• Otvárame

     • Ako všade inde, aj u nás sa vo štvrtok 2.septembra 2021 otvárajú brány vo všetkých triedach materskej školy. Aj ked sa deťom a rodičom po prázdinách bude isto ťažko lúčiť, prosíme Vás, aby ste sa v priestoroch školy nezdržiavali. Rozdelenie detí do tried a ostatné informácie nájdete vo Vašich emailových schránkach. Ak sa tak nestalo píšte na materskaskola.velkysaris@gmail.com. Do pozornosti dávame povinné tlačivá, ktoré nájdete tu - https://msvelkysaris.edupage.org/a/tlaciva. Tešíme sa na Vás :-) 

     • Stretnutie rodičov novoprijatých detí z triedy č.4 a č.6

     • Vážení rodičia, vo štvrtok 2. septembra 2021 sa uskutoční stretnutie rodičov  novoprijatých detí z triedy č.4- snežienky  a triedy č. 6- nezábudky. Stretneme sa v exteriéri MŠ od 16:00 do 17:00 hod, poskytneme Vám chýbajúce informácie, zodpovieme na otázky. Stretnutia ďalších tried budú v týždni od 6.septembra, presný dátum a čas Vám povie Vaša triedna učiteľka.

      Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ

     • Nástup detí do materskej školy

     • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

      - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

      -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70, vlhčené obrúsky,vlhčený toaletný papier, hrebeň

      Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

      Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

      Odchod detí z MŠ je od 14:30- 17:00

      Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:

      - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:

      2021_2022_Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov_materska_skola.docx

      - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom: tlačivo tu: Splnomocnenie_MS_final.pdf

      Opatrenia Covid- 19:

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Školský semafor 2021/2022

      Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx keď príde do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov)

      Tešíme sa na Vás

     • Prevádzka MŠ od 16.08.2021

     • Od 16.augusta 2021 bude prevádzka Materskej školy pre vopred nahlásené deti v čase od 6.30 hod do 16.30 hod. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v 3 triedach- 1. triede  (na poschodí) 3. a 4. triede (na prízemí). Nakoľko stavebné práce ešte nie sú ukončené, naďalej bude do areálu MŠ otvorený iba bočný vstup od záhradiek. Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch Materskej školy.

      Pred nástupom dieťaťa je potrebné odovzdať pedagógovi  vyhlásenie o bezinfekčnosti- tlačivo tu:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_16.8.2021.docx