• Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj tohto roku tu máme "Zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Vaše staré mobily môžete vhadzovať do označených nádob v oboch hlavných vstupoch do 31.10.2022.

      Ak prinesiete viac ako 3kusy hláste to u Vašej pani učiteľky, pretože ste automaticky zaradený do súťaže o nový tablet a iné ceny.

      Každým mobilom, ktorému dáme šancu na recykláciu zvyšujeme aj šance našej MŠ na hlavnú výhru: – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole a enviromentálne divadielko. Tak smelo do toho!

     • Deň mobility v MŠ

     •  Aj naša škôlka zapojila do kampane Európskeho týždňa mobility a dnešný Deň 16 .september sme si užili.  Deti spoznávali možnosti inej prepravy ako automobilovej. Mladšia skupina detí sa oboznámila s niektorými dopravnými značkami a zahrali sa na cyklistov a chodcov . Staršie deti vyrazili na prechádzku zo škôlky na konečnú zastávku MHD. Opakovali si pravidlá cestnej premávky pre chodcov a do škôlky sa odviezli autobusom MHD. Nezabudli sme ani na správne prechádzanie cez cestu, nastupovanie a vystupovanie z autobusu.

     • Otvárame

      • Tak ako všetky školy, aj u nás sa v pondelok 5. septembra 2022 otvárajú dvere vo všetkých triedach materskej školy. Prázdninový režim  zberných tried v našej MŠ končí 2. septembra 2022.

      •                                                                                                                      Tešíme sa na Vás:)

     • Stretnutie rodičov

     • Vážení rodičia  novoprijatých detí  z triedy č.2- margarétky a triedy č.7- púpavy

      Dňa 31.08.2022  o 15.30 hod. Vás pozývame na 1. stretnutie rodičov novoprijatých detí v triedach.

      Stretnutia rodičov ďalších tried sa uskutočnia v týždni od 5.septembra 2022. Presný termín sa dozviete u triednej učiteľky.

      Tešíme sa na Vás

     • Nástup detí do materskej školy

     •  

      • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

       - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

       -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70 (nie jednorazovú podložku),  vlhčené obrúsky, vlhčený toaletný papier, hrebeň

       Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

       Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

       Odchod detí pri celodennom pobyte z MŠ je od 14:30- 17:00

       Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:                                                               - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:                                                                                     Súhlas so spracúvanim osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                                         -  Evidenčný list dieťaťa tlačivo tu: Evidenčný list dieťaťa                                                                                                                                                                                                                               - Dotazník pre rodičov novoprijatých detí tlačivo tu:                                                                                            Dotazník pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

      • - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom -  tlačivo tu: Splnomocnenie                                                                            

      • zápisný lístok na stravu odovzdá každý rodič za svoje dieťa prostredníctvom triednej učiteľky (vypĺňa sa vždy na nový školský rok)  tlačivo tu: Zapisny_listok_stravnika_rok_2022_2023.doc

      • Opatrenia Covid- 19:

       Ministerstvo školstva s cieľom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo dokument "Zelená otvoreným školám" v školskom roku 2022/2023, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok,  opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí MŠVVaŠ. 

      • dokument tu:   zelena_otvorenym_skolam.pdf

      • Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá (v elektronickej- prostredníctvom edupage  alebo tlačenej podobe) pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

       tlačivo  na stiahnutie tu: tlacivo_bezpriznakovost.pdf   

      • taktiež je potrebné odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti: potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf

      • vtedy, keď príde dieťa do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ((víkendy a sviatky sa nepočítajú)

      • oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_budovy.pdf

      • Tešíme sa na Vaše deti  a na Vás

     • Informácia k poskytnutiu dotácií na stravu

     • Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, kde si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa.

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).

      Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

      • Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu
      • k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť do 1. augusta 2022 (mailom alebo vhodením do schránky):

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.
      • tlačivá nižšie:
      •  cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx
      • Formular_na_posudenie_prijmu.docx
     • Certifikát a vlajka ZELENÁ ŠKOLA

     • S radosťou Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Rady hodnotiteliek Zelenej školy z 24. 6. 2022 naša materská škola splnila podmienky a bude jej udelený medzinárodný certifikát a vlajka Zelenej školy/Ecoschool. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné "envirodobrodružstvá". Správu z hodnotenia si môžete pozrieť na webstránke TU.

       

     • Veselý rozlúčkový týždeň - Labková patrola

     • Na rozlúčke so školským rokom sa nám o veselé zážitky postarala obľúbená Labková patrola, maľovanie na tvár a k dobrej atmosfére prispelo aj bohaté občerstvenie. Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že ste sa dobre bavili.

     • Veselý rozlúčkový týždeň - Sokoliari

     • Náš zábavný rozlúčkový týždeň pokračoval vystúpením sokoliarov. Spoznali sme Krkavca "Krka", vzácnu Sovú snežnú i šikovného Jastraba, ktorý lietal veru poriadne nízko nad našimi hlávkami. Nový kamaráti nám "zápozovali" aj na triednych fotkách. ĎAKUJEME

     • Veselý rozlúčkový týždeň - koncert ZUŠ

     • Veselý rozlúčkový týždeň plný zábavy začal v našej materskej škole v utorok 21.6.2022 vystúpeniami Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, ktorú na tanečnom odbore a hre na flaute navštevujú aj "naše" detičky. Ďakujeme za celoročnú prácu s deťmi a krásne podujatie.

     • Vlakom do Košíc

     • Predškoláci z triedy Margarétky "výletujú" i ďalej. Tento krát navštívili Košice. Deti si užili cestu vlakom , historické centrum mesta, spievajúcu fontánu i lahodnú zmrzlinu. Potešilo ich, keď od okoloidúcej pani dostali pochvalu za slušnosť!

     • Deň rodiny v triede Slnečnice

     • Vyrástol raz jeden dom,ocko s mamkou býva v ňom.

      Obaja sa radi mali,dlho sami nezostali.

      Raz a dva tu boli deti,slniečko aj na nich svieti.

      Už to nie je novina,je to veľká rodina.

      Takto oslávili deň rodiny v triede SLNEČNICE

     • Dovidenia škôlka - rozlúčka predškolákov z triedy Margarétky

     • Dňa 13.6.2022 (pondelok) sa uskutočnila rozlúčka s MŠ z triedy margarétiek vo Funlandii v Prešove.Pripravili sme im príjemné posedenie spojené s vybitím energie. Troška sme im prostredie ozdobili balónmi, keďže žiadna oslava sa bez nich nezaobíde. Deti čakala po príchode torta, ktorú upiekla jedna mamička, nechýbali džbány s vodou, citrónom, mätou a pomarančom, tyčinky, neskôr ich potešila pizza, a každému chutili. Deti s pani učiteľkami si pre nás pripravili krásny program, plný básničiek, pesničiek, tanca. Zároveň to bolo ich posledné vystúpenie pred nami s ich pani učiteľkami, ktoré sa tiež s nimi lúčili, aj s nami ako rodičmi, ale o to dojímavejšie to bolo, že je to ich už posledná trieda, keďže obe pani učiteľky odchádzajú už do zaslúženého dôchodku. Deti boli obdarované knihou a farbičkami, ktoré určite využijú v škole. Samozrejme sme nezabudli ani na pani učiteľky, ktoré tiež boli obdarované drobnosťami, hoci by si zaslúžili oveľa viac za svoju prácu, ktorú robia s veľkým srdiečkom a ešte väčšou láskou. Lenka Zajacová - rodič

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy

      dnešný koncert Základnej umeleckej školy Veľký Šariš v našej MŠ sa pre nepriaznivé počasie prekladá na 21.júna 2022 o 15.30 hod.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Margarétky na výlete na Vidieckom dvore

     • Predškoláci z druhej triedy Margarétky sa v stredu 15.06.2022 tešili z výletu na Vidiecky dvor v Nižnej Šebastovej. Najviac sa im páčil páv, ktorý predvádzal svoj krásny chvost, ale aj smiešne lamy či klokany, ktoré mohli pozorovať zblízka.

     • Dopraváčik a záchranné zložky

     • V rámci projektového učenia v oblasti Dopravná výchova venujeme v tomto týždni pozornosť poznávaniu pravidiel cestnej premávky a dopravných pravidiel v role chodca, bicyklistu, cestujúceho, kolobežkára.

      Dňa 8.6.2022 sme spoločne s hasičmi, policajtmi a mladými zdravotníkmi usporiadali zážitkové učenie sa detí na školskom dvore v areáli MŠ. Všetky tieto zložky sú v rámci dopravnej výchovy veľmi dôležité a svoju prácu priamo deťom spropagovali na veľmi vydarenom dopravnom projekte „ Malý Dopraváčik“.

      Touto cestou v mene riaditeľstva MŠ vo V. Šariši patrí vďaka Polícii vo Veľkom Šariši, dobrovoľným Hasičom z Veľkého Šariša a mladým zdravotníkom v rámci spolupráce ZŠ s MŠ p. učiteľke biológie p. Tkáčovej so žiačkami 7.ročníka ZŠ Veľký Šariš.