• ZELENÁ ŠKOLA - týždeň separácie a recyklácie skla

     • V dňoch od 13. do 17. januára sme všetci v materskej škole Štvorlístok boli oblečení v zelenom.
      Nemali sme práve karneval, bol symbolom separácie skla.
      Sklo - podobne ako papier, či plasty je každodennou súčasťou nášho života. Odoláva  prírode 4 000
      rokov. Všetok sklenený odpad sa však dá donekonečna recyklovať. Je iba na nás, či skončí na
      smetisku, alebo sa s ním stretneme opäť v podobe nového pohára, fľaše, či vázy.
      Aj z týchto dôvodov sme sa v rámci aktivít Zelenej školy - recyklácii skla  venovali celý týždeň.
      Začali sme úplne netradične. Každá trieda našla na zemi pohodenú sklenenú fľašu s odkazom.
      Bol v ňom príbeh o stratenej fľaši, ktorá potrebovala pomoc. Hľadala deti, ktoré by vedeli, ako sa
      sklo správne separuje.  Odkaz vo fľaši priniesol deťom aj niekoľko úloh, prostredníctvom ktorých
      spoznávali možnosti triedenia skla doma a v MŠ, oboznamovali sa so spôsobom recyklácie na
      Slovensku a dôvodmi, prečo je nevyhnutné sklo separovať.
      Prostredníctvom zážitkového učenia boli deti vedené k praktickým skúsenostiam pri triedení
      a recyklácii skla. Nepotrebné sklo odnášali do zelených nádob v triedach a v okolí materskej školy,
      navštívili obchod, kam zaniesli nájdenú sklenenú fľašu, aby neskončila na smetisku.
      Do aktivít sme zapojili aj rodičov, ktorým deti s radosťou odovzdávali svoje poznatky o triedení
      a recyklácii skla.
      Bol to zaujímavý týždeň, ktorý sme ukončili veselou piesňou o triedení odpadu.
      Cieľom Zelenej školy je rozšíriť povedomie detí, rodičov,  pedagógov a širšej verejnosti
      o možnej minimalizácii a separácii komunálneho odpadu.
      Separáciou a recykláciou skla chránime životné prostredie a naše prírodné zdroje.
      Pevne veríme, že naše úsilie nebolo zbytočné a oporu nájdeme nielen v rodičoch, ale aj v širokej
      verejnosti.  

            Mgr. Bibiana Dziaková

       

     • Divadielko Gašparko

     • Tento týždeň  sa v Materskej škole  niesol témou : "Rok má 12 mesiacov", ktorú vo vianočnej  atmosfére  ukončilo v piatok 10. januára predstavenie divadielka Gašparko s názvom: " O 12 mesiačikoch. "

      Marionety, kulisy,  hudba  a náučný scenár vedeli upútať malého diváka a ponúknuť mu pohľad na dve rozdielne hodnoty, priestor pre kritické myslenie. Tak ako v každej rozprávke aj tu dobro zvíťazilo a veríme, že aj v srdciach našich detí, ktoré z predstavenia odchádzali s predsavzatím robiť dobro, byť k sebe milí a snažiť sa byť tu jeden pre druhého.