• Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

    Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 30.04.2020-30.05.2020. Informácie o podmienkach a priebehu zápisu nájdete v záložke "O škôlke"
   • Oznamy pre rodičov

    Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste zastavili trvalé príkazy - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) a stravné. Preplatky, ktoré Vám vzniknú budú vrátené na konci šk. roka 2019/2020, najneskôr do 31.07.2020.
 •                                              Otvorenie MŠ od 1. júna 2020

  ! NOVÉ:  organizácia MŠ od 1.júna: klik  Podmienky_Prevadzky_a_vnutorneho_rezimu_MS(1).docx

  Podmienkou prijatia dieťaťa je odovzdať p.učiteľke nasledujúce dokumenty- tlačivá pred vstupom do MŠ 1.06.2020                        vyhlasenie_dietata.pdf a prehlasenie_o_zdravot._stave_D.pdf

  Denny_poriadok_od_1.6.2020.docx

  Na základe rozhodnutia MŠ SR a zriaďovateľa bude od 1. 6.2020  prevádzka MŠ znovu otvorená v súlade s usmernením Ministra školstva s dodržaním hygienicko- epidemiologických opatrení  vzhľadom na materiálne, priestorové a personálne podmienky v obmedzenom režime.

  Opatrenia pre MŠ od 1. júna:

  • Prevádzka MŠ bude denne od 6:30 hod do 15:30 hod. (Na základe žiadosti väčšiny rodičov s prac. dobou 7:00-15:00hod.)
  • MŠ umiestni deti prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra, t.j. deti vojakov, policajtov, zdravotníkov,pedagógov.
  • Pre prihlásenie dieťaťa do MŠ na obdobie od 1.06.2020-31.06.2020 klik tu:  https://forms.gle/Bc2fBTEprMDzVKaf7
  •  
 • ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  Milí rodičia, 

  od apríla tohto roku v našej materskej škole pôsobí nový člen tímu - školská psychologička Mgr. Denisa Bučková. Viac sa dočítate v sekcii školský psychológ.

  V momentálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID19 je vám pre konzultácie k dispozícii na telefónnom čísle +421951479813, v čase od 10:00-12:00hod a 13:00-15:00hod, alebo pre emailovú komunikáciu na psycholog.msvelkysaris@gmail.com. V prípade krízovej intervencie je po dohode vopred a za prísnych hygienických podmienok možné aj osobné stretnutie.

   

  Oznam pre rodičov predškolákov

  Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 vek šesť rokov je vašou povinnosťou zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (v zmysle §20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

   

  Ak chcete synovi či dcére odložiť povinnú školskú dochádzku alebo ak vaše dieťa ešte nemá 6 rokov a chcete ho predčasne zapísať do ZŠ :

  1. poraďte sa s triednou pani učiteľkou a poprípade školskou psychologičkou

  2. zapíšte dieťa na konkrétnej základnej škole s tým, že potrebné dokumenty (odporučenie všeobecného lekára, odporučenie poradenského zariadenia) nemusíte dokladovať pri zápise, ale doručíte ich do 4 týždňov od otvorenia škôl

  3. kontaktujte psychológa CPPPaP Prešov p. Janku  Mikšovú a emailom na janka.miksova@mail.telekom.sk jej zašlite základné informácie: 

  meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie, meno dieťaťa, a uviesť, že dieťa navštevuje našu MŠ

  - Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na vyšetrenie školskej zrelosti.

 • AKTIVITY PRE DETI smiley heart                   

  Milí rodičia, na webovej stránke ucimenadialku.sk nájdete informácie ako sa zorientovať v množstve informácií v aktuálnej situácii.

  Výborný je portál Ministerstva školstva, pre deti MŠ  hľadajte ISCED 0:  http://planetavedomosti.iedu.sk/. 

  http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,5204;5207,0,30,1,tn,1.html

  https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

  Aktivity ZELENEJ ŠKOLY:   Zelena_skola_prinasa.docx

              

                                               Aktivity pre deti na týždeň od 25.05.2020

  Pre najmenšie deti od p. učiteľky Sčislákovej -  tema_ovocie_od_25.5.-29.5._2020.docx

  Pre staršie deti a predškolákov od p. učiteľky Palaščákovej:    Cislice_a_pismena_25.5.-29.5.2020.docx

   

   

 • POZOR USMERNENIE

  USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

  (klik odkaz) usmernenie_ministerky_skolstva.pdf  

  Oznam_o_preruseni_prevadzky.docx

 • OZNAMY

  Milí rodičia, na mesiac marec sme mali pripravených množstvo aktivít. Keďže bude naša Materská škola počas dvoch týždňov zatvorená, niektoré aktivity môžete s deťmi realizovať aj v domácom prostredí. Marec je mesiacom kníh, čítajte deťom rozprávky a vytvorte si spoločne čitateľský denník. Najkrajšie čitateľské denníky budú odmenené. Pripájame link na počúvanie rozprávok.
   
   
   
   
   
   
   
  • Novinky

     • Zápis detí do Materskej školy

      Od pondelka 11.mája 2020 do piatka 15.mája 2020 Vám milí rodičia budeme k dispozícii v čase od 8:00- 15:00 pripravené sú tlačivá, ktoré môžete vypísať v priestoroch MŠ (vonkajších alebo vnútorných, závisí od počasia), pomôžeme Vám s vyplnením elektronickej prihlášky.

      Vyplnené prihlášky nám môžete v tomto týždni doručiť osobne, alebo aj vhodiť do pripravenej schránky. Všetko za prísnych hygienických opatrení.

     • Staviame snehuliaka

      Konečne k nám zavítala pravá zima a všetkých navôkol obdarila snehovou nádielkou.Keďže najväčšiu radosť zo snehu majú poväčšine vždy tí najmenší, štvrtkový pobyt vonku sa niesol v znamení stavania snehuliakov. Športovo-pohybová akcia "Postavme si snehuliaka" zaujala deti všetkých vekových skupín. Jednotlivé triedy, za pomoci pani učiteliek,vytvorili na školskom dvore krásne zimné postavičky, s ktorými sa následne aj odfotili.Cieľom tejto aktivity bolo hrať sa so snehom,stavať z neho a vedieť sa zapojiť do tímovej práce,čo sa nám všetkým určite podarilo.S červenými líčkami vyštipanými od zimy a s úsmevom na tvári sme spokojne zasadli k chutnému obedu.M.Exenbergerová.

     • Čítajme spolu

      Veľmi nás teší, že sa s nami zapájate do súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Deti nám prinášajú svoje kresby rozprávok, ktoré doma čítate. Súťaž bude trvať až do 15.3.2020,ale čím viac kresieb nakreslíme, tým väčšiu šancu na výhru máme.

      Týždeň hlasného čítania v dňoch 20.-24.1.2020 nám obohatili svojou návštevou rodičia, babky, starší súrodenci, ktorí nám v dopoludňajších hodinách venovali svoj čas a prišli k nám do tried. Deti
      sa započúvali do ruského príbehu o dievčatku „Snehulienke“, kde prevládala túžba po rodine, šťastí a láske.

     • Týždeň hlasného čítania

      Milí rodičia,týždeň od 20.-24.1.2020 je venovaný „Hlasnému čítaniu deťom“. Dajme deťom najavo, žečítanie je príjemná činnosť. Strávte s nimi nádherné chvíle pri čítaní. Vypestujete tak u detípozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Vyplatí sa vám to! Deti budú šťastnejšie, budúdosahovať v škole lepšie výsledky a čítanie im bude prinášať radosť po celý život.Naša materská škola sa zapojila do IX. ročníka súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Projekt jezameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi. Stačíak po prečítaní rozprávky doma, deti nakreslia na papier obrázky, ktoré s rozprávkou súvisia.Dieťa odovzdá kresbu pani učiteľke v triede a my kresby odošleme do súťaže, kde môžemevyhrať balíček detských kníh, sladkostí, dokonca tablet pre našu školu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Zvonenia

   Nedeľa 31. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Olympiáda kráľovstva Bajkal
   • Fotoalbum školy