• Na návšteve v knižnici

     • V rámci predčitateľskej gramotnosti 6. novembera 2019 naši predškoláci navštívili knižnicu. Pani knihovníčka Karin Peregrínová  oboznámila deti  s knižnicou a jej činnosťou, vysvetlila rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Prečítala  rozprávkový príbeh o  Emke a lesných zvieratkách a pripravila pre deti zvedavé otázky. Ďakujeme

     • Týždeň venovaný separácii papiera

     • Materská škola Veľký Šariš je šiesty rok zapojená do projektu Zelená škola a v rámci tretieho
      certifikačného obdobia je jej hlavnou témou separácia odpadu. V mesiaci október od 21.10. do 25.10. 2019  sme  s deťmi absolvovali týždeň venovaný minimalizácii, separácii a recyklácii papiera.
      Deti spolu s učiteľkami nosili modré tričká ako znak separácie papiera. Týždeň sa začal
      rozprávkovým príbehom o lesnom kráľovstve a princeznej Lesanke, ktorá žiadala deti
      o pomoc. V jednotlivých úlohách sa deti oboznamovali s triedením papiera, ale aj iného
      odpadu prostredníctvom videí, hier, názorných ukážok ale aj aktívnym zapájaním sa do zberu
      a triedenia odpadov v okolí školy. Pri príležitosti stredoeurópskeho dňa stromov ( 20.10. ) sa
      deti snažili pripraviť stromčeky na zimný spánok a hrabali lístie na dvore. Cieľom tohto
      týždňa bolo oboznámiť deti s minimalizáciou a separáciou papiera, dôležitosťou ochrany
      našej planéty pred narastajúcim množstvom odpadov a poukázať na správnu starostlivosť
      o stromy v našom okolí. Veríme, že sme svojimi aktivitami prispeli k zníženiu tvorby
      odpadov, čistejšiemu okoliu nášho mesta a inšpirovali tak aj ostatných obyvateľov, aby sa
      nám žilo lepšie v tom našom Šariši.

      Mgr. Júlia Pavliková

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že z dôvodu zníženého počtu detí v triedach (riaditeľské voľno v ZŠ Veľký Šariš dňa 29.10.2019 a jesenné prázdniny v dňoch 30.10.2019-31.10.2019) bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v:

      3. triede- hlavný vchod - prízemie vpravo pre deti z tried 1 - 4

      4. triede- hlavný vchod - prízemie  vľavo pre deti z tried  1 - 4

      6. triede- bočný vchod - poschodie vľavo pre deti z tried  5 - 7

      Ďakujeme

     • Rozprávka od starej mamy

     • Do našej Materskej školy prijali pozvanie starí rodičia, a prišli k  vnúčatám priamo do tried. Babky nám prečítali rozprávku o neposlušnom dievčatku, ktoré nakoniec pochopilo, že starí rodičia si zaslúžia našu pomoc, úctu a vďaku. Deti  sa v rámci predčitateľskej gramotnosti učili aktívne počúvať. Ďakujeme babkám, že si  pre nás našli čas.  

     • Jesenné fotenie

     • Milí rodičia,

      V piatok 25.10. 2019 prebehne jesenné fotenie detí, ktoré bude realizovať firma SUNGRAFI .

      Fotografovať budú plošne všetky deti, oblečenie majú zabezpečené.

      V prípade, že nemáte záujem o toto fotenie Vášho dieťaťa, oznámte to prosím triedenej učiteľke.  

      ĎAKUJEME

     • Exkurzia v kováčskej dielni

     • V blízkosti našej Materskej školy vykonáva svoju činnosť miestny umelecký kováč pán Radovan Mochňacký. S predškolákmi sme navštívili jeho dielňu - dielňu umeleckých kováčov, kde nám ochotne predviedli svoje zaujímavé remeslo. Deti si mali možnosť vypočuť zaujímavosti o kováčskom remesle, popozerať nástroje, ktoré kováč potrebuje ku svojej práci a prezrieť si ich zaujímavú prácu. Lesná rodinka, lev, vianočné hviezdy, stromčeky, očarili malých návštevníkov. Návšteva dielne bola príjemnou aktivitou a deti videli opäť niečo zaujímavé a nové. Veľmi sa tešíme na prekvapenie do nášho arboreta, ktoré nám pán kováč už chystá.
      Ďakujeme za Vašu trpezlivosť pri odpovediach na naše zvedavé otázky aj za výborne muffiny.

      triedna učiteľka Mgr. Eva Palaščáková 

     • Princezná na hrášku

     • V pondelok 14.10. 2019 sme sa na krátky čas preniesli do  rozprávky, lebo našu Materskú školu navštívilo divadlo Etudy.  Ponúkli predstavenie "Princezná na hrášku" obohatené o krásne kostýmy, ktoré  najviac potešili naše malé princezné. Rozpávka  sa deťom veľmi páčila, čo dali  najavo veľkolepým potleskom a hromadným objatím princa a princeznej. Na záver  si spoločne zatancovali na záverečnú pesničku. Nás  potešilo,  že nás  herci pochválili, za príjemnú atmosféru a skvelé publikum. Deti pozorne sledovali dej, odpovedali na zvedavé otázky. Príjemné pocity v nás budú ešte dlho doznievať.  

     • Krúžok anglického jazyka PRO AMERICANA

     • Deti, ktoré sú prihlásené na krúžok anglického jazyka začínajú v utorok 15.10.2019 o 15.05 hod. Lektorka si Vaše dieťa vyzdvihne u triednej učiteľky. Krúžok bude prebiehať každý utorok v čase od 1505 hod- 15.50 hod v telocvični MŠ (vstup zboku). Tešíme sa na vás.

     • Olympiáda kráľovstva Bajkal

     • Dňa 27. septembra 2019 sa deti VI. triedy pod vedením pani učiteľky Exenbergerovej a Pavlíkovej zúčastnili športovej olympiády v ZŠ Bajkalskej v Prešove pod  názvom Olympiáda kráľovstva Bajkal.    Svoje pohybové zručnosti si otestovali na 8. stanovištiach. Každý malý športovec súťažil s veľkým odhodlaním a bol za svoj výkon odmenený medailou.

     • Predplavecká príprava

     • Počas troch septembrových týždňov  naše 5-6 ročné deti   z 1. a 6. triedy absolvovali predplaveckú prípravu v plaveckej škole NEMO v AQUAPARKU DELŇA v Prešove pod vedením profesionálnych inštruktorov  plávania. Deti  spoznali rôzne plavecké pomôcky, učili sa ponárať, splývať, skákať do vody, správne dýchať, orientovať pod hladinou.  Lovili  z dna rôzne predmety, osvojovali si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín.  Dostali „Mokré vysvedčenie" a  výcvik šťastne ukončili. 
     • Plenárna schôdza

     • Pozvánka

      Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční  7. 10.2019 o 1600 hod v telocvični našej Materskej školy. Súčasťou plenárneho zasadnutia budú aj voľby členov do Rady školy, preto je Vaša účasť nutná.

      Ďakujeme.

      PaedDr. Janka Ščerbáková
      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Členská schôdza ZRPŠ

     • OZNAM

      Dňa 19.09.201915:45 sa uskutoční členská schôdza ZRPŠ v priestoroch 4.triedy MŠ Veľký Šariš.

      Žiadame zvolených predsedov tried, zároveň  navrhovaných zástupcov do Rady školy z každej triedy, aby sa zúčastnili členskej schôdze.

      Účasť nutná!!!

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Darovací účet

     • VÁŽENÍ RODIČIA

      V prípade možnosti darovania akýchkoľvek finančných prostriedkov našej Materskej škole Veľký Šariš, použite prosím toto číslo darovacieho účtu:

      SK51 0200 0000 0025 1420 8959

      Ďakujeme za Vaše príspevky.

      Materská škola Veľký Šariš

     • Pozvánka na triedny aktív

     • POZVÁNKA NA TRIEDNY AKTÍV

      Vážení rodičia

      Srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční:

       

      I. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      II. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      III. trieda: ŠTVRTOK – 12.09.201915:30 hod.

       

      IV. trieda: UTOROK – 10.09.201915:45 hod.

       

      V. trieda:  PONDELOK – 09.09.201915:30 hod.

       

      VI. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      VII. trieda: PONDELOK – 09.09.2019 15:00 hod.

       

      V čase triednych aktív deti budú v zberných triedach: 

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Materská škola Veľký Šariš

     • Krúžky v MŠ Veľký Šariš

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/2020 je možné zapísať svoje dieťa na:

      • tanečný odbor, pod vedením p. uč. A. Forrai,
      • hudobný odbor – zobcová flauta, pod vedením p. uč. Mgr. M. Michalská.

      V prípade záujmu, svoje dieťa je možné zapísať u triednej pani učiteľky Materskej školy vo Veľkom Šariši.

       

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • VÁŽENÍ RODIČIA

     • Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť :

      2r.-4r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                    - pyžamo

                    - vrecúško s náhradnými vecami (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchky, ponožky)

                    - vlhčené obrúsky

                    - vlhčený toaletný papier, hrebeň

      4r.-5r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - hrebeň

      5r.-6r. : -  prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - úbor na cvičenie (tričko, kraťasy, ponožky, vhodná obuv na cvičenie)

                   - hygienické potreby (hrebeň, zubnú kefku, pastu, pohárik)

       

      ĎAKUJEME :) 

      kolektív MŠ Veľký Šariš