• Oznam

      • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                           od 19. 11. 2021 do 29. 11. 2021.

       - pre   triedu č.5  zvončeky                                                                          

      •   pre triedu č.6 nezábudky

      • Karanténa sa týka  detí, ktoré boli prítomné  v dňoch 16.11.2021 a 18.11.2021 v triedach č.5 a č.6 .

      • Výchovno- vzdelávací proces sa v triedach obnoví od 30.11.2021

       Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

       Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Deň MATERSKÝCH ŠKôL

     • Tento výnimočný deň sme chceli osláviť "Očami detí". Tancovačka, šantenie, športovanie, výroba vlastných farebných tričiek, karnevalových masiek, výroba sladkých náramkov, divadielko a kopec ďalších aktivít v tento výnimočný deň, z ktorého máme mnoho krásnych zážitkov.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Ako býva na jeseň, lístočky opadajú,vo vašom krásnom srdiečku, na minulosť spomínajú.

      Ako býva na jeseň, ten slávik krásne spieva,vo vašom vzácnom srdiečku, tá mladosť už odznieva.

      Október patril Vám , naši vzácni starí rodičia a preto si deti z MŠ Veľký Šariš pripravili básne, piesne a tance, aby rozveselili Vaše vzácne srdcia.

     • Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste najneskôr do 26.10.2021  u triednej učiteľky nahlásili dieťa/deti, ktoré budú  v dňoch 28.10. a 29.10. 2021, v čase vedľajších jesenných prázdnin navštevovať materskú školu. Počas týchto dní predpokladáme režim zberných tried- podľa počtu nahlásených detí.

     • Oznam - stravovanie

     • Vážení rodičia oznamujeme Vám, že na základe dodatku č.20/2021 k VZN 7/2020, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši sa  finančný príspevok na nákup potravín, ktorý sa uhrádzal v rozsahu 2. finančného pásma mení 3. finančné pásmo. Je potrebné odovzdať nový zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 27.10.2021. Zápisný lístok tu:  3.pasmo_Zapisny_listok_stravnika_2021_2022.doc

      Finančné pásma na nákup potravín podľa veku stravníkov-  financne_pasma_SJ.pdf

      V prípade otázok sa obráťte na vedúcu ŠJ- p. Szabóovú- t.č. 0944725536

     • "Nie je zebra ako zebra" - dopravná výchova

     • Dvor materskej školy sa dnes premenil na DOPRAVNÉ IHRISKO. S heslom "Nie je zebra ako zebra" sa deti najprv naučili veľa nového (maľovali zebry zvieratká i zebry prechody pre chodcov, riešili autičkové sudoku, zopakovali si význam semaforu i prechádzanie cez cestu, ošetrovali cestné úrazy) a potom sa podľa dopravných predpisov do sýtosti vozili na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách . Za svoju snahu získali i odmenu...ale o tej Vám už povedia oni samé.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš  oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu 

                                          od 16. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

      - pre  všetky deti z triedy č.7- púpavy                                                                                        

        - pre tie deti triedy č.3 - slnečnice, ktoré boli prítomné v MŠ dňa 15.10.2021

      Výchovno- vzdelávací proces sa v triede č.7 obnoví od 26.10.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(2).docx

      Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny(2).docx

     • Zapojte sa do aktivít ZELENEJ ŠKOLY

     • Milí rodičia, starí rodičia, srdečne vás pozývame zapojiť sa do programu Zelená škola , ktorým sa snažíme v našej MŠ upevňovať u detí povedomie o ochrane životného prostredia , a o znížení ekologickej stopy , ktorá je aktuálnym problémom našej spoločnosti. Budeme preto veľmi radi , ak sa zapojíte do programu našej Zelenej školy, kde aktuálne riešime tému: ODPAD . V odkaze pod textom nájdete formulár, v ktorom sa dozviete viac

      https://forms.gle/v4aZbsu1dsC287zu6

     • Návšteva zberného dvora 5.10.2021

     • Minulý týždeň si detičky opäť osviežili znalosti z recyklovania odpadu. Počas návštevy zberného dvora vo Veľkom Šariši našli odpovede na rôzne otázky: Kde končí všetok vytriedený odpad zo škôlky? Do ktorej smetnej nádoby patria plechovky? Čo sa stane s odpadom, ktorý nie je správne triedený? Čo najvzácnejšie ľudia vyhodili a nevedeli o tom ? Krátky kvíz deťom pripomenul, ako dlho trvá rozloženie odpadu z rôznych materiálov a tiež, aké dôležité je triediť ho. Ďakujeme p. Krížovi zo zberného dvora za túto možnosť.

     • Európsky týždeň športu

     • V dňoch 23.9. - 30.9.2021 sa naša MŠ svojimi športovými aktivitami zapojila do Európskeho týždňa športu. Približne 120 detí našej školy športovalo a súťažilo v atletike, vo futbale, v loptových hrách, zdolávali prekážkovú dráhu a trénovali  jazdu na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch .  Všetky deti  dostali za svoje športové výkony sladkú odmenu a medailu úspešného športovca.  

     • Oznam

     • Na základe informácií s RÚVZ v Prešove  majú deti z  triedy 8- vlčie maky dodržiavať karanténu do 10.10.2021. Výchovno- vzdelávací proces sa v 8.triede obnoví od pondelka 11.10.2021.

      Zároveň, Vás rodičia prosíme, sledujete zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte pediatra. 

      Pri nástupe do MŠ je potrebné, aby zákonný zástupca odovzdal  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej ochorením Covid- 19 deti z triedy 8- vlčie maky od pondelka 04.októbra 2021 ostávajú v karanténe na základe  dokumentu zverejneného MŠVVaŠ  kedy_ide_do_karanteny_ziak_a_zamestnanec.pdf. Viac informnácií poskytneme po komunikácii s RÚVZ. 

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je povinnosťou zákonného zástupcu priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     • Jesenná brigáda sa vydarila. ĎAKUJEME!

     • V pondelok 27.09.2021 sa to v areáli MŠ hmýrilo pracovitými rodičmi, učiteľmi a deťmi. Spolu sme urobili "kus roboty":

      • Očistili a natreli sme kovové preliezky novým veselým náterom.
      • Orezali sme pre deti nevhodnú zeleň, postarali sa o zeleň v arboréte a bylinky v záhone.
      • Osadili sme profily z recyklovaného plastu na naše pieskoviská.
      • Okolo bylinkového záhonu štvorlístok sme vytvorili kamienkový obrubník.

      ĎAKUJEME a veľmi si vážime ochotu a nasadenie všetkých zúčastnených rodičov. Máme z našej škôlkarskej komunity veľkú radosť.

     • Jesenná brigáda

     • Milí rodičia, pozývame Vás pomôcť pri zveľaďovaní areálu našej materskej školy. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na ďalší týždeň Vás budeme informovaťpriebehu a podmienkach účasti. Ďakujeme a tešíme sa na Vás :-) 

     • Prevádzka MŠ 14.09.2021

     • Počas návštevy Svätého Otca v Prešove dňa 14.09.2021 budú na cestách rozsiahle obmedzenia. Všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov  a prešovskej župy budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Všetky tieto okolnosti spôsobia obmedzenú prevádzku aj v našej Materskej škole. Preto z organizačných a prevádzkových dôvodov nebude možné zabezpečiť plnoorganizovanú prevádzku MŠ. Žiadame rodičov, aby v tento deň 14.09.2021 boli v materskej škole iba tie deti, ktorých rodičia musia vykonávať prácu na pracovisku. 

                                                                                                                              PaedDr. Janka Ščerbáková           

     • POZOR

     • Dávame do pozornosti oznam  rodičom, ktorí majú dieťa/ deti v pavilóne A- v triedach 5, 6, 7 a 8, že s platnosťou od dnešného dňa 02.09.2021  z bezpečnostných dôvodov bude možné pri vstupe do areálu použiť iba vstupnú bránu od mäsiarstva. Ak máte súbežne aj dieťa/deti v pavilóne C- dostanete inštrukcie od triednej učiteľky. Nakoľko sa termín stavebných prác predĺžil a prechod okolo lešenia nie je možný, museli sme pristúpiť k tomuto riešeniu, ak nechceme obmedziť prevádzku.  Žiadame Vás, milí rodičia o dodržiavanie bezpečnosti v areáli materskej školy a prosíme vás o trpezlivosť pri dokončení stavebných prác, ktoré by sa mali ukončiť najneskôr do 20.septembra 2021. Ďakujeme

     • Otvárame

     • Ako všade inde, aj u nás sa vo štvrtok 2.septembra 2021 otvárajú brány vo všetkých triedach materskej školy. Aj ked sa deťom a rodičom po prázdinách bude isto ťažko lúčiť, prosíme Vás, aby ste sa v priestoroch školy nezdržiavali. Rozdelenie detí do tried a ostatné informácie nájdete vo Vašich emailových schránkach. Ak sa tak nestalo píšte na materskaskola.velkysaris@gmail.com. Do pozornosti dávame povinné tlačivá, ktoré nájdete tu - https://msvelkysaris.edupage.org/a/tlaciva. Tešíme sa na Vás :-) 

     • Stretnutie rodičov novoprijatých detí z triedy č.4 a č.6

     • Vážení rodičia, vo štvrtok 2. septembra 2021 sa uskutoční stretnutie rodičov  novoprijatých detí z triedy č.4- snežienky  a triedy č. 6- nezábudky. Stretneme sa v exteriéri MŠ od 16:00 do 17:00 hod, poskytneme Vám chýbajúce informácie, zodpovieme na otázky. Stretnutia ďalších tried budú v týždni od 6.septembra, presný dátum a čas Vám povie Vaša triedna učiteľka.

      Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ

     • Nástup detí do materskej školy

     • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

      - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

      -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70, vlhčené obrúsky,vlhčený toaletný papier, hrebeň

      Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

      Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

      Odchod detí z MŠ je od 14:30- 17:00

      Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

      !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:

      - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:

      2021_2022_Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov_materska_skola.docx

      - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom: tlačivo tu: Splnomocnenie_MS_final.pdf

      Opatrenia Covid- 19:

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Školský semafor 2021/2022

      Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021_2022.docx keď príde do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov)

      Tešíme sa na Vás