• OZNAM

     • Vážení rodičia,

      Podľa bodu 9.písm. b) platného školského poriadku  "Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy od 6:00 do 8:00 a osobne ho odovzdá učiteľke". Žiadame Vás, aby ste neskorými príchodmi nenarušovali organizáciu materskej školy. Po 8:00 budú všetky  vchody pre vstup uzamknuté. Čas od 8:00-8:15 slúži na opustenie budovy MŠ. Ďakujeme

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov Občianskemu združeniu- Deťom Šariša, ktoré pomáha našej Materskej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

                                          Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

      1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Tlacivo_na_poukazanie_2__.pdf
      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
      6. Podávate si daňové priznanie sami:
      7. Riadne vyplňte daňové priznanie        
      8. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      9. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:  DEŤOM ŠARIŠA

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  M. R. Štefánika 23, 082 21 Veľký Šariš

       Právna forma: Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 42231809

      10. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      odhlásiť sa zo stravovania je možné iba deň vopred do 14.00 hod:

      telefonicky- 0944725536,  sms- 0944725536,  e-mailom: odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com

                         -  prihlásením sa na  edupage- jedálny lístok

      Odhlásiť dieťa zo stravy  po 14.00  hod predchádzajúceho dňa a v daný stravovací deň nie je možné.  V prípade choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 12:30 hod - 13:00 hod iba v daný deň. Strava bude zákonnému zástupcovi vydaná pri   vstupe pre zásobovanie podľa  platných  protipandemických opatrení (jednorázový obal alebo vlastný obedár). Ďakujem.

                                                                                                                      vedúca školskej jedálne

     • Pomoc pre UKRAJINU

     • Milí rodičia, 

      udalosti týkajúce sa nepokojov a bojov na Ukrajine sa nás všetkých veľmi dotýkajú.Obraciame sa na Vás rodičov, starých rodičov a príbuzných s prosbou o pomoc. Situácia je vážna a veľmi ťažká...

      Pomôžme aj my.Spoločne v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov sme sa rozhodli aj v našej MŠ zorganizovať zbierku toho, čo je momentálne potrebné.Od pondelka 7.3. 2022 do odvolania môžete priniesť potrebné veci (zoznam potrebných vecí viď. plagát ) do krúžkovej miestnosti - vstup bude ZVONKU vpravo od hl. vstupu  v čase od 14:30-16:00 hod.

      Zoznam potrieb nám dala Gréckokatolícka charita Prešov, prostredníctvom ktorej vyzbierané veci poputujú na Ukrajinu.

      Ďakujeme už teraz za Vašu ochotu a otvorené srdcia .

     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prvákov!

      Zápis do 1. ročníka ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční 

      01. 04. 2022

      od 14:00 do 18:00 hod.

      (priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu)

      Ak dieťa dovŕši k 31. 08. 2022 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či sa uvažuje o pokračovaní v plnení predprimárneho vzdelávania (odklade školskej dochádzky).