• Oznam

     • Dňa 28.10.2022 bude Materská škola v režime zbernej triedy  od 6:00 hod do 17:00 hod pre vopred nahlásené deti. Zberná trieda je trieda č.5- vstup  je zboka od výškových bytoviek.

     • OZNAM

     • Riaditeľka  Materskej školy A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš v súlade s §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená dňa

      31.októbra 2022 (pondelok)

                                                                      bude riaditeľské voľno

                                                                       z organizačných dôvodov

      (nízky počet nahlásených detí na tento deň)

       

      Prevádzka MŠ sa obnoví od 2. novembra 2022.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ v Prešove a zriaďovateľa bude v dňoch -  piatok 21.10.2022  a pondelok 24.10.2022 prerušená prevádzka v 6.triede z dôvodu výskytu  vysoko infekčného ochorenia Impetigo u detí v tejto triede.   Prosíme rodičov o zvýšenú kontrolu zdravotného stavu dieťaťa a pri podozrení na toto ochorenie odporúčame návštevu pediatra.  Výchovno- vzdelávací proces sa v 6. triede obnoví od utorka pre zdravé deti. 

      Ščerbáková

     • Rozprávka od starkej

     • Knihy a vek človeka v sebe skrývajú múdrosť, ktorú sa snažíme odovzdávať aj deťom v našej materskej škole. Sme radi, že k deťom z prvej triedy zavítala (babka) p. Krausová a deťom pred spánkom prečítala nádherný príbeh o Zlatovláske. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa nabudúce.

     • Rozvoj finančnej gramotnosti detí

     • Ani táto téma nám v materskej škole nie je vzdialená. Všetko niekde začalo a v prípade peňazí to boli vymenené vidiecke trhy, na ktorých si mohli ľudia vymieňať svoj dopestovaný tovar za čias, keď peniaze ešte neexistovali . Takúto výmennú formu sme si vyskúšali aj my. Každá trieda si pripravila svoj stánok, v ktorom ponúkala rôzne druhy potravín. Tie si deti následne mohli vymieňať a stretávať sa tak so skutočnou hodnotou .

       

       

       

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj tohto roku tu máme "Zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Vaše staré mobily môžete vhadzovať do označených nádob v oboch hlavných vstupoch do 31.10.2022.

      Ak prinesiete viac ako 3kusy hláste to u Vašej pani učiteľky, pretože ste automaticky zaradený do súťaže o nový tablet a iné ceny.

      Každým mobilom, ktorému dáme šancu na recykláciu zvyšujeme aj šance našej MŠ na hlavnú výhru: – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole a enviromentálne divadielko. Tak smelo do toho!