• Prevádzka Materskej školy od 3.05. 2021

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že od 3.05.2021 budú v prevádzke všetky triedy t.j triedy: 1.2.3.4.5.6.7.8.

      Ak  bolo Vaše dieťa alebo deti v tomto týždni umiestnené v inej triede, od pondelka 3.mája 2021 bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v jeho kmeňovej triede.

      Zároveň na základe vyhlášky RÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. vyhlaska_197_od_29.03.2021.pdf

      Potrebné je čestné vyhlásenie - tlačivo tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.docx

     • DOPRAVNÁ VÝCHOVA v našej materskej škole

     • V rámci ročného celku dopravnej výchovy sme sa v mesiaci apríl venovali téme KOLOBEŽKÁR. Deti si tak už od útleho veku môžu uvedomiť, akú veľkú zodpovednosť nesú za seba i za ostatných účastníkov premávky. Deti sa:

      Oboznámili s možnými nebezpečnými situáciami, o spôsobe ochrany pred nebezpečenstvom.

      Precvičili si vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po chodníku a na mieste vyhradenom pre kolobežkovanie.

      Oboznámili s používaním reflexných a ochranných prvkov pri týchto športových aktivitách.

      Nadobúdali pohybové zručnosti a schopnosti pri jazde na kolobežke.

      Pozrite sa ako to vyzeralo v praxi :-)

     • DEŇ ZEME 2021. ĎAKUJEME!

     • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli a darovali bylinky. Deti si tak doobeda mali možnosť vyskúšať posadiť svoju bylinku.

      Ďakujeme tiež všetkým, ktorí si našli čas, prišli poobede, priložili ruku k dielu a pomohli nám s výsadbou.

      Ďakujeme p. Korečkovi, za pomoc pri plánovaní a realizácii tejto našej malej záhrady.

      Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi za finančný príspevok, za ktorý sme mohli nakúpiť bylinky

      Ďakujeme p. Mochňackému za štvorlístok

      Sme radi, že spolu vytvárame príjemné prostredie pre deti

     • Prihlásenie detí od 3.5.2021

     • NEPLATÍ PRE DETI, KTORÉ UŽ MŠ NAVŠTEVUJÚ!
      Vážení rodičia, týmto formulárom prihlásite Vaše dieťa od pondelka 3.5.2021. Prevádzka MŠ bude prebiehať vo všetkých ôsmych triedach.  Formulár vyplňte do piatku 30.04.2021 do 12:00hod. Prosím venujte pozornosť vyhláške hlavného hygienika ohľadom COVID-19.

      https://forms.gle/Z6RawqPvF5Bb2zZQ8

     • Oznam

     • Naďalej je platná vyhláška hlavného hygienika https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf 

      a na vstup do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní,

      výnimku má: osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 

      osoba zaočkovaná (má o tom doklad): 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

      2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

      3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

     • Prevádzka Materskej školy od 26.04.2021

     • od pondelka 26.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 26. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      Predpokladáme, že od 3.5.2021 bude naša Materská škola plne funkčná vo všetkých triedach,

      budeme včas informovať

     • Prevádzka materskej školy od 19.04.2021

     • Vážení rodičia

      od pondelka 19.apríla 2021 môže  Materská škola Veľký Šariš  sprístupniť  6 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli pretrvávajúcim nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 3,4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 19. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa prosíme Vás, kontaktujete v pracovných dňoch vedenie školy 0911215933

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu  od 12.apríla 2021 Vám oznamujeme, že Materská škola Veľký Šariš môže sprístupniť  5 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 12. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • Prihlasovanie detí na dochádzku do MŠ od 12.04.2021

     • Vážení rodičia, týmto dotazníkom https://forms.gle/p1MgwSut37PEQUAv5 prihlásite Vaše dieťa na dochádzku do MŠ od pondelka 12.04.2021. Naše kapacity nám dovoľujú prijať ďalšie deti, prednostne predškolákov. Prihlasovanie neplatí pre deti, ktoré toho času už MŠ navštevujú . Dotazník vyplňte najneskôr do piatka 09.04.2021 do 12:00hod.
      Od pondelka budú v prevádzke triedy:
       -4.trieda Snežienky
       -5. trieda Zvončeky
       -6. trieda Nezábudky
       -7. trieda Púpavy
       -8. trieda Divé Maky
      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na 0911215933. Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe e-mailov a telefonátov počas sviatkov  považujeme za dôležité pripomenúť, že prevádzka materskej školy bude  naďalej v obmedzenom režime . V platnosti je aj rozhodnutie ministra školstva Rozhodnutie_ministra.pdf

      Prevádzka materskej školy bude obnovená od 6.apríla 2021 a  výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať  v 4 triedach. Z tohto dôvodu do  MŠ môžeme prijať obmedzený počet detí a to len tie, ktorých rodičia prihlásili na  dochádzku do požadovaného termínu a boli spätne informovaní o zaradení svojho dieťaťa. Všetkým rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili do tohto termínu bolo vyhovené. 

      Pevne veríme, že už v krátkom čase  nám vývoj pandemickej sitácie umožní otvoriť ostatné triedy.

      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na  0911215933.

      Ďakujeme za porozumenie 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      nakoľko prihlasovanie cez formulár nie je možné, svoje dieťa prihlásite na dochádzku do MŠ po Veľkonočných sviatkoch prostredníctvom emailu - materskaskola.velkysaris@gmail.com

      Potrebné údaje:

      Meno a priezvisko dieťaťa,

      Kmeňová trieda

      Zvoľte deň nástupu - utorok 6.4. 2021 / streda 7.4.2021

      Telefónne číslo rodiča

      Email zašlite najneskôr do 31.3.2021 do 13:00hod kvôli zabezpečeniu stravy a personálu. Ďakujeme

     • Učíme sa z domu

     • Milé deti a vážení rodičia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 by sme Vám radi chceli spestriť, obohatiť i uľahčiť spoločné chvíle doma.  V sekcii UČÍME SA Z DOMU Vám ponúkame materiály a videá s námetmi na aktivity. Budeme veľmi radi ak sa ich zúčastnite a pošlete nám Vaše fotografie na email : materskaskola.velkysaris@gmail.com 

      Pre konzultácie a poradenstvo emailom alebo telefonicky je vám k dispozícii (denne, 7:30-15:30hod) šk.psychologička - 

      +421 951 479 813, psycholog.msvelkysaris@gmail.com 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu:

      deťom vo 4.triede od 15.03.2021- 28.3.2021

       deťom, ktoré boli od 15.03.2021  v VII.triede od 18.3.2021- 30.03.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho pediatra.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že z dôvodu zhoršujúcej sa situácie  v súvislosti s ochorením COVID-19  na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude  od 18.03.2021 do 1.4.2021 prerušená prevádzka Materskej školy. 

      O obnovení prevádzky budeme informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Aj takto vyzerá predškolská príprava :)

     • Deti zo 6.triedy nezábudok sa veľmi radi hýbu a smejú a popritom s novými pomôckami s radosťou rozvíjajú:

      koordináciu a vnímanie tela, rovnováhu - vestibulárne vnímanie, taktilno-kinestetické a priestorové vnímanie

      a senzorickú integráciu, ktorá je dôležitou schopnosťou pre proces učenia a pripravuje ich hlavičky do školy :)

     • Preventívne testovanie detí

     • ilí rodičia, 
      v snahe zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov MŠ a z dôvodu objavujúcich sa prípadov, kedy je rodič negatívne a dieťa pozitívne testované na koronavírus, upriamujeme Vašu pozornosť na potrebu otestovať Vaše dieťa na prítomnosť koronavírusu. Týmto dotazníkom vyjadrite svoj súhlas resp. nesúhlas s dobrovoľným pravidelným testovaním Vášho dieťaťa na Covid-19, ktoré zabezpečíte Vy ako rodič. Dotazník vyplňte najneskôr do 17.03.2021 do 15:00hod. Prosíme o reakciu najmä rodičov detí, ktoré momentálne navštevujú MŠ. Len spoločnými silami dokážeme zabrániť šíreniu koronavírusu.

      DOTAZNÍK - https://forms.gle/P4aetP3UNrcxC1az5

      Materská škola neplánuje ani nebude vykonávať žiadne testovanie detí. Z dôvodu vzniknutej situácie, kedy sú pozitívne testované detí na COVID-19,pričom ich rodičia sú negatívni, ako možné riešenie situácie vidíme  dobrovoľné testovanie detí navštevujúcich MŠ. Toto dobrovoľné testovanie zabezpečia deťom rodičia testom, aký si sami zvolia ( antigénový v MOM, test z lekárne).

      ĎAKUJEME 

       

     • OZNAM

     • Oznam k prevádzke od 8.3.2021

      Výchovno- vzdelávací proces pre deti  Materskej školy je zabezpečený prednostne pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a to na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovaným pod č.: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 02.03.2021.

      Výchovno- vzdelávací proces v rámci personálnych, materiálnych a priestorových možností a kapacít zariadenia bude zabezpečený pre deti zariadenia tak, ako v predchádzajúcom týždni.

      O zmenách budeme priebežne informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vážení rodičia budúcich prvákov

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Šariš  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční online formou od 01. 04. 2021.

      Elektronická prihláška bude zverejnená na stránke základnej školy.

      Pokiaľ sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku, zápis do 1. ročníka sa uskutoční prezenčnou formou v ZŠ (termín upresníme). Potrebné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

      Ak Vaše dieťa dovŕši k 31. 08. 2021 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade školskej dochádzky.  

      Pri dieťati, ktoré do ZŠ nastupuje po odklade školskej dochádzky, a teda už je zapísané, sú zákonní zástupcovia v termíne od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 povinní vypísať a zaslať dokumenty uvedené na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.