• Novinky

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu od 12.apríla 2021 Vám oznamujeme, že Materská škola Veľký Šariš môže sprístupniť 5 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli nevyhovujúcim personálnym podmienkam v prevádzke budú iba pre vopred nahlásené deti triedy 4, 5, 6, 7, 8.

     • Prihlasovanie detí na dochádzku do MŠ od 12.04.2021

      Vážení rodičia, týmto dotazníkom https://forms.gle/p1MgwSut37PEQUAv5 prihlásite Vaše dieťa na dochádzku do MŠ od pondelka 12.04.2021. Naše kapacity nám dovoľujú prijať ďalšie deti, prednostne predškolákov. Prihlasovanie neplatí pre deti, ktoré toho času už MŠ navštevujú . Dotazník vyplňte najneskôr do piatka 09.04.2021 do 12:00hod.
      Od pondelka budú v prevádzke triedy:
      -4.trieda Snežienky
      -5. trieda Zvončeky
      -6. trieda Nezábudky
      -7. trieda Púpavy
      -8. trieda Divé Maky
      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na 0911215933. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      na základe e-mailov a telefonátov počas sviatkov považujeme za dôležité pripomenúť, že prevádzka materskej školy bude naďalej v obmedzenom režime . V platnosti je aj rozhodnutie ministra školstva Rozhodnutie_ministra.pdf

      Prevádzka materskej školy bude obnovená od 6.apríla 2021 a výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v 4 triedach. Z tohto dôvodu do MŠ môžeme prijať obmedzený počet detí a to len tie, ktorých rodičia prihlásili na dochádzku do požadovaného termínu a boli spätne informovaní o zaradení svojho dieťaťa. Všetkým rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili do tohto termínu bolo vyhovené.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      nakoľko prihlasovanie cez formulár nie je možné, svoje dieťa prihlásite na dochádzku do MŠ po Veľkonočných sviatkoch prostredníctvom emailu - materskaskola.velkysaris@gmail.com

      Potrebné údaje:

      Meno a priezvisko dieťaťa,

      Kmeňová trieda

      Zvoľte deň nástupu - utorok 6.4. 2021 / streda 7.4.2021

     • Učíme sa z domu

      Milé deti a vážení rodičia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 by sme Vám radi chceli spestriť, obohatiť i uľahčiť spoločné chvíle doma. V sekcii UČÍME SA Z DOMU Vám ponúkame materiály a videá s námetmi na aktivity. Budeme veľmi radi ak sa ich zúčastnite a pošlete nám Vaše fotografie na email : materskaskola.velkysaris@gmail.com

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu:

      deťom vo 4.triede od 15.03.2021- 28.3.2021

      deťom, ktoré boli od 15.03.2021 v VII.triede od 18.3.2021- 30.03.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho pediatra.

  • Partneri

   • Mesto Veľký Šariš
   • Zelená škola
   • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
   • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom