• Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste najneskôr do 26.10.2021  u triednej učiteľky nahlásili dieťa/deti, ktoré budú  v dňoch 28.10. a 29.10. 2021, v čase vedľajších jesenných prázdnin navštevovať materskú školu. Počas týchto dní predpokladáme režim zberných tried- podľa počtu nahlásených detí.

     • Oznam - stravovanie

     • Vážení rodičia oznamujeme Vám, že na základe dodatku č.20/2021 k VZN 7/2020, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši sa  finančný príspevok na nákup potravín, ktorý sa uhrádzal v rozsahu 2. finančného pásma mení 3. finančné pásmo. Je potrebné odovzdať nový zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 27.10.2021. Zápisný lístok tu:  3.pasmo_Zapisny_listok_stravnika_2021_2022.doc

      Finančné pásma na nákup potravín podľa veku stravníkov-  financne_pasma_SJ.pdf

      V prípade otázok sa obráťte na vedúcu ŠJ- p. Szabóovú- t.č. 0944725536

     • "Nie je zebra ako zebra" - dopravná výchova

     • Dvor materskej školy sa dnes premenil na DOPRAVNÉ IHRISKO. S heslom "Nie je zebra ako zebra" sa deti najprv naučili veľa nového (maľovali zebry zvieratká i zebry prechody pre chodcov, riešili autičkové sudoku, zopakovali si význam semaforu i prechádzanie cez cestu, ošetrovali cestné úrazy) a potom sa podľa dopravných predpisov do sýtosti vozili na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách . Za svoju snahu získali i odmenu...ale o tej Vám už povedia oni samé.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                          od 16. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

      - pre  všetky deti z triedy č.7- púpavy                                                                                        

        - pre tie deti triedy č.3 - slnečnice, ktoré boli prítomné v MŠ dňa 15.10.2021

      Výchovno- vzdelávací proces sa v triede č.7 obnoví od 26.10.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

      Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Zapojte sa do aktivít ZELENEJ ŠKOLY

     • Milí rodičia, starí rodičia, srdečne vás pozývame zapojiť sa do programu Zelená škola , ktorým sa snažíme v našej MŠ upevňovať u detí povedomie o ochrane životného prostredia , a o znížení ekologickej stopy , ktorá je aktuálnym problémom našej spoločnosti. Budeme preto veľmi radi , ak sa zapojíte do programu našej Zelenej školy, kde aktuálne riešime tému: ODPAD . V odkaze pod textom nájdete formulár, v ktorom sa dozviete viac

      https://forms.gle/v4aZbsu1dsC287zu6

     • Návšteva zberného dvora 5.10.2021

     • Minulý týždeň si detičky opäť osviežili znalosti z recyklovania odpadu. Počas návštevy zberného dvora vo Veľkom Šariši našli odpovede na rôzne otázky: Kde končí všetok vytriedený odpad zo škôlky? Do ktorej smetnej nádoby patria plechovky? Čo sa stane s odpadom, ktorý nie je správne triedený? Čo najvzácnejšie ľudia vyhodili a nevedeli o tom ? Krátky kvíz deťom pripomenul, ako dlho trvá rozloženie odpadu z rôznych materiálov a tiež, aké dôležité je triediť ho. Ďakujeme p. Krížovi zo zberného dvora za túto možnosť.

     • Európsky týždeň športu

     • V dňoch 23.9. - 30.9.2021 sa naša MŠ svojimi športovými aktivitami zapojila do Európskeho týždňa športu. Približne 120 detí našej školy športovalo a súťažilo v atletike, vo futbale, v loptových hrách, zdolávali prekážkovú dráhu a trénovali  jazdu na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch .  Všetky deti  dostali za svoje športové výkony sladkú odmenu a medailu úspešného športovca.  

     • Oznam

     • Na základe informácií s RÚVZ v Prešove  majú deti z  triedy 8- vlčie maky dodržiavať karanténu do 10.10.2021. Výchovno- vzdelávací proces sa v 8.triede obnoví od pondelka 11.10.2021.

      Zároveň, Vás rodičia prosíme, sledujete zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte pediatra. 

      Pri nástupe do MŠ je potrebné, aby zákonný zástupca odovzdal  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej ochorením Covid- 19 deti z triedy 8- vlčie maky od pondelka 04.októbra 2021 ostávajú v karanténe na základe  dokumentu zverejneného MŠVVaŠ  kedy_ide_do_karanteny_ziak_a_zamestnanec.pdf. Viac informnácií poskytneme po komunikácii s RÚVZ. 

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.