• Návšteva v knižnici

     • Našim predškolákom sa v mestskej knižnici veľmi páčilo :-)  „Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“– J. Kennedy

     • Predškoláci za bránami MŠ

     • Deti z 2.triedy MARGARÉTKY sa spolu s pani učiteľkami vybrali na vychádzku, ktorú spojili s detskými hrami na ihrisku :-) Takto sa zabávali v areály Kolkárne.

     • Prevádzka MŠ 14.09.2021

     • Počas návštevy Svätého Otca v Prešove dňa 14.09.2021 budú na cestách rozsiahle obmedzenia. Všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov  a prešovskej župy budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Všetky tieto okolnosti spôsobia obmedzenú prevádzku aj v našej Materskej škole. Preto z organizačných a prevádzkových dôvodov nebude možné zabezpečiť plnoorganizovanú prevádzku MŠ. Žiadame rodičov, aby v tento deň 14.09.2021 boli v materskej škole iba tie deti, ktorých rodičia musia vykonávať prácu na pracovisku. 

                                                                                                                              PaedDr. Janka Ščerbáková           

     • POZOR

     • Dávame do pozornosti oznam  rodičom, ktorí majú dieťa/ deti v pavilóne A- v triedach 5, 6, 7 a 8, že s platnosťou od dnešného dňa 02.09.2021  z bezpečnostných dôvodov bude možné pri vstupe do areálu použiť iba vstupnú bránu od mäsiarstva. Ak máte súbežne aj dieťa/deti v pavilóne C- dostanete inštrukcie od triednej učiteľky. Nakoľko sa termín stavebných prác predĺžil a prechod okolo lešenia nie je možný, museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu, ak nechceme obmedziť prevádzku.  Žiadame Vás, milí rodičia o dodržiavanie bezpečnosti v areáli materskej školy a prosíme vás o trpezlivosť pri dokončení stavebných prác, ktoré by sa mali ukončiť najneskôr do 20.septembra 2021. Ďakujeme

     • Otvárame

     • Ako všade inde, aj u nás sa vo štvrtok 2.septembra 2021 otvárajú brány vo všetkých triedach materskej školy. Aj ked sa deťom a rodičom po prázdinách bude isto ťažko lúčiť, prosíme Vás, aby ste sa v priestoroch školy nezdržiavali. Rozdelenie detí do tried a ostatné informácie nájdete vo Vašich emailových schránkach. Ak sa tak nestalo píšte na materskaskola.velkysaris@gmail.com. Do pozornosti dávame povinné tlačivá, ktoré nájdete tu - https://msvelkysaris.edupage.org/a/tlaciva. Tešíme sa na Vás :-) 

     • Stretnutie rodičov novoprijatých detí z triedy č.4 a č.6

     • Vážení rodičia, vo štvrtok 2. septembra 2021 sa uskutoční stretnutie rodičov  novoprijatých detí z triedy č.4- snežienky  a triedy č. 6- nezábudky. Stretneme sa v exteriéri MŠ od 16:00 do 17:00 hod, poskytneme Vám chýbajúce informácie, zodpovieme na otázky. Stretnutia ďalších tried budú v týždni od 6.septembra, presný dátum a čas Vám povie Vaša triedna učiteľka.

      Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ

     • Nástup detí do materskej školy

     • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

      - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

      -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70, vlhčené obrúsky,vlhčený toaletný papier, hrebeň

      Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

      Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

      Odchod detí z MŠ je od 14:30- 17:00

      Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:

      - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:

      2021_2022_Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov_materska_skola.docx

      - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom: tlačivo tu: Splnomocnenie_MS_final.pdf

      Opatrenia Covid- 19:

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Školský semafor 2021/2022

      Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx keď príde do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov)

      Tešíme sa na Vás

     • Prevádzka MŠ od 16.08.2021

     • Od 16.augusta 2021 bude prevádzka Materskej školy pre vopred nahlásené deti v čase od 6.30 hod do 16.30 hod. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v 3 triedach- 1. triede  (na poschodí) 3. a 4. triede (na prízemí). Nakoľko stavebné práce ešte nie sú ukončené, naďalej bude do areálu MŠ otvorený iba bočný vstup od záhradiek. Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch Materskej školy.

      Pred nástupom dieťaťa je potrebné odovzdať pedagógovi  vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_16.8.2021.docx

     • Prevádzka Materskej školy od 1.7.2021

     • Od 1. júla 2021 bude prevádzka materskej školy v letnom režime. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať pre vopred nahlásené deti v  3 triedach, tj. v triede 1, 3 a 4 v čase od 6:30 hod do 16:30 hod.

      Pozor,  od 1. júla do 31. augusta bude prebiehať rekonštrukcia materskej školy, preto bude otvorená iba bránka od záhradiek  v čase od 6.15 hod do 16.45 hod a bude sa využívať iba hlavný vstup č.1. Od 16.45 bude areál materskej školy uzatvorený. Zvýšte opatrnosť a dodržiavajte bezpečnosť a to najmä pri odchode z materskej školy.

     • Zábava v bazéne počas predplaveckej prípravy

     • Deti zo 4., 6. a 7. triedy sa zúčastňujú na svojej predplaveckej príprave, ktorá bude trvať až do 30.6. Deti sa pomaly zoznamujú s vodou. Zároveň tým podporujú celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela. Na konci júna z nich budeme mať malých plavcov.

     • Rozlúčka 7.trieda :-)

     • Minulý týždeň sa v 7. triede konala rozlúčka s predškolákmi a zároveň sme sa lúčili aj so školským rokom . Deti niečo zaspievali, odrecitovali a nakoniec zatancovali. Potom si vychutnávali dlho očakávanú pizzu, na ktorú sa veeeeľmi tešili. Ďakujeme za krásny školský rok, hoci bol náročný a plný coronových prekvapení. Napriek tomu bol pekný a veselý. Ďakujeme všetkým rodičom -ste skvelí a budúcim prváčikom prajeme veľa úspechov v škole.

     • Rozlúčka so škôlkou

     • Smiech, piesne, tance, básne a nekonečná zábava na rozlúčkovej slávnosti IV. triedy Snežienok.  Rozlúčku  ukončili prenesením tabla a už sa  tešia po prázdninách do školy. 

     • Na Šarišskom hrade

     • Trieda snežienok sa už pomaly lúči s materskou školou, veď budúci rok už budú prváci, školáci.   K slávnostnej rozlúčke patrí aj skvelý výlet.  Vybrali sa na Šarišský hrad, kde zároveň priebehalo aj natáčanie niektorých záberov k videoklipu pod vedením p.uč. Oravcovej k skladbe Veľkolepý hrad.  Zábava to bola veru skvelá. Tu je malá  "ochutnávka " v podobe fotografií  a už onedlho si budete môcť pozrieť aj  na tejto  stránke celý videoklip. Chceme poďakovať p. Ladislavovi  Babuščákovi, správcovi hradu, ktorý nám pomohol s dopravou rekvizít aj osôb. Ďakujeme

     • Vráťme knihy do škôl

     • V mesiacoch marec-máj sa naša Materská škola  po 2. krát zapojila do  X. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl. Cieľom súťaže je podporovať čítanie a vytvárať pozitívny vzťah ku knihám medzi deťmi. Keďže detičky v MŠ ešte nevedia čítať, pani učiteľka prečíta deťom rozprávku a deti kreslia  obrázky, ktoré s ňou súvisia. Zapojili sme sa a boli úspešní. Vyhrali sme hlavnú 1.cenu- balík detských kníh, sladkostí a tablet pre školu. Vyhrali sme aj v kategórii Knižný anjel. Knižný anjel je osoba, učiteľ,  ktorý pomáha pri propagácii čítania kníh medzi deťmi. Stala sa ňou naša pani učiteľka z 8.triedy Tatiana Matejovská. Výhercom srdečne blahoželáme.

      Pozrite si práce našich šikovných detí, ktoré sa do súťaže zapojili.

     • Deň detí pokračuje

     • Oslava Dňa detí sa tiahla celým týždňom a zavŕšená bola  programom v piatok 4.júna. Deti sa už hneď zrána mohli vyšantiť na skákacom hrade , pri ktorom sa postupne vystriedali všetky triedy. Detská radosť a detský smiech sa rozliehali po celom dvore . Aby toho nebolo málo hneď po desiate sa mohli tešiť na prehliadku policajtov , ktorí im predstavili svoju prácu, ukázali zbrane a prostriedky, ktoré pri svojej práci používajú. Deti si mohli vyskúšať, že byť policajtom nie je žiadna sranda, pretože napríklad nosiť ťažkú nepriestrelnú vestu a prilbu nie je vôbec také ľahké .

      Veríme, že na tento deň budú deti ešte dlho spomínať a my sa už teraz tešíme na ďalší Deň detí.

     • Deň detí

     • 1. júna sa na našom školskom dvore rozliehal detský smiech a radosť ešte viac ako po iné dni. Naše kreatívne pani učiteľky a učitelia pripravili nádherný deň pre naše deti k ich sviatku Dňa detí. Rannú rozcvičku v si pre ne pripravil rytier Kund.

      Po rozcvičke nasledovali stanovištia kde deti plnili rôzne úlohy; od preliezania prekážok, hádzanie loptou, skákanie vo vreci (viac viď. foto).

      Po absolvovaní všetkých stanovíšť čakalo na deti viacero prekvapení. Za svoju snahu boli odmenení medailami . Najväčšou odmenou však pre nich bolo to, že sa im splnením úloh všetkých stanovíšť podarilo oslobodiť princeznú Alžbetku, ktorá sa tak mohla zasnubit s nebojácnym rytierom Svätobojom. Čerešničkou na záver bola spoločná diskotéka s rytierom Svätobojom a Alžbetkou. Deň detí, však nekončil 1. júnom ...

     • Turistická vychádzka na Šarišský hrad

     • Keď po žltej značke pôjdeš, k hradu Šariš iste dôjdeš“ V tomto duchu dnes naši predškoláci zo 6. a 7.triedy a ich mladší kamaráti absolvovali turistickú vychádzku, na jeden z najrozsiahlejších hradov Slovenska – hrad Šariš, ktorý je zároveň dominantou nášho malebného mestečka – Veľkého Šariša. Cieľom tejto jarnej turistickej vychádzky bolo zvládnuť dlhšiu trasu, poznávať vzdialenejšie prírodné prostredie v jarnom období a oboznámiť sa s historickými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí. Vydarené počasie, krásna okolitá príroda a dobrá nálada prispeli k nezabudnuteľným zážitkom, ktoré si budúci školáci odnášali domov, až z hradného vrchu.

     • Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022 - OSOBNE

     • V termíne od 19.5 do 21.5.2021 v čase 14:00-16:00hod budeme k dispozícii rodičom, ktorí potrebujú vytlačiť/doručiť tlačivá alebo majú záujem o  konzultácie k zápisu dieťaťa do našej MŠ. Nájdete nás pri bočnom vchode (od pieskoviska).

       

       

       

     • Prevádzka Materskej školy od 10.5.2021

     • Materská škola funguje pre deti vo všetkých triedach 1-8 v čase od 6.30 do 16:30 hod.

      Zákonný zástupca:

      Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťado materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.docx. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) zdôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcuje aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastalebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu