• Tešíme sa na Vás!

    Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa otvoria brány našej MŠ a všetci spolu vyrazíme na cestu školským rokom 2021/2022.
  • Novinky

     • Oznam - stravovanie

      Vážení rodičia oznamujeme Vám, že na základe dodatku č.20/2021 k VZN 7/2020, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši sa finančný príspevok na nákup potravín, ktorý sa uhrádzal v rozsahu 2. finančného pásma mení 3. finančné pásmo. Je potrebné odovzdať nový zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 27.10.2021. Zápisný lístok tu: 3.pasmo_Zapisny_listok_stravnika_2021_2022.doc

     • Oznam

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu

      od 16. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

      - pre všetky deti z triedy č.7- púpavy

      - pre tie deti triedy č.3 - slnečnice, ktoré boli prítomné v MŠ dňa 15.10.2021

     • Zapojte sa do aktivít ZELENEJ ŠKOLY

      Milí rodičia, starí rodičia, srdečne vás pozývame zapojiť sa do programu Zelená škola , ktorým sa snažíme v našej MŠ upevňovať u detí povedomie o ochrane životného prostredia , a o znížení ekologickej stopy , ktorá je aktuálnym problémom našej spoločnosti. Budeme preto veľmi radi , ak sa zapojíte do programu našej Zelenej školy, kde aktuálne riešime tému: ODPAD . V odkaze pod textom nájdete formulár, v ktorom sa dozviete viac

     • Návšteva zberného dvora 5.10.2021

      Minulý týždeň si detičky opäť osviežili znalosti z recyklovania odpadu. Počas návštevy zberného dvora vo Veľkom Šariši našli odpovede na rôzne otázky: Kde končí všetok vytriedený odpad zo škôlky? Do ktorej smetnej nádoby patria plechovky? Čo sa stane s odpadom, ktorý nie je správne triedený? Čo najvzácnejšie ľudia vyhodili a nevedeli o tom ? Krátky kvíz deťom pripomenul, ako dlho trvá rozloženie odpadu z rôznych materiálov a tiež, aké dôležité je triediť ho. Ďakujeme p. Krížovi zo zberného dvora za túto možnosť.

  • Partneri

   • Mesto Veľký Šariš
   • Zelená škola
   • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
   • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom