• VIANOČNÉ TRHY V MATERSKEJ ŠKOLE

     • Srdečne Vás pozývame na Vianočné trhy. Príďte si vychutnať čas byť len tak spolu, ochutnať dobroty a súťažné punče či zakúpiť vianočné drobnosti.  Poteší nás, ak si na chutné nápoje prinesiete vlastný hrnček. Tešíme sa na Vás.

     • Predčiteľská gramotnosť 🗣📖📚

     • Návštevu divadielka sme prepojil s pravidelnou aktivitou zameranou na rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku.

      🕓"Ja som budík, budíček, budiť je môj koníček...."🙂 BUDÍK, to bola jedna z tém tohto týždňa, pri ktorej deti zažili nielen veselé príhody s lenivým budíčkom, ale mali aj možnosť pochváliť sa krásnymi budíkmi, ktoré si priniesli z domu. A veru, bolo čo obdivovať.😊👌

     • ⏰🕰 HALÓ, BUDÍČEK ⏰🕰

     • Včera naše deti v MŠ navštívilo divadlo Sarus.

      Deti zaujalo témou ranného vstávania, ktorá potrápi nie len malých, ale aj veľkých. Plne vtiahnuté do deja boli jeho interaktívnou súčasťou za spoločného spevu i počas chvíľ smiechu a radosti.🧒👩🎶🕺

     • Audit v téme "Zeleň a ochrana prírody" očami detí

     • Naša MŠ prechádza tento šk. rok do nového certifikačného obdobia Zelenej školy v téme : "Zeleň a ochrana prírody."

      Aby sme vedeli, kde máme začať, deti z 5. a 8. triedy spolu s pani učiteľkami vypracovali audit k tejto téme. Prostredníctvom auditových listov, vytvorených špeciálne pre MŠ, sme zisťovali aký je počiatočný stav, takže sa aj naše deti mohli podieľať na ich vypracovaní. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť na fotkách...

     • 👩‍🍳Pekári zo škôlky👨‍🍳

     • Chlebík je jedna z mnohých vecí, ktoré si vieme kúpiť v obchode. Vedieť však, čo všetko predchádza tomu, kým sa k nám dostane na stôl je dôležité pre to, aby sme si ho vedeli vážiť. Deti z 1. triedy si ho už dokonca budú vedieť upiecť aj doma, lebo si pripomenuli všetky potrebné igrediencie a aj proces prípravy.

     • Ako sme nakladali kapustu

     • Tie naše Slnečnice 🌻 - deti 3triedy sa neotačajú len za slnkom, ale i za prácou . Dnes v duchu spoznávania tradícií Šariša všetci spolu spievajúc sii ľudové piesne nakladali kapustu. Pracovali pekne poporiadku. Čistili cibuľu , kapustu. Kapustu strúhali a napokon nakladali do suda a nohami udupali. To bolo radosti, keď pod nohami sa objavila prvá “kapustová šťava”. Zatiaľ nie kyslá . Na tuto finálnu verziu sa všetci tešia. Fotkami Vás chceme aspoň trošku vtiahnuť do dnešného edukačného procesu plného nadšenia , radostnej, veselej i tanečnej atmosféry .🧒👧💃🕺🎶

     • 🛴🚗🏎 Naše dopravné prostriedky🚜🚔

     •  

      Dopravnú výchovu sme si spestrili spoločnou výrobou vlastných dopravných prostriedkov. Každá triedy si vyrobila vlastný a jedinečný dopravný prostriedok, na mieru našim deťom. Učíme sa byť nie len dobrými účastníkmi cestnej premávky, ale aj dobými konštruktérmi.

      #dopravnavychova #cestnapremavkapredeti #dopravneprostriedky

     • 🏫 Deň materských škôl 🥳

     •  

      Každoročný sviatok 4. novembra dnes detičky oslávili príchodom víly- Škôlkovíly, reťazou priateľstva, ktorá merala 81 metrov, spoločnou zábavou, tancom a samozrejme aj sladkou odmenou.

      #denmaterskychskol

     • Predškoláci našim starkým

     • “.. stále v nás znie, ďakovné šumenie za stretnutie so starými rodičmi “…na ktoré sa deti svojou prácou chystali. Ako sa na malých zelenoškolákov patrí pripravili vlastnoručne pripravili darčeky z darov prírody. Tieto baličky sa nebalili , lebo boli to darčekové sklá 🙂 zopár foto z priprav a samotnej akcie prikladáme

      Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším si naši predškoláci - deti z prvej a tretej triedy pripravili pre dedkov a babky darčeky v podobe kultúrneho programu a vlastnoručne vyrobených zdravých maškŕt.

      Tak isto detičky potešili piesňami aj seniorov v blízkom okolí našej MŠ.

     • Starí rodičia, vnúčatá a rozprávky ...


     • Práve  október – mesiac úcty k starším - sme si vybrali ako najvhodnejší čas, kedy môžu prísť starí
      rodičia do mš a prečítať deťom rozprávky pred spaním. Aj v našej triede –zvončeky – sme privítali tri
      staré mamy, ktoré prišli a s radosťou prečítali deťom rozprávky. Deti z piatej triedy sa na ich návštevu tešili a spoločne s učiteľkami pripravili pre ne drobné darčeky ako poďakovanie. Veríme, že aj toto je jedna z foriem ako prehĺbiť vzťahy medzi generáciami, ako viac spoznávať rodinnú históriu a posilniť
      medzigeneračné vzťahy.
       

     • Oznam

     • Dňa 28.10.2022 bude Materská škola v režime zbernej triedy  od 6:00 hod do 17:00 hod pre vopred nahlásené deti. Zberná trieda je trieda č.5- vstup  je zboka od výškových bytoviek.

     • OZNAM

     • Riaditeľka  Materskej školy A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš v súlade s §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená dňa

      31.októbra 2022 (pondelok)

                                                                      bude riaditeľské voľno

                                                                       z organizačných dôvodov

      (nízky počet nahlásených detí na tento deň)

       

      Prevádzka MŠ sa obnoví od 2. novembra 2022.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe odporúčania RÚVZ v Prešove a zriaďovateľa bude v dňoch -  piatok 21.10.2022  a pondelok 24.10.2022 prerušená prevádzka v 6.triede z dôvodu výskytu  vysoko infekčného ochorenia Impetigo u detí v tejto triede.   Prosíme rodičov o zvýšenú kontrolu zdravotného stavu dieťaťa a pri podozrení na toto ochorenie odporúčame návštevu pediatra.  Výchovno- vzdelávací proces sa v 6. triede obnoví od utorka pre zdravé deti. 

      Ščerbáková

     • Rozprávka od starkej

     • Knihy a vek človeka v sebe skrývajú múdrosť, ktorú sa snažíme odovzdávať aj deťom v našej materskej škole. Sme radi, že k deťom z prvej triedy zavítala (babka) p. Krausová a deťom pred spánkom prečítala nádherný príbeh o Zlatovláske. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa nabudúce.

     • Rozvoj finančnej gramotnosti detí

     • Ani táto téma nám v materskej škole nie je vzdialená. Všetko niekde začalo a v prípade peňazí to boli vymenené vidiecke trhy, na ktorých si mohli ľudia vymieňať svoj dopestovaný tovar za čias, keď peniaze ešte neexistovali . Takúto výmennú formu sme si vyskúšali aj my. Každá trieda si pripravila svoj stánok, v ktorom ponúkala rôzne druhy potravín. Tie si deti následne mohli vymieňať a stretávať sa tak so skutočnou hodnotou .

       

       

       

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

     • Aj tohto roku tu máme "Zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Vaše staré mobily môžete vhadzovať do označených nádob v oboch hlavných vstupoch do 31.10.2022.

      Ak prinesiete viac ako 3kusy hláste to u Vašej pani učiteľky, pretože ste automaticky zaradený do súťaže o nový tablet a iné ceny.

      Každým mobilom, ktorému dáme šancu na recykláciu zvyšujeme aj šance našej MŠ na hlavnú výhru: – 1000 Eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole a enviromentálne divadielko. Tak smelo do toho!

     • Deň mobility v MŠ

     •  Aj naša škôlka zapojila do kampane Európskeho týždňa mobility a dnešný Deň 16 .september sme si užili.  Deti spoznávali možnosti inej prepravy ako automobilovej. Mladšia skupina detí sa oboznámila s niektorými dopravnými značkami a zahrali sa na cyklistov a chodcov . Staršie deti vyrazili na prechádzku zo škôlky na konečnú zastávku MHD. Opakovali si pravidlá cestnej premávky pre chodcov a do škôlky sa odviezli autobusom MHD. Nezabudli sme ani na správne prechádzanie cez cestu, nastupovanie a vystupovanie z autobusu.

     • Otvárame

      • Tak ako všetky školy, aj u nás sa v pondelok 5. septembra 2022 otvárajú dvere vo všetkých triedach materskej školy. Prázdninový režim  zberných tried v našej MŠ končí 2. septembra 2022.

      •                                                                                                                      Tešíme sa na Vás:)

     • Stretnutie rodičov

     • Vážení rodičia  novoprijatých detí  z triedy č.2- margarétky a triedy č.7- púpavy

      Dňa 31.08.2022  o 15.30 hod. Vás pozývame na 1. stretnutie rodičov novoprijatých detí v triedach.

      Stretnutia rodičov ďalších tried sa uskutočnia v týždni od 5.septembra 2022. Presný termín sa dozviete u triednej učiteľky.

      Tešíme sa na Vás