•                                                   Voľné miesta na našej škole

  •  

   Pedagogický asistent

   Materská škola, A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce: A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš

   Termín nástupu: február- marec 2021

   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.1.2021

   Rozsah úväzku: 100%

   Počet detí  školy:  177

   Požiadavky na uchádzača

   Znalosť práce s PC internet

   Vzdelanie

   - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Príloha č. 6

   Ďalšie požiadavky    

   • Osobné a morálne predpoklady, kladný vzťah k deťom
   • Znalosť príslušnej legislatívy a dokumentácie
   • Zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť
   • Uchádzač predloží spolu so žiadosťou overené kópie dokladov o vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 16 zákona 138/2019 Z.z), potvrdenie bezúhonnosti (§ 15 zákona 138/2019 Z.z), písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.)

   Platové zaradenie a plat:
   V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Kontaktné informácie

   Adresa školy alebo zariadenia

   Materská škola

   Sládkoviča 10
   082 21 Veľký Šariš

   www.msvelkysaris.edupage.org
   0911215933,     Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Ščerbáková  +421911215933