• Návšteva v knižnici

     • Našim predškolákom sa v mestskej knižnici veľmi páčilo :-)  „Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“– J. Kennedy

     • Predškoláci za bránami MŠ

     • Deti z 2.triedy MARGARÉTKY sa spolu s pani učiteľkami vybrali na vychádzku, ktorú spojili s detskými hrami na ihrisku :-) Takto sa zabávali v areály Kolkárne.

     • Prevádzka MŠ 14.09.2021

     • Počas návštevy Svätého Otca v Prešove dňa 14.09.2021 budú na cestách rozsiahle obmedzenia. Všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov  a prešovskej župy budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Všetky tieto okolnosti spôsobia obmedzenú prevádzku aj v našej Materskej škole. Preto z organizačných a prevádzkových dôvodov nebude možné zabezpečiť plnoorganizovanú prevádzku MŠ. Žiadame rodičov, aby v tento deň 14.09.2021 boli v materskej škole iba tie deti, ktorých rodičia musia vykonávať prácu na pracovisku. 

                                                                                                                              PaedDr. Janka Ščerbáková           

     • POZOR

     • Dávame do pozornosti oznam  rodičom, ktorí majú dieťa/ deti v pavilóne A- v triedach 5, 6, 7 a 8, že s platnosťou od dnešného dňa 02.09.2021  z bezpečnostných dôvodov bude možné pri vstupe do areálu použiť iba vstupnú bránu od mäsiarstva. Ak máte súbežne aj dieťa/deti v pavilóne C- dostanete inštrukcie od triednej učiteľky. Nakoľko sa termín stavebných prác predĺžil a prechod okolo lešenia nie je možný, museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu, ak nechceme obmedziť prevádzku.  Žiadame Vás, milí rodičia o dodržiavanie bezpečnosti v areáli materskej školy a prosíme vás o trpezlivosť pri dokončení stavebných prác, ktoré by sa mali ukončiť najneskôr do 20.septembra 2021. Ďakujeme