• Organizácia Materskej školy v školskom roku 2021/2022

    Počet detí: 194

    Počet tried: 9

    Počet pedagogických zamestnancov: 22

    Počet odborných zamestnancov: 1

    Počet nepedagogických zamestnancov: 11

    Personálne obsadenie školy:

    Vedenie školy

    PaedDr. Janka Ščerbáková- riaditeľka MŠ

    Bc. Drahomíra Kucková- zástupkyňa riaditeľky MŠ

    Pedagógovia:  

    1.trieda- Tulipány 

    Mgr. Eva Palaščáková  a    Mgr. Anna Mihalíková

    2. trieda- Margarétky

    Ema Malajterová  a Mgr. Iveta Vrabľová

    3. trieda- Slnečnice

    Bc. Drahomíra Kucková a Mgr. Viera Sčisláková

    4.trieda- Snežienky

    Ľubica Oravcová a Bc. Mária Hanišová

    5.trieda- Zvončeky

    Mgr. Hilda Hanobiková a Mgr. Jana Kotuľáková

    6.trieda- Nezábudky

    Mgr. Miriam Spišovská a Bc. Antónia Andračšíková

    7. trieda- Púpavy

    Marta Melníková a Zuzana Malíková

    8.trieda- Vlčie maky

    Mgr. Tatiana Matejovská a Bc. Peter Demčák

    9.trieda - poldenná výchova a vzdelávanie na ulici Korpašská

    Bc. Gabriela Lukáčiková a  pg.asistent: Nikola Klimková

     

    Ing. Mária Kušnírová- Župová- materská dovolenka

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pracovné pozície obsadené vďaka podpore Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

    Školský špeciálny pedagóg                                                             Školský psychológ

    Mgr. Katarína Adamovičová                                                               Mgr. Denisa Karaffová

     

    Pedagogickí asistenti                                   

    Mgr. Antónia Petrušová

    Bc. Radovan Máthé

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nepedagogickí  zamestnanci

    Olena Matheová - upratovačka                                      Katarína Szabóová- vedúca  školského stravovania

    Martina Pavurová- upratovačka                                     Bogumila Timčak- kuchárka

    Júlia Pavlíková- upratovačka                                            Mária Makranská- kuchárka

    Eva Vaňová- upratovačka                                                 Martina Žilková- kuchárka

    Miroslav Matija- školník                                                    Mária Kováčová- pomocná sila

    Veronika Stavačová                                                       Martina Ščerbáková- pomocná sila