• Oznam

     • Na základe zverejnených informácií MŠVVaŠ sa menia podmienky vstupu osôb vstupujúcich do priestorov MŠ.

      Oznam_podmienok_vstupu_do_priestorov_skoly.docx

       z uvedeného vyplýva, že: "Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa".

      Od pondelka 29.11.2021 bude riaditeľom poverená osoba ráno pred vstupom do MŠ  vykonávať kontrolu o očkovaní alebo prekonaní u osôb  vstupujúcich do priestorv MŠ. Osobe, ktorá nebude spĺňať požiadavku režimu  OP (očkovaný, prekonaný) nebude vstup do budovy MŠ umožnený.  V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali protipandemické opatrenia- R-O-R  (dezinfekcia rúk-  odstup 2m- respirátorom prekryté dýchacie cesty)

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (viď nižšie)

      Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_26.11.2021.docx

                                                                                                                   PaedDr.Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vyrábame eko

     • Začiatok novembra sa nesie v znamení sviatku Dušičiek. Snažíme sa nezabúdať na tých, ktorí už nie sú medzi nami a rozprávať o tom aj s našimi deťmi. Práve počas tohto sviatku navštevujeme cintoríny, zapaľujeme sviečky a nosíme vence na hroby, čo sa spája aj so vznikom množstva odpadu. Preto sme sa rozhodli skúsiť to s našimi deťmi "trochu inak" a vyrobiť "recyklované kahance". Ako? Tak, že sme použili zaváraninové sklíčka, ktoré si už každá trieda vymaľovala, dotvorila podľa svojho vkusu. Aj počas sviatkov ako sú dušičky je potrebné myslieť na znižovanie množstva odpadu. Preto sme si okrem kahancov vyrobili aj kamienkové sviečky . A ako to dopadlo? Poďte sa s nami pozrieť...

      ...byť eko je správna voľba ... dá sa to aj inak.

     • Nakladáme kapustu

     • Detičky z prvej triedy nezabúdajú na tradície a tiež na to, koľko veľa vitamínov na zimu je ukrytých v kyslej kapuste. Spolu s pánom školníkom sme si pripomenuli do teraz zaužívané nakladanie kapusty a to so všetkým, čo k tomu patrí.

     • Oznam

      • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                           od 19. 11. 2021 do 29. 11. 2021.

       - pre   triedu č.5  zvončeky                                                                          

      •   pre triedu č.6 nezábudky

      • Karanténa sa týka  detí, ktoré boli prítomné  v dňoch 16.11.2021 a 18.11.2021 v triedach č.5 a č.6 .

      • Výchovno- vzdelávací proces sa v triedach obnoví od 30.11.2021

       Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

       Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Deň MATERSKÝCH ŠKôL

     • Tento výnimočný deň sme chceli osláviť "Očami detí". Tancovačka, šantenie, športovanie, výroba vlastných farebných tričiek, karnevalových masiek, výroba sladkých náramkov, divadielko a kopec ďalších aktivít v tento výnimočný deň, z ktorého máme mnoho krásnych zážitkov.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Ako býva na jeseň, lístočky opadajú,vo vašom krásnom srdiečku, na minulosť spomínajú.

      Ako býva na jeseň, ten slávik krásne spieva,vo vašom vzácnom srdiečku, tá mladosť už odznieva.

      Október patril Vám , naši vzácni starí rodičia a preto si deti z MŠ Veľký Šariš pripravili básne, piesne a tance, aby rozveselili Vaše vzácne srdcia.