• Otvárame

      • Tak ako všetky školy, aj u nás sa v pondelok 5. septembra 2022 otvárajú dvere vo všetkých triedach materskej školy. Prázdninový režim  zberných tried v našej MŠ končí 2. septembra 2022.

      •                                                                                                                      Tešíme sa na Vás:)

     • Stretnutie rodičov

     • Vážení rodičia  novoprijatých detí  z triedy č.2- margarétky a triedy č.7- púpavy

      Dňa 31.08.2022  o 15.30 hod. Vás pozývame na 1. stretnutie rodičov novoprijatých detí v triedach.

      Stretnutia rodičov ďalších tried sa uskutočnia v týždni od 5.septembra 2022. Presný termín sa dozviete u triednej učiteľky.

      Tešíme sa na Vás

     • Nástup detí do materskej školy

     •  

      • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

       - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

       -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70 (nie jednorazovú podložku),  vlhčené obrúsky, vlhčený toaletný papier, hrebeň

       Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

       Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

       Odchod detí pri celodennom pobyte z MŠ je od 14:30- 17:00

       Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:                                                               - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:                                                                                     Súhlas so spracúvanim osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                                         -  Evidenčný list dieťaťa tlačivo tu: Evidenčný list dieťaťa                                                                                                                                                                                                                               - Dotazník pre rodičov novoprijatých detí tlačivo tu:                                                                                            Dotazník pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

      • - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom -  tlačivo tu: Splnomocnenie                                                                            

      • zápisný lístok na stravu odovzdá každý rodič za svoje dieťa prostredníctvom triednej učiteľky (vypĺňa sa vždy na nový školský rok)  tlačivo tu: Zapisny_listok_stravnika_rok_2022_2023.doc

      • Opatrenia Covid- 19:

       Ministerstvo školstva s cieľom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo dokument "Zelená otvoreným školám" v školskom roku 2022/2023, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok,  opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí MŠVVaŠ. 

      • dokument tu:   zelena_otvorenym_skolam.pdf

      • Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá (v elektronickej- prostredníctvom edupage  alebo tlačenej podobe) pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

       tlačivo  na stiahnutie tu: tlacivo_bezpriznakovost.pdf   

      • taktiež je potrebné odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti: potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf

      • vtedy, keď príde dieťa do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ((víkendy a sviatky sa nepočítajú)

      • oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_budovy.pdf

      • Tešíme sa na Vaše deti  a na Vás