• Členská schôdza ZRPŠ

     • OZNAM

      Dňa 19.09.201915:45 sa uskutoční členská schôdza ZRPŠ v priestoroch 4.triedy MŠ Veľký Šariš.

      Žiadame zvolených predsedov tried, zároveň  navrhovaných zástupcov do Rady školy z každej triedy, aby sa zúčastnili členskej schôdze.

      Účasť nutná!!!

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Darovací účet

     • VÁŽENÍ RODIČIA

      V prípade možnosti darovania akýchkoľvek finančných prostriedkov našej Materskej škole Veľký Šariš, použite prosím toto číslo darovacieho účtu:

      SK51 0200 0000 0025 1420 8959

      Ďakujeme za Vaše príspevky.

      Materská škola Veľký Šariš

     • Pozvánka na triedny aktív

     • POZVÁNKA NA TRIEDNY AKTÍV

      Vážení rodičia

      Srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční:

       

      I. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      II. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      III. trieda: ŠTVRTOK – 12.09.201915:30 hod.

       

      IV. trieda: UTOROK – 10.09.201915:45 hod.

       

      V. trieda:  PONDELOK – 09.09.201915:30 hod.

       

      VI. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      VII. trieda: PONDELOK – 09.09.2019 15:00 hod.

       

      V čase triednych aktív deti budú v zberných triedach: 

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Materská škola Veľký Šariš

     • Krúžky v MŠ Veľký Šariš

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/2020 je možné zapísať svoje dieťa na:

      • tanečný odbor, pod vedením p. uč. A. Forrai,
      • hudobný odbor – zobcová flauta, pod vedením p. uč. Mgr. M. Michalská.

      V prípade záujmu, svoje dieťa je možné zapísať u triednej pani učiteľky Materskej školy vo Veľkom Šariši.

       

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš