• Prevádzka MŠ počas jarných školských prázdnin (21.2.2022-25.2.2022

     • Vážení rodičia, Materská škola bude počas jarných školských prázdnin, tj. od 21.2.2022 do 25.02.2022  v  obmedzenej prevádzke. Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať v  triede č.5 (vstup zboku) pre vopred nahlásené deti z celej MŠ. Bude vytvorená stabilná skupina na celý týždeň. Deti, na ktoré sa vzťahuje karanténa a sú nahlásené v tomto týždni, môžu do MŠ nastúpiť až po ukončení karantény, t.j. v stredu.Odporúčame, aby ste deti pred nástupom do MŠ otestovali.

      Ďakujeme

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 4- Snežienky od 11. 02. 2022 do 15. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 9.2. a 10.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove  nariadil karanténu deťom z triedy č. 7-Púpavy                                          od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č. 3- Slnečnice  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom

      COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu deťom z triedy č.6 - Nezábudky  od 12. 02. 2022 do 16. 02. 2022.

      Ide o deti, ktoré boli v  MŠ v dňoch 10.2. a 11.02.2022 a  nepredložili výnimku z karantény.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.4.2.2022_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • "POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ"!

     • Týmto heslom sme zrealizovali motivačnú besiedku v triede "Slnečníc", ktorú navštívil dopravný policajt. Porozprával nám o svojej práci veľa zaujímavých informácií a deti sa dozvedeli, aké je to dôležité povolanie, čo všetko obnáša byť dobrým, poctivým policajtom. Priniesol nám fotografie z reálnych dopravných nehôd a ukázal nám pomôcky, ktoré používajú dopravní policajti pri svojej práci a na čo slúžia. ĎAKUJEME a verím, že sme motivovali deti k ich budúcemu povolaniu .

     • Na ľade je zábava :-)..naše návštevy klziska.

     • Tri triedy našej MŠ v januári 2022 navštívili miestne klzisko a počas celého týždňa sa zdokonaľovali v hokeji. Ľad bol absulútne skvelý a veľmi sa nám na klzisku páčilo. Dávať góly na ozajstnom ihrisku je predsa lepšie ako to skúšať na suchu. Určite si to ešte zopakujeme :-)

     • Rozvíjame finančnú gramosť

     • Peniaze sú jednou z vecí, ktoré nás sprevádzajú každodenným životom. V mesiaci január sme sa zamerali na finančnú gramotnosť.  V našej MŠ aktívne podporujeme rozvoj finančnej gramotnosti u detí, prostredníctvom hry. Pripravili sme rozprávku o škriatkoch z Kremnice, ktorí objavili prvú mincu. Rozprávali sme čo všetko vieme o peniazoch, ich hodnote, deti opisovali svoje reálne skúsenosti.  Deti poznávali mince pod lupou, odtláčali ich, vyrobili aj vlastné peniaze, s ktorými sme sa zahrali na obchod. Trieda predškolákov dokonca upiekla tortu, z ktorej sme si mohli kúpiť v škôlkarskej cukrárni a naučili sa veselú pieseň o sporení peňazí do prasiatka. Týmito aktivitami sme s deťmi ľahkou a zábavnou formou nazreli do sveta peňazí.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom Covid-19 nariadil RÚVZ v Prešove karanténu v 6.triede od 14.01.2022 do 24.01.2022. Výchovno- vzdelávací proces sa v danej triede obnoví od utorka 25.01.2022.  Deti budú zo stravy odhlásené.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti-  tlačivo tu:    Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_10.01.2022.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom Covid-19 nariadil RÚVZ v Prešove karanténu v 9.triede od 12.01.2022 do 22.01.2022. Výchovno- vzdelávací proces sa v danej triede obnoví od pondelka 24.01.2022.  Deti budú zo stravy odhlásené.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti-  tlačivo tu:    Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_10.01.2022.docx

       

     • Oznam o prerušení prevádzky MŠ

     • Riaditeľstvo MŠ Veľký Šariš oznamuje, že prevádzka Materskej školy bude prerušená od 23.12.2021 do 7.01.2022. Výchovno- vzdelávací proces sa v MŠ obnoví od pondelka 10.01.2022 v bežnom režime.                                                                                

     • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

     • Aj v tomto roku sa naša MŠ zapojila do projektu práve s týmto názvom.

      Nie každý zo seniorov má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších.

      A možno práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní.

      Zapojili sa rodičia, pedagógovia, deti, pretože aj my chceme vniesť pocit tepla domova do domovov sociálnych služieb.

     • Mikuláš v našej MŠ

     • Aj tohto roku opäť zas, zavítal k nám vytúžený MIKULÁŠ

      Deti sa na jeho príchod starostlivo pripravili.

      Nie len vyčistené čižmičky, ale hlavne krásne piesne a básničky Mikuláška nie málo potešili.

      Nášmu Mikulášovi robil spoločnosť iba krásny anjel a preto sa opäť potvrdilo, že čerta netreba iba tam, kde sú iba dobré deti.

     • VIANOČNÁ BURZA

     • Milí rodičia, starí rodičia, priatelia MŠ  
      aj tento rok Vám prinášame tradičnú Vianočnú burzu, netradičným spôsobom - online. Kliknutím TU.
      Ponúkame Vám milé drobnosti vyrobené deťmi, p. učiteľkami a rodičmi, ktorých kúpou podporíte konkrétne triedy. Ponuku postupne doplňujeme a predané predmety aktualizujeme.
      Uvádzané ceny sú odporúčané dobrovoľné príspevky za produkt. Začiarknutím políčka a odoslaním formulára si produkty objednávate záväzne. Počet produktov je limitovaný. Objednávku si budete môcť vyzdvihnúť 16.12.2021 a 17.12.2021 od 14:00 do 16:00 hod v označenej miestnosti pri hlavnom vstupe. 

     • Oznam

     • Na základe zverejnených informácií MŠVVaŠ sa menia podmienky vstupu osôb vstupujúcich do priestorov MŠ.

      Oznam_podmienok_vstupu_do_priestorov_skoly.docx

       z uvedeného vyplýva, že: "Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa".

      Od pondelka 29.11.2021 bude riaditeľom poverená osoba ráno pred vstupom do MŠ  vykonávať kontrolu o očkovaní alebo prekonaní u osôb  vstupujúcich do priestorv MŠ. Osobe, ktorá nebude spĺňať požiadavku režimu  OP (očkovaný, prekonaný) nebude vstup do budovy MŠ umožnený.  V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali protipandemické opatrenia- R-O-R  (dezinfekcia rúk-  odstup 2m- respirátorom prekryté dýchacie cesty)

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (viď nižšie)

      Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_26.11.2021.docx

                                                                                                                   PaedDr.Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vyrábame eko

     • Začiatok novembra sa nesie v znamení sviatku Dušičiek. Snažíme sa nezabúdať na tých, ktorí už nie sú medzi nami a rozprávať o tom aj s našimi deťmi. Práve počas tohto sviatku navštevujeme cintoríny, zapaľujeme sviečky a nosíme vence na hroby, čo sa spája aj so vznikom množstva odpadu. Preto sme sa rozhodli skúsiť to s našimi deťmi "trochu inak" a vyrobiť "recyklované kahance". Ako? Tak, že sme použili zaváraninové sklíčka, ktoré si už každá trieda vymaľovala, dotvorila podľa svojho vkusu. Aj počas sviatkov ako sú dušičky je potrebné myslieť na znižovanie množstva odpadu. Preto sme si okrem kahancov vyrobili aj kamienkové sviečky . A ako to dopadlo? Poďte sa s nami pozrieť...

      ...byť eko je správna voľba ... dá sa to aj inak.

     • Nakladáme kapustu

     • Detičky z prvej triedy nezabúdajú na tradície a tiež na to, koľko veľa vitamínov na zimu je ukrytých v kyslej kapuste. Spolu s pánom školníkom sme si pripomenuli do teraz zaužívané nakladanie kapusty a to so všetkým, čo k tomu patrí.