• DOPRAVNÁ VÝCHOVA v našej materskej škole

     • V rámci ročného celku dopravnej výchovy sme sa v mesiaci apríl venovali téme KOLOBEŽKÁR. Deti si tak už od útleho veku môžu uvedomiť, akú veľkú zodpovednosť nesú za seba i za ostatných účastníkov premávky. Deti sa:

      Oboznámili s možnými nebezpečnými situáciami, o spôsobe ochrany pred nebezpečenstvom.

      Precvičili si vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po chodníku a na mieste vyhradenom pre kolobežkovanie.

      Oboznámili s používaním reflexných a ochranných prvkov pri týchto športových aktivitách.

      Nadobúdali pohybové zručnosti a schopnosti pri jazde na kolobežke.

      Pozrite sa ako to vyzeralo v praxi :-)