• Prevádzka Materskej školy od 3.05. 2021

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že od 3.05.2021 budú v prevádzke všetky triedy t.j triedy: 1.2.3.4.5.6.7.8.

      Ak  bolo Vaše dieťa alebo deti v tomto týždni umiestnené v inej triede, od pondelka 3.mája 2021 bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v jeho kmeňovej triede.

      Zároveň na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. vyhlaska_197_od_29.03.2021.pdf

      Potrebné je čestné vyhlásenie - tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.docx

     • Prihlásenie detí od 3.5.2021

     • NEPLATÍ PRE DETI, KTORÉ UŽ MŠ NAVŠTEVUJÚ!
      Vážení rodičia, týmto formulárom prihlásite Vaše dieťa od pondelka 3.5.2021. Prevádzka MŠ bude prebiehať vo všetkých ôsmych triedach.  Formulár vyplňte do piatku 30.04.2021 do 12:00hod. Prosím venujte pozornosť vyhláške hlavného hygienika ohľadom COVID-19.

      https://forms.gle/Z6RawqPvF5Bb2zZQ8

     • Oznam

     • Naďalej je platná vyhláška hlavného hygienika https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf 

      a na vstup do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní,

      výnimku má: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 

      osoba zaočkovaná (má o tom doklad): 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

      2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

      3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

     • Prevádzka Materskej školy od 26.04.2021

     • od pondelka 26.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 26. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      Predpokladáme, že od 3.5.2021 bude naša Materská škola plne funkčná vo všetkých triedach,

      budeme včas informovať

     • Prevádzka materskej školy od 19.04.2021

     • Vážení rodičia

      od pondelka 19.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 19. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu  od 12.apríla 2021 Vám oznamujeme, že Materská škola Veľký Šariš môže sprístupniť  5 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 12. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • Prihlasovanie detí na dochádzku do MŠ od 12.04.2021

     • Vážení rodičia, týmto dotazníkom https://forms.gle/p1MgwSut37PEQUAv5 prihlásite Vaše dieťa na dochádzku do MŠ od pondelka 12.04.2021. Naše kapacity nám dovoľujú prijať ďalšie deti, prednostne predškolákov. Prihlasovanie neplatí pre deti, ktoré toho času už MŠ navštevujú . Dotazník vyplňte najneskôr do piatka 09.04.2021 do 12:00hod.
      Od pondelka budú v prevádzke triedy:
       -4.trieda Snežienky
       -5. trieda Zvončeky
       -6. trieda Nezábudky
       -7. trieda Púpavy
       -8. trieda Divé Maky
      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na 0911215933. Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe e-mailov a telefonátov počas sviatkov  považujeme za dôležité pripomenúť, že prevádzka materskej školy bude  naďalej v obmedzenom režime . V platnosti je aj rozhodnutie ministra školstva Rozhodnutie_ministra.pdf

      Prevádzka materskej školy bude obnovená od 6.apríla 2021 a  výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať  v 4 triedach. Z tohto dôvodu do  MŠ môžeme prijať obmedzený počet detí a to len tie, ktorých rodičia prihlásili na  dochádzku do požadovaného termínu a boli spätne informovaní o zaradení svojho dieťaťa. Všetkým rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili do tohto termínu bolo vyhovené. 

      Pevne veríme, že už v krátkom čase  nám vývoj pandemickej sitácie umožní otvoriť ostatné triedy.

      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na  0911215933.

      Ďakujeme za porozumenie 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      nakoľko prihlasovanie cez formulár nie je možné, svoje dieťa prihlásite na dochádzku do MŠ po Veľkonočných sviatkoch prostredníctvom emailu - materskaskola.velkysaris@gmail.com

      Potrebné údaje:

      Meno a priezvisko dieťaťa,

      Kmeňová trieda

      Zvoľte deň nástupu - utorok 6.4. 2021 / streda 7.4.2021

      Telefónne číslo rodiča

      Email zašlite najneskôr do 31.3.2021 do 13:00hod kvôli zabezpečeniu stravy a personálu. Ďakujeme

     • Učíme sa z domu

     • Milé deti a vážení rodičia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 by sme Vám radi chceli spestriť, obohatiť i uľahčiť spoločné chvíle doma.  V sekcii UČÍME SA Z DOMU Vám ponúkame materiály a videá s námetmi na aktivity. Budeme veľmi radi ak sa ich zúčastnite a pošlete nám Vaše fotografie na email : materskaskola.velkysaris@gmail.com 

      Pre konzultácie a poradenstvo emailom alebo telefonicky je vám k dispozícii (denne, 7:30-15:30hod) šk.psychologička - 

      +421 951 479 813, psycholog.msvelkysaris@gmail.com 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu:

      deťom vo 4.triede od 15.03.2021- 28.3.2021

       deťom, ktoré boli od 15.03.2021  v VII.triede od 18.3.2021- 30.03.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho pediatra.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že z dôvodu zhoršujúcej sa situácie  v súvislosti s ochorením COVID-19  na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude  od 18.03.2021 do 1.4.2021 prerušená prevádzka Materskej školy. 

      O obnovení prevádzky budeme informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ