• Prevádzka MŠ počas jarných školských prázdnin (21.2.2022-25.2.2022

     • Vážení rodičia, Materská škola bude počas jarných školských prázdnin, tj. od 21.2.2022 do 25.02.2022  v  obmedzenej prevádzke. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v  triede č.5 (vstup zboku) pre vopred nahlásené deti z celej MŠ. Bude vytvorená stabilná skupina na celý týždeň. Deti, na ktoré sa vzťahuje karanténa a sú nahlásené v tomto týždni, môžu do MŠ nastúpiť až po ukončení karantény, t.j. v stredu.Odporúčame, aby ste deti pred nástupom do MŠ otestovali.

      Ďakujeme

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 4- Snežienky od 11. 02. 2022 do 15. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 9.2. a 10.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove  nariadil karanténu deťom z triedy č. 7-Púpavy                                          od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 3- Slnečnice  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č.6 - Nezábudky  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Čím chceš byť? povolanie HASIČ

     • Dnes potešil deti svojou návštevou HASIČ Tomáš. Motivačnou besiedkou sprostredkoval deťom svoju zaujímavú cestu za vysnívaným povolaním. Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité charakterové vlastnosti hasičov a deti zaujímalo aj to, či sa hasič môže báť ohňa. Videli sme video zo záchrannej akcie zvieratka a fotografie všetkého, čo sa skrýva v hasičskom aute. Vyskúšali sme si hasičskú výstroj a naučili sa dôležité telefónne číslo 150 na záchrannú zložku hasičov. ĎAKUJEME!

     • "POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ"!

     • Týmto heslom sme zrealizovali motivačnú besiedku v triede "Slnečníc", ktorú navštívil dopravný policajt. Porozprával nám o svojej práci veľa zaujímavých informácií a deti sa dozvedeli, aké je to dôležité povolanie, čo všetko obnáša byť dobrým, poctivým policajtom. Priniesol nám fotografie z reálnych dopravných nehôd a ukázal nám pomôcky, ktoré používajú dopravní policajti pri svojej práci a na čo slúžia. ĎAKUJEME a verím, že sme motivovali deti k ich budúcemu povolaniu .

     • „Včela - malý zázrak prírody“

     • Dňa 2.februára navštívil 7.triedu predškolákov ujo včelár. Deťom porozprával, ako sa vyrába med, ako sa starať o včely a ako také včeličky pracujú . Deti si uvedomovali, že med je zdravý a je lepší ako cukor. Ujo včelár priniesol na ochutnávku medík a deti si na ňom pochutnali. Po odchode uja včelára deti povedali, že všetky sladkosti vyhodia a budú jesť iba med. A veru, med bol veľmi chutný a ešte niečo z neho ostalo :-)

     • Pomocný vychovávateľ v MŠ

     • Do výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“  sa zapojila aj naša Materská škola a boli sme úspešní. Budú nám poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 32 951 eur, ktoré budú slúžiť na pokrytie 2 pracovných miest od februára 2022 do augusta 2023.  Dvaja pomocní vychovávatelia, ako nepedagogickí zamestnanci,  budú pomáhať  pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      Program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

       

       

       

       

       

       

       

              

     • Na ľade je zábava :-)..naše návštevy klziska.

     • Tri triedy našej MŠ v januári 2022 navštívili miestne klzisko a počas celého týždňa sa zdokonaľovali v hokeji. Ľad bol absulútne skvelý a veľmi sa nám na klzisku páčilo. Dávať góly na ozajstnom ihrisku je predsa lepšie ako to skúšať na suchu. Určite si to ešte zopakujeme :-)