• Výsledky volieb do Rady školy      

  Dňa 13.11.2020 sa uskutočnili voľby  členov do Rady školy.

  Na základe výsledkov hlasovania  do Rady školy pri Materskej škole Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10 stali:

  Zoznam zvolených členov Rady školy pri MŠ Veľký Šariš  za rodičov:

  1. LOMBARDO  Dana, Mgr.
  2. CHOVANOVÁ Miroslava, Mgr. art
  3. PEKÁROVÁ Katarína, Mgr.
  4. HRITZOVÁ Eva

  Zoznam zvolených členov Rady školy pri MŠ Veľký Šariš za pedagogických zamestnancov:

  1.   SČISLÁKOVÁ Viera, Mgr.

  2.   JENDRUŠOVÁ Miroslava, Mgr.

  Zvolený člen rady školy do Rady školy pri MŠ Veľký Šariš za nepedagogických zamestnancov:

  1.  PAVUROVÁ Martina

   

 • Milí rodičia          

  vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

  - ste  ste sa správali zodpovedne,

  - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

  - do MŠ priviedli zdravé dieťa

  -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

  Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

  Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

  Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy  od 2.11.2020 odovzdá učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu:

  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

   

             PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

 • Oznamy k prevádzke počas trvania mimoriadnej situácie 

  !!!Prevádzka materskej školy  až do odvolania bude denne od  6:30 hod do 16:30 hod, vo všetkých triedach  1 až 8.

  Covid-_19_Pokyny_upravujuce_podmienky_prevadzky_a_vnutorneho_rezimu_MS_2020_2021.docx

  Manual_pre_materske_skoly.pdf

    Základné pravidlá pri vstupe do MŠ: 

  - Celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedziť na nevyhnutné minimum

  - Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca

  - Sprevádzajúca osoba si pri vstupe dezinfikuje ruky a  pohybuje sa v rúšku

  - Platí zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek materiálu či pomôcok z domáceho prostredia

   - Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 - smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVRZ založené na princípe R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.Materská škola sa riadi opatreniami v Zelenej fáze.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Zákonný zástupca

  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

   Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Zamestnanci predkladajú

  -po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie poprípade PN vystavené príslušným lekárom vyhlasenie_zamestnanca_od_16.9.docx
   

  V prípade podozrenia na ochorenie sa materská škola riadi odporúčania v Oranžovej fáze.

  V prípade potvrdenia ochorenia sa materská škola riadi opatreniami v Červenej fáze. •   

 •  

   
 • AKTIVITY PRE DETI smiley heart                   

  Milí rodičia, na webovej stránke ucimenadialku.sk nájdete informácie ako sa zorientovať v množstve informácií v aktuálnej situácii.

  Výborný je portál Ministerstva školstva, pre deti MŠ  hľadajte ISCED 0:  http://planetavedomosti.iedu.sk/. 

  http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,5204;5207,0,30,1,tn,1.html

  https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

  Aktivity ZELENEJ ŠKOLY na mesiac Jún:    Zelena_skola_prinasa....doc                          

   

  • Novinky

     • Šarkaniáda

      Šarkan letí,šarkan letí,za ním chlapci,za ním deti.A všetci sa hrnú von,vyskakujú robia zhon. Aj naši predškoláci zo 6.triedy"Nezábudiek" sa minulú stredu vybrali do blízkeho okolia púšťať svoje,vlastnoručne vyrobené,šarkany.Keďže vietor fúkal tak ako má,deti mali veľkú radosť,z týchto poletujúcich "jesenných hračiek".Cieľom tejto aktivity bolo zdokonaliť základné lokomočné pohyby-beh a chôdzu a posilniť telesnú zdatnosť detí,čo sa nám aj podarilo.S líčkami vyštípanými od vetra,ale aj poriadne vyšantení v prírodnom prostredí,sa dievčatá a chlapci s chuťou pustili do pripraveného obeda.M.Exenbergerová.

     • Buďte zdraví naši starkí! :-)

      MILÍ NAŠI STARKÍ !

      Deti zo 4.triedy - Snežienky, z našej MŠ - Švorlístok si pre Vás pri príležitosti

      mesiaca úcty k starším prichystali milé prekvapenie pod názvom:

      BUĎTE ZDRAVÍ NAŠI STARKÍ !

      Prajeme Vám príjemný hudobný zážitok :-)

     • Bezpečne a hravo

      Deti z 1. triedy "Tulipány" sa počas nepriaznivého počasia v rámci dopravnej výchovy takto "popasovali" s dopravnými situáciami.

      MILÍ NAŠI STARKÍ !

      Deti zo 4.triedy - Snežienky, z našej MŠ - Švorlístok si pre Vás pri príležitosti

      mesiaca úcty k starším prichystali milé prekvapenie pod názvom:

     • " Rieka Torysa volá o pomoc"

      "Rieka Torysa volá o pomoc",je názov aktivity,pri ktorej naši predškoláci zo 6.triedy "Nezábudiek"pomohli rybičkám - Ploticiam obyčajným,vyčistiť ich domov-rieku Torysu, od nahromadeného odpadu.Úlohou detí bolo zhotoviť rybky plotice a následne ich vypustiť do rieky "Torysy".No,keďže Torysa bola znečistená rôznorodým odpadom,ktorý do nej nahádzali nezodpovední ľudia,museli ju deti najprv vyčistiť.Malí "ochranári prírody"všetok ten odpad vytiahli udicami a následne roztriedili do pripravených,farebne rozlíšených nádob.Keďže separácia odpadu sa v našej triede stala,už takpovediac, každodennou rutinou, predškoláci túto úlohu zvládli na jednotku.Dievčatá a chlapci si touto aktivitou upevnili nielen návyk správne separovať odpad, z rôznorodého materiálu,ale našim cieľom bolo u detí vypestovať aj ochranárske postoje a kladný vzťah k životnému prostrediu.S pozdravom M.Exenbergerová.

     • Pre našich starých rodičov

      Deti zo 7. triedy "púpavy" nezabudli na svojich starých rodičov a vyrobili im veselé škatuľky, kde si môžu napríklad odložiť kľúče. Ku škatuľke pribudla aj pohľadnica, kde vlastnoručne napísali nádherný odkaz a namaľovali obrázok . A nakoniec si veselo zatancovali . Nech nám v týchto dňoch nikdy nezmizne úsmev z tváre ako týmto detičkám. M. Melníková

     • Dúhankovo

      Deti zo 7.triedy PÚPAVY sú stále veselé a nechýba im úsmev na tvári. Ani posledný októbrový týždeň nebol iný. Keď sa nám zdá okolo všetko pochmúrne, stačí sa pozrieť na ich tváričky a hneď je deň krajší. A takto to bolo aj tento týždeň, hoci ich bolo málo- tanec, spev a radosť určite nechýbali. Spoločne si vyrobili geometrickú dúhu, ktorú si umiestnili do triedy na znak toho, že svet je naozaj nádherný, stačí si všímať navôkol jeho farby. M. Melníková

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Zvonenia

   Nedeľa 29. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje