• Do nového roku Vám prajme veľa zdravia, dobrých ľudí okolo seba, pokoj a pohodu do všetkých dní.

 • Prevádzka MŠ od 25.1.2021

  Vážení rodičia

  Aj po skríningovom testovaní, ktoré sa uskutoční v dňoch  23. a 24. januára  naša Materská škola naďalej ostáva v prevádzke len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   Pred nástupom dieťaťa je potrebné preukázanie sa negatívnym výsledkom AG testu alebo PCR testu jedného zo zákonných zástupcov. 

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci opatrení umožňuje otvorenie  prevádzky MŠ len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a majú potvrdenie od zamestnávateľa.

   

  PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ 

 • OZNAM O ZMENE  výšky príspevkov na čiastočnú úhradu (školné)

  od 1. 1.2021

  Oznamujeme rodičom, že na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v    

                                    20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

  Finančný príspevok  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je prijaté do MŠ.

  VZN_skolske_prispevky.pdf

 • Milí rodičia          

  vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

  - ste  ste sa správali zodpovedne,

  - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

  - do MŠ priviedli zdravé dieťa

  -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

  Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

  Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

  Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy   odovzdá po každom prerušení trvajúcom viac ako 3 dni učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti-

  tlačivo tu:  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

   

             PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

 • Oznamy k prevádzke počas trvania mimoriadnej situácie 

  !!!Prevádzka materskej školy  až do odvolania bude denne od  6:30 hod do 16:30 hod, vo všetkých triedach  1 až 8.

  Covid-_19_Pokyny_upravujuce_podmienky_prevadzky_a_vnutorneho_rezimu_MS_2020_2021.docx

  Manual_pre_materske_skoly.pdf

    Základné pravidlá pri vstupe do MŠ: 

  - Celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedziť na nevyhnutné minimum

  - Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca

  - Sprevádzajúca osoba si pri vstupe dezinfikuje ruky a  pohybuje sa v rúšku

  - Platí zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek materiálu či pomôcok z domáceho prostredia

   - Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 - smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVRZ založené na princípe R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.Materská škola sa riadi opatreniami v Zelenej fáze.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Zákonný zástupca

  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

   Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Zamestnanci predkladajú

  -po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie poprípade PN vystavené príslušným lekárom vyhlasenie_zamestnanca_od_16.9.docx
   

  V prípade podozrenia na ochorenie sa materská škola riadi odporúčania v Oranžovej fáze.

  V prípade potvrdenia ochorenia sa materská škola riadi opatreniami v Červenej fáze.

 •  

   
 • AKTIVITY PRE DETI smiley heart                   

  Milí rodičia, na webovej stránke ucimenadialku.sk nájdete informácie ako sa zorientovať v množstve informácií v aktuálnej situácii.

  Výborný je portál Ministerstva školstva, pre deti MŠ  hľadajte ISCED 0:  http://planetavedomosti.iedu.sk/. 

  http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,5204;5207,0,30,1,tn,1.html

  https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc


  • Novinky

     • Vianočná burza online

      Milí rodičia, starí rodičia, priatelia MŠ,

      ako každý rok Vás pozývame na našu tradičnú Vianočnú burzu, aj keď tentokrát netradičným spôsobom - online.
      V dátume od 14.12. do 20.12.2020 Vám ponúkame milé drobnosti vyrobené deťmi, p. učiteľkami a rodičmi, ktorých kúpou podporíte našu materskú školu a konkrétne triedy. Online nákupný formulár nájdete na tomto linku: https://forms.gle/h6y3LqrK2d4gG5gU9

     • Mikuláš v našej škôlke

      Mikuláš zavítal aj do našej materskej školy, potešil a porozprával sa s deťmi. Tie mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky, ktoré si pre neho pripravili.

     • Láska v krabičke

      Aj predškoláci z MŠ Veľký Šariš si myslia, že do krabičky od topánok sa zmestí veľa lásky. Tá ich je v podobe vianočných pozdravov a maličkostí, ktoré s radosťou vyrobili pre starkých.

     • Šarkaniáda

      Šarkan letí,šarkan letí,za ním chlapci,za ním deti.A všetci sa hrnú von,vyskakujú robia zhon. Aj naši predškoláci zo 6.triedy"Nezábudiek" sa minulú stredu vybrali do blízkeho okolia púšťať svoje,vlastnoručne vyrobené,šarkany.Keďže vietor fúkal tak ako má,deti mali veľkú radosť,z týchto poletujúcich "jesenných hračiek".Cieľom tejto aktivity bolo zdokonaliť základné lokomočné pohyby-beh a chôdzu a posilniť telesnú zdatnosť detí,čo sa nám aj podarilo.S líčkami vyštípanými od vetra,ale aj poriadne vyšantení v prírodnom prostredí,sa dievčatá a chlapci s chuťou pustili do pripraveného obeda.M.Exenbergerová.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Zvonenia

   Streda 27. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje