Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás o elektronické vyplnenie prihlášky pre Vaše dieťa. Po vyplnení prihlášku vytlačte, podpíste a prineste so sebou na zápis.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: