•  Údaje o projektoch, do ktorých sa škola úspešne zapojila

    

   P.Č

   Názov projektu

    

   Získaná hodnota

   1

   Od 2014

   Medzinárodný projekt: Zelená škola

    

   prebieha

   2

   Od: 2019

   Dajme spolu gól

   prebieha

   3

   Od 2020

   Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii

   Prebieha do  8/2022

   Za 2020- 28 389 eur

   4

   Od 6/2020-7/2000

   projekt: "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

    

   58 993 eur

   5

   2020

   Projekt SPP „ Po stopách lesných zvierat“

   1100 eur

   6

   2019

   Agromilk- Recykluj a vyhraj

    

   prebieha

   7

    

   Projekt: školské mlieko a školské ovocie

   prebieha