• Zber papiera

          • Od októbra 2019 do 1. decembra 2019 sa mohli rodičia aj deti zapojiť do zberu papiera. Podarilo sa  nám vyzbierať 516 kg papiera, ktorý sme vymenili za toaletný papier.  Dostali sme 129 kotúčov 2 vrstvového toaletného papiera, ktorý má 200 útržkov. Ďakujeme.