.2021 sa to v areáli MŠ hmýrilo pracovitými rodičmi, učiteľmi a deťmi. Spolu sme urobili "kus roboty":

      • Očistili a natreli sme kovové preliezky novým veselým náterom.
      • Orezali sme pre deti nevhodnú zeleň, postarali sa o zeleň v arboréte a bylinky v záhone.
      • Osadili sme profily z recyklovaného plastu na naše pieskoviská.
      • Okolo bylinkového záhonu štvorlístok sme vytvorili kamienkový obrubník.

      ĎAKUJEME a veľmi si vážime ochotu a nasadenie všetkých zúčastnených rodičov. Máme z našej škôlkarskej komunity veľkú radosť.

     • Jesenná brigáda

     • Milí rodičia, pozývame Vás pomôcť pri zveľaďovaní areálu našej materskej školy. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na ďalší týždeň Vás budeme informovaťpriebehu a podmienkach účasti. Ďakujeme a tešíme sa na Vás :-)