• Novinky

     • Prevádzka Materskej školy od 3.05. 2021

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že od 3.05.2021 budú v prevádzke všetky triedy t.j triedy: 1.2.3.4.5.6.7.8.

      Ak bolo Vaše dieťa alebo deti v tomto týždni umiestnené v inej triede, od pondelka 3.mája 2021 bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v jeho kmeňovej triede.

      Zároveň na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. vyhlaska_197_od_29.03.2021.pdf

     • DOPRAVNÁ VÝCHOVA v našej materskej škole

      V rámci ročného celku dopravnej výchovy sme sa v mesiaci apríl venovali téme KOLOBEŽKÁR. Deti si tak už od útleho veku môžu uvedomiť, akú veľkú zodpovednosť nesú za seba i za ostatných účastníkov premávky. Deti sa:

      Oboznámili s možnými nebezpečnými situáciami, o spôsobe ochrany pred nebezpečenstvom.

     • DEŇ ZEME 2021. ĎAKUJEME!

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli a darovali bylinky. Deti si tak doobeda mali možnosť vyskúšať posadiť svoju bylinku.

      Ďakujeme tiež všetkým, ktorí si našli čas, prišli poobede, priložili ruku k dielu a pomohli nám s výsadbou.

      Ďakujeme p. Korečkovi, za pomoc pri plánovaní a realizácii tejto našej malej záhrady.

     • Prihlásenie detí od 3.5.2021

      NEPLATÍ PRE DETI, KTORÉ UŽ MŠ NAVŠTEVUJÚ!
      Vážení rodičia, týmto formulárom prihlásite Vaše dieťa od pondelka 3.5.2021. Prevádzka MŠ bude prebiehať vo všetkých ôsmych triedach. Formulár vyplňte do piatku 30.04.2021 do 12:00hod. Prosím venujte pozornosť vyhláške hlavného hygienika ohľadom COVID-19.

     • Oznam

      Naďalej je platná vyhláška hlavného hygienika https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

      a na vstup do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní,

      výnimku má: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

      osoba zaočkovaná (má o tom doklad): 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

     • Prevádzka Materskej školy od 26.04.2021

      od pondelka 26.apríla 2021 môže Materská škola Veľký Šariš sprístupniť 6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam v prevádzke budú iba pre vopred nahlásené deti triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach.

  • Partneri

   • Mesto Veľký Šariš
   • Zelená škola
   • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
   • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom