• Audit v téme "Zeleň a ochrana prírody" očami detí

     • Naša MŠ prechádza tento šk. rok do nového certifikačného obdobia Zelenej školy v téme : "Zeleň a ochrana prírody."

      Aby sme vedeli, kde máme začať, deti z 5. a 8. triedy spolu s pani učiteľkami vypracovali audit k tejto téme. Prostredníctvom auditových listov, vytvorených špeciálne pre MŠ, sme zisťovali aký je počiatočný stav, takže sa aj naše deti mohli podieľať na ich vypracovaní. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť na fotkách...

     • 👩‍🍳Pekári zo škôlky👨‍🍳

     • Chlebík je jedna z mnohých vecí, ktoré si vieme kúpiť v obchode. Vedieť však, čo všetko predchádza tomu, kým sa k nám dostane na stôl je dôležité pre to, aby sme si ho vedeli vážiť. Deti z 1. triedy si ho už dokonca budú vedieť upiecť aj doma, lebo si pripomenuli všetky potrebné igrediencie a aj proces prípravy.

     • Ako sme nakladali kapustu

     • Tie naše Slnečnice 🌻 - deti 3triedy sa neotačajú len za slnkom, ale i za prácou . Dnes v duchu spoznávania tradícií Šariša všetci spolu spievajúc sii ľudové piesne nakladali kapustu. Pracovali pekne poporiadku. Čistili cibuľu , kapustu. Kapustu strúhali a napokon nakladali do suda a nohami udupali. To bolo radosti, keď pod nohami sa objavila prvá “kapustová šťava”. Zatiaľ nie kyslá . Na tuto finálnu verziu sa všetci tešia. Fotkami Vás chceme aspoň trošku vtiahnuť do dnešného edukačného procesu plného nadšenia , radostnej, veselej i tanečnej atmosféry .🧒👧💃🕺🎶

     • 🛴🚗🏎 Naše dopravné prostriedky🚜🚔

     •  

      Dopravnú výchovu sme si spestrili spoločnou výrobou vlastných dopravných prostriedkov. Každá triedy si vyrobila vlastný a jedinečný dopravný prostriedok, na mieru našim deťom. Učíme sa byť nie len dobrými účastníkmi cestnej premávky, ale aj dobými konštruktérmi.

      #dopravnavychova #cestnapremavkapredeti #dopravneprostriedky

     • 🏫 Deň materských škôl 🥳

     •  

      Každoročný sviatok 4. novembra dnes detičky oslávili príchodom víly- Škôlkovíly, reťazou priateľstva, ktorá merala 81 metrov, spoločnou zábavou, tancom a samozrejme aj sladkou odmenou.

      #denmaterskychskol

     • Predškoláci našim starkým

     • “.. stále v nás znie, ďakovné šumenie za stretnutie so starými rodičmi “…na ktoré sa deti svojou prácou chystali. Ako sa na malých zelenoškolákov patrí pripravili vlastnoručne pripravili darčeky z darov prírody. Tieto baličky sa nebalili , lebo boli to darčekové sklá 🙂 zopár foto z priprav a samotnej akcie prikladáme

      Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším si naši predškoláci - deti z prvej a tretej triedy pripravili pre dedkov a babky darčeky v podobe kultúrneho programu a vlastnoručne vyrobených zdravých maškŕt.

      Tak isto detičky potešili piesňami aj seniorov v blízkom okolí našej MŠ.

     • Starí rodičia, vnúčatá a rozprávky ...


     • Práve  október – mesiac úcty k starším - sme si vybrali ako najvhodnejší čas, kedy môžu prísť starí
      rodičia do mš a prečítať deťom rozprávky pred spaním. Aj v našej triede –zvončeky – sme privítali tri
      staré mamy, ktoré prišli a s radosťou prečítali deťom rozprávky. Deti z piatej triedy sa na ich návštevu tešili a spoločne s učiteľkami pripravili pre ne drobné darčeky ako poďakovanie. Veríme, že aj toto je jedna z foriem ako prehĺbiť vzťahy medzi generáciami, ako viac spoznávať rodinnú históriu a posilniť
      medzigeneračné vzťahy.
       

     • Oznam

     • Dňa 28.10.2022 bude Materská škola v režime zbernej triedy  od 6:00 hod do 17:00 hod pre vopred nahlásené deti. Zberná trieda je trieda č.5- vstup  je zboka od výškových bytoviek.

     • OZNAM

     • Riaditeľka  Materskej školy A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš v súlade s §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená dňa

      31.októbra 2022 (pondelok)

                                                                      bude riaditeľské voľno

                                                                       z organizačných dôvodov

      (nízky počet nahlásených detí na tento deň)

       

      Prevádzka MŠ sa obnoví od 2. novembra 2022.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ v Prešove a zriaďovateľa bude v dňoch -  piatok 21.10.2022  a pondelok 24.10.2022 prerušená prevádzka v 6.triede z dôvodu výskytu  vysoko infekčného ochorenia Impetigo u detí v tejto triede.   Prosíme rodičov o zvýšenú kontrolu zdravotného stavu dieťaťa a pri podozrení na toto ochorenie odporúčame návštevu pediatra.  Výchovno- vzdelávací proces sa v 6. triede obnoví od utorka pre zdravé deti. 

      Ščerbáková

     • Rozprávka od starkej

     • Knihy a vek človeka v sebe skrývajú múdrosť, ktorú sa snažíme odovzdávať aj deťom v našej materskej škole. Sme radi, že k deťom z prvej triedy zavítala (babka) p. Krausová a deťom pred spánkom prečítala nádherný príbeh o Zlatovláske. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa nabudúce.

     • Rozvoj finančnej gramotnosti detí

     • Ani táto téma nám v materskej škole nie je vzdialená. Všetko niekde začalo a v prípade peňazí to boli vymenené vidiecke trhy, na ktorých si mohli ľudia vymieňať svoj dopestovaný tovar za čias, keď peniaze ešte neexistovali . Takúto výmennú formu sme si vyskúšali aj my. Každá trieda si pripravila svoj stánok, v ktorom ponúkala rôzne druhy potravín. Tie si deti následne mohli vymieňať a stretávať sa tak so skutočnou hodnotou .

       

       

       

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj tohto roku tu máme "Zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Vaše staré mobily môžete vhadzovať do označených nádob v oboch hlavných vstupoch do 31.10.2022.

      Ak prinesiete viac ako 3kusy hláste to u Vašej pani učiteľky, pretože ste automaticky zaradený do súťaže o nový tablet a iné ceny.

      Každým mobilom, ktorému dáme šancu na recykláciu zvyšujeme aj šance našej MŠ na hlavnú výhru: – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole a enviromentálne divadielko. Tak smelo do toho!

     • Deň mobility v MŠ

     •  Aj naša škôlka zapojila do kampane Európskeho týždňa mobility a dnešný Deň 16 .september sme si užili.  Deti spoznávali možnosti inej prepravy ako automobilovej. Mladšia skupina detí sa oboznámila s niektorými dopravnými značkami a zahrali sa na cyklistov a chodcov . Staršie deti vyrazili na prechádzku zo škôlky na konečnú zastávku MHD. Opakovali si pravidlá cestnej premávky pre chodcov a do škôlky sa odviezli autobusom MHD. Nezabudli sme ani na správne prechádzanie cez cestu, nastupovanie a vystupovanie z autobusu.

     • Otvárame

      • Tak ako všetky školy, aj u nás sa v pondelok 5. septembra 2022 otvárajú dvere vo všetkých triedach materskej školy. Prázdninový režim  zberných tried v našej MŠ končí 2. septembra 2022.

      •                                                                                                                      Tešíme sa na Vás:)

     • Stretnutie rodičov

     • Vážení rodičia  novoprijatých detí  z triedy č.2- margarétky a triedy č.7- púpavy

      Dňa 31.08.2022  o 15.30 hod. Vás pozývame na 1. stretnutie rodičov novoprijatých detí v triedach.

      Stretnutia rodičov ďalších tried sa uskutočnia v týždni od 5.septembra 2022. Presný termín sa dozviete u triednej učiteľky.

      Tešíme sa na Vás

     • Nástup detí do materskej školy

     •  

      • Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

       - veci na prezlečenie-  vrecúško s náhradnými vecami, ideálne viac kusov označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky) na pobyt vonku, pre prípad drobnej "nehody", teplejšie oblečenie.... 

       -prezuvky- pevnú obuv,  pyžamo, nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70 (nie jednorazovú podložku),  vlhčené obrúsky, vlhčený toaletný papier, hrebeň

       Príchod detí do MŠ je od 6:00-8:00

       Ráno Od 6:00 hod - do 7:00 hod- režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       Od 7:00 si dieťa prevezme pedagóg a berie ho so sebou do  kmeňovej triedy .

       Odchod detí pri celodennom pobyte z MŠ je od 14:30- 17:00

       Popoludní od 16:00-17:00 je opäť režim zbernej triedy v triede č.3 a č. 6

       !!! dieťa, ktoré  ide do našej materskej školy 1. krát:                                                               - súhlas so spracovaním osobných údajov tlačivo tu:                                                                                     Súhlas so spracúvanim osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                                         -  Evidenčný list dieťaťa tlačivo tu: Evidenčný list dieťaťa                                                                                                                                                                                                                               - Dotazník pre rodičov novoprijatých detí tlačivo tu:                                                                                            Dotazník pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ

      • - ak dieťa bude z MŠ odchádzať v doprovode súrodenca staršieho ako 10 rokov, či starého rodiča- splnomocnenie overené notárom -  tlačivo tu: Splnomocnenie                                                                            

      • zápisný lístok na stravu odovzdá každý rodič za svoje dieťa prostredníctvom triednej učiteľky (vypĺňa sa vždy na nový školský rok)  tlačivo tu: Zapisny_listok_stravnika_rok_2022_2023.doc

      • Opatrenia Covid- 19:

       Ministerstvo školstva s cieľom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo dokument "Zelená otvoreným školám" v školskom roku 2022/2023, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok,  opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí MŠVVaŠ. 

      • dokument tu:   zelena_otvorenym_skolam.pdf

      • Do MŠ dieťa doprevádza zákonný zástupca, ktorý odovzdá (v elektronickej- prostredníctvom edupage  alebo tlačenej podobe) pedagógovi vyhlásenie o bezpríznakovosti:

       tlačivo  na stiahnutie tu: tlacivo_bezpriznakovost.pdf   

      • taktiež je potrebné odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti: potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf

      • vtedy, keď príde dieťa do MŠ 1.krát a potom po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ((víkendy a sviatky sa nepočítajú)

      • oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_budovy.pdf

      • Tešíme sa na Vaše deti  a na Vás

     • Informácia k poskytnutiu dotácií na stravu

     • Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, kde si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa.

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).

      Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

      • Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu
      • k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť do 1. augusta 2022 (mailom alebo vhodením do schránky):

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.
      • tlačivá nižšie:
      •  cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx
      • Formular_na_posudenie_prijmu.docx
     • Certifikát a vlajka ZELENÁ ŠKOLA

     • S radosťou Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Rady hodnotiteliek Zelenej školy z 24. 6. 2022 naša materská škola splnila podmienky a bude jej udelený medzinárodný certifikát a vlajka Zelenej školy/Ecoschool. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné "envirodobrodružstvá". Správu z hodnotenia si môžete pozrieť na webstránke TU.

       

     • Veselý rozlúčkový týždeň - Labková patrola

     • Na rozlúčke so školským rokom sa nám o veselé zážitky postarala obľúbená Labková patrola, maľovanie na tvár a k dobrej atmosfére prispelo aj bohaté občerstvenie. Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že ste sa dobre bavili.