• Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Šariš  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční online formou od 01. 04. 2021.

  Elektronická prihláška bude zverejnená na stránke základnej školy.

  Pokiaľ sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku, zápis do 1. ročníka sa uskutoční prezenčnou formou v ZŠ (termín upresníme).Potrebné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

  Ak Vaše dieťa dovŕši k 31. 08. 2021 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade školskej dochádzky.  

  Pri dieťaťi, ktoré do ZŠ nastupuje po odklade školskej dochádzky, a teda už je zapísané, sú zákonní zástupcovia v termíne od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 povinní vypísať a zaslať dokumenty uvedené na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

 • Aktuálny oznam: 

  Riaditeľstvo Materskej školy, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré bude platné od 8.3. 2021 oznamuje, že od 03. 03. 2021 bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces  rovnako ako 1.- 2. marca 2021 a momentálne sa do 5.3.2021 nebude nič meniť.  

  Naďalej platí negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní a všetky protipandemické opatrenia.

  Klik na link MŠVVaŠ: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/481790289856589/

  O platnosti  informácií, ktoré sú nižšie, budeme informovať, ihneď ako budú platné. 

  Možnosť prezenčnej výučby v materských školách  bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska
  (len zamestnanci kritickej infraštruktúry,  policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.
  Podmienkou nástupu žiakov do školy je potvrdenie o tom, že daní rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu  /viď príloha, čakáme na zverejnenie MŠVVaŠ SR/.

  V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie, starší ako 7 dní. 

  Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/ 

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  naše prevádzkové možnosti nám od PONDELKA 1.MARCA 2021 dovoľujú obnoviť prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre prihlásených predškolákov, ktorí budú v 4.a 6. triede a na základe našej stratégie a voľných kapacít aj pre skupinu DETI RODIČOV PRACUJÚCICH Z DOMU, prípadne DETÍ RODIČOV NA MATERSKEJ DOVOLENKE v 5., 7. a 8.triede.

  Vyplnením tohto formulára svoje dieťa záväzne prihlásite. https://forms.gle/To1AG2EFYeHiBcHB7

  Formulár je potrebné vyplniť do piatka 24.02.2020 do 8:00hod. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali deti, ktoré v tomto čase MŠ už navštevujú. Deti budeme prijímať podľa stratégie a na základe voľných kapacít hneď ako to bude možné.

  Stratégia postupného obnovovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre:

  1. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tým ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu

  2. Deti predškolského veku

  3. Deti rodičov pracujúcich z domu

  4. Deti rodičov na materskej dovolenke/ dlhodobo nezamestnaných.

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  naše prevádzkové možnosti nám od pondelka 1.marca 2021 dovoľujú otvoriť ďalšiu triedu. Na základe našej stratégie plánujeme obnoviť prezenčný výchovno-vzdelávací proces  pre deti predškolákov zo 4., 6. a 7. triedy a samozrejme pokračuje v triedach 5 a 8.

  Vyplnením tohto formulára svoje dieťa záväzne prihlásite - https://forms.gle/gnZ5WJsVDKfZnoa37 

  Formulár je potrebné vyplniť do stredy 24.02.2020 do 10:00hod. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali deti, ktoré v tomto čase MŠ už navštevujú. Ďalšie deti  príjmeme podľa stratégie a na základe voľných kapacít.

  Stratégia postupného obnovovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre:
  1. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tým, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 

  2. Deti v predškolskom veku
  3. Deti rodičov pracujúcich z domu
  4. Deti rodičov na materskej dovolenke/ dlhodobo nezamestnaných.

  Ďakujeme za pochopenie

 • Registrácia na testovanie 13.2.2021

  Formulár slúži na nahlásenie a následné otestovanie iba 1 zákonného  zástupcu dieťaťa, pre druhého rodiča je možnosť využiť iné OM.

  klik: https://services.bookio.com/om-pre-zsms-zus-velky-saris/widget?lang=sk

  V prípade potreby:    Pomoc pri registrácii:    0948 593 266

 • O Z N A M

   

  Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ.

   

  Testovanie  zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ) prebehne

   

  na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

  dňa 13. 02. 2021 (sobota)

  od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

  Na testovanie je potrebné zaregistrovať sa v rezervačnom systéme.

  Link na rezervačný systém  pre rodičov zverejníme na webovom sídle školy vo štvrtok 11. 02.2021.

 • Oznam

  od 10.02.2020 obnovujeme prevádzku MŠ pre vopred prihlásené deti

  - otvorené budú triedy so samostatnými vstupmi 5.,6.,7.,8.

  - pred vstupom do budovy Vám vedením splnomocnený nepedagogický zamestnanec nahliadne do výsledku testu na  ochorenie COVID 19

  - vyžaduje sa negatívny test na ochoronie COVID 19, ktorý nie je starší ako 7 dní  ( dieťa môže sprevádzať len rodič s  negatívnym  testom )

  - podmienkou prevzatia dieťaťa je odovzdanie vyplneného tlačiva pedagógovi    Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_informovany_suhlas.docx ( dostupné aj u pedagóga)

     Informacie_pre_dotknute_osoby_o_spracuvani_informacii.docx

   

  - dieťa vstupuje do triedy s rúškom na tvári a jeho ďalšie používanie koriguje pedagóg

  - prosíme o dodržiavanie nariadení, vrátane nariadenia R-O-R

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  prevádzka MŠ sa obnoví od stredy 10.2.2021. Prevádzkové dôvody nám však momentálne neumožňujú obnoviť prevádzku  v plnej kapacite. Preto bude  prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   

  Prevadzka_MS_od_10.2.2021.pdf

  O zmene budeme včas informovať.

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhnodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejneného materiálu "Návrat do škôl 2021", bude od 10.02.2021 aj naša materská škola v prevádzke v čase 6:30 - 16:30hod. Záväzné prihlásenie detí do MŠ od tohto dátumu tu: https://forms.gle/NRm9ZVxihzGX1z2t8 . Prihlasovanie je možné do 08.02.2021 do 12:00hod. Ďakujeme.

 • AKTIVITY PRE DETI smiley heart                   

  Vážení rodičia, 

  Počas prerušenia prevádzky našej MŠ ponúkame niekoľko aktivít  pre naše deti:

  ZIMNE_SPORTY_2.-3._r._deti.docx

  ZIMNE_SPORTY_4.5._r._deti.docx

  Pre predškolákov: 

  Co_ma_vediet_predskolak.docx

  Spravny_uchop.pdf

  Primerany_tlak_na_pisacie_potreby.pdf

  Natocenie_pisanky.pdf

  Zasady_spravneho_pisania.pdf

  Spravne_sedenie.pdf

  Trenujeme_nacvik_grafomotorickych_vzorov_pomocou_pracovnych_listov.pdf

  Matematicke_schopnosti.pdf

  Matematicke_schopnosti_2.pdf

  Matematicke_schopnosti_3.pdf

  Matematicke_schopnosti_4.pdf

  Matematicke_schopnosti_5.pdf

  Zrakove_vnimanie-pracovne_listy.pdf

  Priestorova_orientacia-pracovne_listy.pdf

  e-book-zabavne-experimenty.pdf

   -  na webovej stránke ucimenadialku.sk nájdete informácie ako sa zorientovať v množstve informácií v aktuálnej situácii.

  -   výborný je portál Ministerstva školstva, pre deti MŠ  hľadajte ISCED 0:  http://planetavedomosti.iedu.sk/. 

  http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,5204;5207,0,30,1,tn,1.html

  https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

  Pre rodičov:

  Ako na homeoffice s deťmi? : homeoffice_s_detmi.pdf

  Je v poriadku, keď ako rodičia cítime, že v tomto náročnom období už nevládzeme. Ako si môžeme pomôcť a ako nám môžu pomôcť odborníci?  Vypočujte si tento podcast:  https://vudpap.sk/ako-pomoct-rodicom-v-narocnom-lockdowne/

  Inšpirujte sa technikami, ako zvládať detský hnev: zvládnime_hnev_u_deti.pdf

 • Prerušenie prevádzky Materskej školy od 1.2.2021- 8.2.2021

  Vážení rodičia,

  Aj napriek  prísnym protipandemickým opatreniam, ktoré sme prijali  a dodržiavaniu hygienických opatrení bol jeden z našich zamestnancov pozitívne testovaný na COVID-19.  Z dôvodu karanténnych opatrení bude MŠ zatvorená  od 1.2.2021-8.2.2021 na základe rozhodnutia RÚVZ. 

  Prijaté protipandemické opatrenia:

  - v prevádzke  2 triedy so samostatnými vstupmi a samostatnými šatňami

  - v triede  max. počet detí 12

  - počas celého dňa v triedach umiestnený germicídny žiarič, ktorý zabezpečuje dezinfekciu  vzduchu 

  - iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu

  - pravidelné testovanie všetkých zamestnancov v intervale 7 dní

  -  preukázanie sa negatívnym výsledkom testu jedného z rodičov

  - zvýšená  dezinfekcia dotykových plôch ako sú kľučky, stoly....  

  a samozrejme aj tie, na ktoré sme si už počas tejto neľahkej situácie zvykli- R-O-R

  Len spoločnými silami sa nám podarí poraziť tento boj, ktorý je pre  nás všetkých veľmi náročný a trvá už nekonečne dlho. Nesmierne si želám vidieť usmiate tváre všetkých našich detí

  PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

 • Prevádzka MŠ od 25.1.2021

  Vážení rodičia

  Aj po skríningovom testovaní, ktoré sa uskutoční v dňoch  23. a 24. januára  naša Materská škola naďalej ostáva v prevádzke len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   Pred nástupom dieťaťa je potrebné preukázanie sa negatívnym výsledkom AG testu alebo PCR testu jedného zo zákonných zástupcov. 

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci opatrení umožňuje otvorenie  prevádzky MŠ len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a majú potvrdenie od zamestnávateľa.

   

  PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ 

 • OZNAM O ZMENE  výšky príspevkov na čiastočnú úhradu (školné)

  od 1. 1.2021

  Oznamujeme rodičom, že na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v    

                                    20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

  Finančný príspevok  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je prijaté do MŠ.

  VZN_skolske_prispevky.pdf

 • Milí rodičia          

  vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

  - ste  ste sa správali zodpovedne,

  - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

  - do MŠ priviedli zdravé dieťa

  -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

  Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

  Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

  Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy   odovzdá po každom prerušení trvajúcom viac ako 3 dni učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti-

  tlačivo tu:  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

   

             PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

 • Oznamy k prevádzke počas trvania mimoriadnej situácie 

  !!!Prevádzka materskej školy  až do odvolania bude denne od  6:30 hod do 16:30 hod, vo všetkých triedach  1 až 8.

  Covid-_19_Pokyny_upravujuce_podmienky_prevadzky_a_vnutorneho_rezimu_MS_2020_2021.docx

  Manual_pre_materske_skoly.pdf

    Základné pravidlá pri vstupe do MŠ: 

  - Celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedziť na nevyhnutné minimum

  - Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca

  - Sprevádzajúca osoba si pri vstupe dezinfikuje ruky a  pohybuje sa v rúšku

  - Platí zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek materiálu či pomôcok z domáceho prostredia

   - Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 - smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVRZ založené na princípe R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.Materská škola sa riadi opatreniami v Zelenej fáze.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Zákonný zástupca

  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

   Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Zamestnanci predkladajú

  -po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie poprípade PN vystavené príslušným lekárom vyhlasenie_zamestnanca_od_16.9.docx
   

  V prípade podozrenia na ochorenie sa materská škola riadi odporúčania v Oranžovej fáze.

  V prípade potvrdenia ochorenia sa materská škola riadi opatreniami v Červenej fáze.

  • Novinky

     • Vianočná burza online

      Milí rodičia, starí rodičia, priatelia MŠ,

      ako každý rok Vás pozývame na našu tradičnú Vianočnú burzu, aj keď tentokrát netradičným spôsobom - online.
      V dátume od 14.12. do 20.12.2020 Vám ponúkame milé drobnosti vyrobené deťmi, p. učiteľkami a rodičmi, ktorých kúpou podporíte našu materskú školu a konkrétne triedy. Online nákupný formulár nájdete na tomto linku: https://forms.gle/h6y3LqrK2d4gG5gU9

     • Mikuláš v našej škôlke

      Mikuláš zavítal aj do našej materskej školy, potešil a porozprával sa s deťmi. Tie mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky, ktoré si pre neho pripravili.

     • Láska v krabičke

      Aj predškoláci z MŠ Veľký Šariš si myslia, že do krabičky od topánok sa zmestí veľa lásky. Tá ich je v podobe vianočných pozdravov a maličkostí, ktoré s radosťou vyrobili pre starkých.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Zvonenia

   Piatok 5. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje