• Oznamy pre rodičov

    Milí rodičia, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) a stravné rodičia v nasledujúcom období t.j od apríla nemusia uhrádzať. Za mesiac marec zaplatia pomernú časť príspevku, kedy prebiehal výchovno- vzdelávací proces. Preplatky, ktoré rodičom vzniknú budú rodičom vrátené na konci šk. roka 2019/2020, najneskôr do 31.07.2020. Zápis detí do MŠ bude prebiehať od 30.apríla do 31. mája 2020. V záložke "O škôlke" nájdete elektronickú prihlášku, ako aj tlačivo- Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorú môžete vyplniť. Podmienky prijatia dieťaťa, ako bude prebiehať zápis, čo je potrebné priniesť si so sebou na zápis, ako aj ďalšie informácie budú čoskoro zverejnené.
 • AKTIVITY PRE DETI NA DOMA -Milí rodičia, v tejto sekcii budeme pridávať aktivity podľa tried na nasledujúce dni

  Prečo je dobré  hrať pexeso: tréning krátkodobej pamäti, tréning pozornosti, rozvoj slovnej zásoby (dieťa pomenúva obrázky), rozvoj vzťahu rodič – dieťa

  Prečo je dobré  aby sa dieťa zdokonaľovalo v strihaní: rozvíja  jemnú motoriku, využíva malé svaly na ruke, rozvíja sa koordinácia oko – ruka, kde pri strihaní dieťa sleduje líniu, ktorú strihá a následne rukami vykonáva pohyby a rozvíja sa bilaterálna koordinácia 

  Prečo deťom čítať rozprávky: rozvíjajú  fantáziu, rozvíjajú slovnú zásobu, rozvíjajú pamäť, upevňujú vzájomný vzťah rodič-dieťa, učia trpezlivosti, 

  Prečo s deťmi spievať: spievanie prehlbuje dýchanie, okysličuje organizmus, posilňuje krvný obeh, zlepšuje koncentráciu, fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a k prírode, zlepšuje imunitu, aktivizujú sa tie časti mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie, pomáha aj pri osvojovaní rečových schopností.

 • Zelená škola prináša:

  V pondelok o 17,00 vysielame na FB Zelena skola diskusiu s kolegom z WWF o vlkoch, vo štvrtok prinesieme ďalšiu rozprávku.

  Tohto týždňová o zrnku ryže je tu: http://www.zelenaskola.sk/novinky/rozpravka-jedno-zrnko-ryze

   

  Od 30.03.2020 Vám pani učiteľky posielajú námety na prácu s deťmi.

  1.triedaNa tento týždeň,  sú témou  Veľkonočné tradície, námety od triednej učiteľky sú tu:  Homeoffice_3.docx

         PL_velkonocne_vAJicKO.docx

  2. trieda: Témou týždňa je Veľká Noc, pokyny od triednych učiteliek sú tu: Pre_rodicov_2._trieda.docx

  pokyny_k_prac._listom_-_Velka_noc.docx

  Jar-nespokojne_kvietky.pdf   

  Hadanky_s_lienkou.pptx       Velka_Noc.pptx

  Zvyklosti_a_tradicie_vykonavane_na_jar.pptx

   3. trieda: Námety od triednej učiteľy sú tuhrajeme_sa.docx

  edukacne_aktivity_3.trieda.docx

  jarne_aktivity.docx

  4.trieda: Námety od triednej učiteľky sú tu: 4.TRIEDA_-home_office.docx

  Skladbu - Po zimnom spánku si pozriete na : https://youtu.be/8xAzc68uZg8

  5.trieda: Na tento týždeň sú témou Veľkonočné tradície.

  Námety od triednej učiteľky sú tu:  Mochnacka_homeoffice_5.tr._april_1t_-.docx

   

   6.trieda: Na tento týždeň,  sú témou  Veľkonočné tradície, námety od triednej učiteľky sú tu:

  Pracovne_listy_na_velku_noc.docx

  Velkonocne_vinsovacky.docx

  PL_-_Ucime_sa_pisat_cisla.docx

  Grafomotorika_PL.docx

  Velka_Noc__Exenbergerova.docx

  PL_kohutik.docx

  pracovne_listy.docx

  motyle.docx

  slimak_vajicko.pdf

  7.triedaTémou týždňa je  Príroda sa prebúdza. Námety od triednej učiteľky sú tu:   7.trieda__Matejovska.docx

   

 • POZOR USMERNENIE

  USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

  (klik odkaz) usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

  Oznam_o_preruseni_prevadzky.docx

 • OZNAMY

  Milí rodičia, na mesiac marec sme mali pripravených množstvo aktivít. Keďže bude naša Materská škola počas dvoch týždňov zatvorená, niektoré aktivity môžete s deťmi realizovať aj v domácom prostredí. Marec je mesiacom kníh, čítajte deťom rozprávky a vytvorte si spoločne čitateľský denník. Najkrajšie čitateľské denníky budú odmenené. Pripájame link na počúvanie rozprávok.
   
   
   
   
   
   
   
  • Novinky

     • Rovesnícke vzdelávanie Zelenej školy

      Rovesnícke vzdelávanie je založené na princípe učenia „rovného s rovným“.

      Vychádza z tvrdenia, že deti dokážu poznatky, ktoré samé ovládajú, jednoducho a jasne
      podať svojim rovesníkom.
      Keďže v Environmentálnom akčnom pláne Zelenej školy máme túto aktivitu naplánovanú,
      pokúsili sme sa o ňu aj my.
      Nebolo to ľahké.
      Deti sa s problematikou minimalizácie, separácie a recyklácie papiera, plastov, či skla
      stretávali už druhý rok. Na základe osvojených poznatkov deti najstarších vekových skupín
      zhotovili vlastné plagáty s danou problematikou.
      Potom veľmi pútavo a zrozumiteľne vysvetlili svojim mladším kamarátom cestu
      vytriedeného papiera, či skla až po hotový nový výrobok.
      Ani mladšie deti sa nenechali zahanbiť. Deti 4. triedy si nacvičili hudobnú rozprávku:
      Šibalstvá škriatkov, v ktorej spomenuli problematiku znečisťovania prírody a separáciu.
      Rovesnícke vzdelávanie ukončili spoločne zaspievan

     • Návšteva u pána primátora

      Deti zo 4. triedy navštívili dnes 25. februára pána primátora, aby ho osobne pozvali na predstavenie hudobnej rozprávky: Šibalstvá škriatkov. Predstavenie je jednou z aktivít Zelenej školy, ktoré prinesie nielen veselý príbeh, nádherné piesne, ale aj problematiku znečisťovania prírody a separáciu. Autorkou hudobnej rozprávky je Ľubica Oravcová.

     • Rozprávkový karneval

      Rozprávkový karneval bol v piatok 14. februára plný úžasných rozprávkových postavičiek, skvelej zábavy a veselej hudby. Rodičia priniesli aj niečo sladké pod zub na doplnenie energie pre detičky.

     • Staviame snehuliaka

      Konečne k nám zavítala pravá zima a všetkých navôkol obdarila snehovou nádielkou.Keďže najväčšiu radosť zo snehu majú poväčšine vždy tí najmenší, štvrtkový pobyt vonku sa niesol v znamení stavania snehuliakov. Športovo-pohybová akcia "Postavme si snehuliaka" zaujala deti všetkých vekových skupín. Jednotlivé triedy, za pomoci pani učiteliek,vytvorili na školskom dvore krásne zimné postavičky, s ktorými sa následne aj odfotili.Cieľom tejto aktivity bolo hrať sa so snehom,stavať z neho a vedieť sa zapojiť do tímovej práce,čo sa nám všetkým určite podarilo.S červenými líčkami vyštipanými od zimy a s úsmevom na tvári sme spokojne zasadli k chutnému obedu.M.Exenbergerová.

     • Čítajme spolu

      Veľmi nás teší, že sa s nami zapájate do súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Deti nám prinášajú svoje kresby rozprávok, ktoré doma čítate. Súťaž bude trvať až do 15.3.2020,ale čím viac kresieb nakreslíme, tým väčšiu šancu na výhru máme.

      Týždeň hlasného čítania v dňoch 20.-24.1.2020 nám obohatili svojou návštevou rodičia, babky, starší súrodenci, ktorí nám v dopoludňajších hodinách venovali svoj čas a prišli k nám do tried. Deti
      sa započúvali do ruského príbehu o dievčatku „Snehulienke“, kde prevládala túžba po rodine, šťastí a láske.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Olympiáda kráľovstva Bajkal
   • Fotoalbum školy