• Prevádzka MŠ počas jarných školských prázdnin (21.2.2022-25.2.2022

     • Vážení rodičia, Materská škola bude počas jarných školských prázdnin, tj. od 21.2.2022 do 25.02.2022  v  obmedzenej prevádzke. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v  triede č.5 (vstup zboku) pre vopred nahlásené deti z celej MŠ. Bude vytvorená stabilná skupina na celý týždeň. Deti, na ktoré sa vzťahuje karanténa a sú nahlásené v tomto týždni, môžu do MŠ nastúpiť až po ukončení karantény, t.j. v stredu.Odporúčame, aby ste deti pred nástupom do MŠ otestovali.

      Ďakujeme

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 4- Snežienky od 11. 02. 2022 do 15. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 9.2. a 10.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove  nariadil karanténu deťom z triedy č. 7-Púpavy                                          od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 3- Slnečnice  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č.6 - Nezábudky  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • "POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ"!

     • Týmto heslom sme zrealizovali motivačnú besiedku v triede "Slnečníc", ktorú navštívil dopravný policajt. Porozprával nám o svojej práci veľa zaujímavých informácií a deti sa dozvedeli, aké je to dôležité povolanie, čo všetko obnáša byť dobrým, poctivým policajtom. Priniesol nám fotografie z reálnych dopravných nehôd a ukázal nám pomôcky, ktoré používajú dopravní policajti pri svojej práci a na čo slúžia. ĎAKUJEME a verím, že sme motivovali deti k ich budúcemu povolaniu .

     • Na ľade je zábava :-)..naše návštevy klziska.

     • Tri triedy našej MŠ v januári 2022 navštívili miestne klzisko a počas celého týždňa sa zdokonaľovali v hokeji. Ľad bol absulútne skvelý a veľmi sa nám na klzisku páčilo. Dávať góly na ozajstnom ihrisku je predsa lepšie ako to skúšať na suchu. Určite si to ešte zopakujeme :-)