• Organizácia Materskej školy v školskom roku 2022/2023

    Počet detí: 193

    Počet tried: 9

    Počet pedagogických zamestnancov: 22

    Počet odborných zamestnancov: 1

    Počet nepedagogických zamestnancov: 13

    Personálne obsadenie školy:

    Vedenie školy

    PaedDr. Janka Ščerbáková- riaditeľka MŠ

    Bc. Drahomíra Kucková- zástupkyňa riaditeľky MŠ

    Pedagógovia:  

    1.trieda- Tulipány 

    Bc. Jana Babjárová Mgr. Anna Mihalíková

    2. trieda- Margarétky

    Mgr. Antónia Petrušová a Mgr. Lenka Markušová

    3. trieda- Slnečnice

    Bc. Drahomíra Kucková a Mgr. Viera Sčisláková

    4.trieda- Snežienky

    Ľubica Oravcová a Bc. Peter Demčák

    5.trieda- Zvončeky

    Mgr. Hilda Hanobiková a Mgr. Jana Kotuľáková

    6.trieda- Nezábudky

    Mgr. Miriam Spišovská a Mgr. Kamila Golodžejová

    7. trieda- Púpavy

    Marta Melníková a Bc. Barbora Berková

    8.trieda- Vlčie maky

    Mgr. Tatiana Matejovská a Jana Kazienková

    9.trieda - poldenná výchova a vzdelávanie na ulici Korpašská

    Bc. Gabriela Lukáčiková a  pg.asistent: Nikola Klimková

     

    Ing. Mária Kušnírová- Župová- materská dovolenka

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pracovné pozície obsadené vďaka podpore Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

    Školský špeciálny pedagóg                                                             Školský psychológ

    Mgr. Katarína Adamovičová                                                               Mgr. Denisa Karaffová

     

    Pedagogickí asistenti                                   

    Mgr. Tatiana Šoltýsová

    Bc. Radovan Máthé

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pracovné pozície obsadené vďaka podpore projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii", ktorý sa realizuje  z   Plánu obnovy a odolnosti SR 

    pomocný vychovávateľ   (nepedagogický zamestnanec) 

    Mária Kováčová

    Dana Ancinová

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Nepedagogickí  zamestnanci

    Oľga Tinschmidtová- upratovačka                                                     Katarína Szabóová- vedúca  školského stravovania (PN)                                          Martina Pavurová- upratovačka                                                                            zastupuje: Alena Čechová                                                                             Eva Vaňová- upratovačka                                                                           Bogumila Timčak- kuchárka  

     Veronika Stavačová                                                                               Mária Makranská - kuchárka                                                                                                                                                                                  Martina Žilková- kuchárka

    Miroslav Matija- školník                                                                           Beáta Kazimírová - pomocná sila

                                                                                                                       Martina Ščerbáková- pomocná sila