• Staviame snehuliaka

     • Konečne k nám zavítala pravá zima a všetkých navôkol obdarila snehovou nádielkou.Keďže najväčšiu radosť zo snehu majú poväčšine vždy tí najmenší, štvrtkový pobyt vonku sa niesol v znamení stavania snehuliakov. Športovo-pohybová akcia "Postavme si snehuliaka" zaujala deti všetkých vekových skupín. Jednotlivé triedy, za pomoci pani učiteliek,vytvorili na školskom dvore krásne zimné postavičky, s ktorými sa následne aj odfotili.Cieľom tejto aktivity bolo hrať sa so snehom,stavať z neho a vedieť sa zapojiť do tímovej práce,čo sa nám všetkým určite podarilo.S červenými líčkami vyštipanými od zimy a s úsmevom na tvári sme spokojne zasadli k chutnému obedu.M.Exenbergerová.

     • Čítajme spolu

     • Veľmi nás teší, že sa s nami zapájate do súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Deti nám prinášajú svoje kresby rozprávok, ktoré doma čítate. Súťaž bude trvať až do 15.3.2020,ale čím viac kresieb nakreslíme, tým väčšiu šancu na výhru máme.

      Týždeň hlasného čítania v dňoch 20.-24.1.2020 nám  obohatili svojou návštevou rodičia, babky, starší  súrodenci,  ktorí nám v dopoludňajších hodinách venovali svoj čas a prišli k nám do tried. Deti
      sa započúvali do ruského príbehu o dievčatku „Snehulienke“, kde prevládala túžba po rodine, šťastí a láske.

      V inej rozprávke „O rukavičke“ sa deti utvrdili, že pomoc priateľovi v núdzi stále hreje pri srdci. Zážitky z počúvania deti preniesli na papier a zrodili sa u nás rozprávkové postavy a predmety.

      T

     • Týždeň hlasného čítania

     • Milí rodičia,týždeň od 20.-24.1.2020 je venovaný „Hlasnému čítaniu deťom“. Dajme deťom najavo, žečítanie je príjemná činnosť. Strávte s nimi nádherné chvíle pri čítaní. Vypestujete tak u detípozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Vyplatí sa vám to! Deti budú šťastnejšie, budúdosahovať v škole lepšie výsledky a čítanie im bude prinášať radosť po celý život.Naša materská škola sa zapojila do IX. ročníka súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Projekt jezameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi. Stačíak po prečítaní rozprávky doma, deti nakreslia na papier obrázky, ktoré s rozprávkou súvisia.Dieťa odovzdá kresbu pani učiteľke v triede a my kresby odošleme do súťaže, kde môžemevyhrať balíček detských kníh, sladkostí, dokonca tablet pre našu školu.

      Milí rodičia,týždeň od 20.-24.1.2020 je venovaný „Hlasnému čítaniu deťom“. Dajme deťom najavo, že čítanie je príjemná činnosť. Strávte s nimi nádherné chvíle pri čítaní. Vypestujete tak u detí pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Vyplatí sa vám to! Deti budú šťastnejšie, budú dosahovať v škole lepšie výsledky a čítanie im bude prinášať radosť po celý život.Naša materská škola sa zapojila do IX. ročníka súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Projekt je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi. Stačí ak po prečítaní rozprávky doma, deti nakreslia na papier obrázky, ktoré s rozprávkou súvisia.Dieťa odovzdá kresbu pani učiteľke v triede a my kresby odošleme do súťaže, kde môžeme vyhrať balíček detských kníh, sladkostí, dokonca tablet pre našu školu.

     • ZELENÁ ŠKOLA - týždeň separácie a recyklácie skla

     • V dňoch od 13. do 17. januára sme všetci v materskej škole Štvorlístok boli oblečení v zelenom.
      Nemali sme práve karneval, bol symbolom separácie skla.
      Sklo - podobne ako papier, či plasty je každodennou súčasťou nášho života. Odoláva  prírode 4 000
      rokov. Všetok sklenený odpad sa však dá donekonečna recyklovať. Je iba na nás, či skončí na
      smetisku, alebo sa s ním stretneme opäť v podobe nového pohára, fľaše, či vázy.
      Aj z týchto dôvodov sme sa v rámci aktivít Zelenej školy - recyklácii skla  venovali celý týždeň.
      Začali sme úplne netradične. Každá trieda našla na zemi pohodenú sklenenú fľašu s odkazom.
      Bol v ňom príbeh o stratenej fľaši, ktorá potrebovala pomoc. Hľadala deti, ktoré by vedeli, ako sa
      sklo správne separuje.  Odkaz vo fľaši priniesol deťom aj niekoľko úloh, prostredníctvom ktorých
      spoznávali možnosti triedenia skla doma a v MŠ, oboznamovali sa so spôsobom recyklácie na
      Slovensku a dôvodmi, prečo je nevyhnutné sklo separovať.
      Prostredníctvom zážitkového učenia boli deti vedené k praktickým skúsenostiam pri triedení
      a recyklácii skla. Nepotrebné sklo odnášali do zelených nádob v triedach a v okolí materskej školy,
      navštívili obchod, kam zaniesli nájdenú sklenenú fľašu, aby neskončila na smetisku.
      Do aktivít sme zapojili aj rodičov, ktorým deti s radosťou odovzdávali svoje poznatky o triedení
      a recyklácii skla.
      Bol to zaujímavý týždeň, ktorý sme ukončili veselou piesňou o triedení odpadu.
      Cieľom Zelenej školy je rozšíriť povedomie detí, rodičov,  pedagógov a širšej verejnosti
      o možnej minimalizácii a separácii komunálneho odpadu.
      Separáciou a recykláciou skla chránime životné prostredie a naše prírodné zdroje.
      Pevne veríme, že naše úsilie nebolo zbytočné a oporu nájdeme nielen v rodičoch, ale aj v širokej
      verejnosti.  

            Mgr. Bibiana Dziaková

       

     • Divadielko Gašparko

     • Tento týždeň  sa v Materskej škole  niesol témou : "Rok má 12 mesiacov", ktorú vo vianočnej  atmosfére  ukončilo v piatok 10. januára predstavenie divadielka Gašparko s názvom: " O 12 mesiačikoch. "

      Marionety, kulisy,  hudba  a náučný scenár vedeli upútať malého diváka a ponúknuť mu pohľad na dve rozdielne hodnoty, priestor pre kritické myslenie. Tak ako v každej rozprávke aj tu dobro zvíťazilo a veríme, že aj v srdciach našich detí, ktoré z predstavenia odchádzali s predsavzatím robiť dobro, byť k sebe milí a snažiť sa byť tu jeden pre druhého.