• Zápis detí do Materskej školy

     • Od pondelka 11.mája 2020 do piatka 15.mája 2020  Vám milí rodičia budeme k dispozícii  v čase od 8:00- 15:00  pripravené sú tlačivá, ktoré môžete vypísať v priestoroch MŠ  (vonkajších alebo vnútorných, závisí od počasia), pomôžeme Vám s vyplnením elektronickej prihlášky. 

      Vyplnené prihlášky nám môžete v tomto týždni doručiť osobne, alebo aj vhodiť do pripravenej schránky.  Všetko za prísnych hygienických opatrení.